volgende
vorige
items

Landgebruik

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 23-11-2020
1 min read
Topics:
Europa is een van de continenten waar land het meest intensief wordt gebruikt en heeft het hoogste percentage landoppervlak (tot 80%) dat wordt gebruikt voor vestiging, productiesystemen (inclusief land- en bosbouw) en infrastructuur. Met betrekking tot landgebruik ontstaan vaak tegenstrijdige behoeften die beslissingen vereisen met moeilijke afwegingen. Er zijn verschillende belangrijke drijvende krachten achter landgebruik in Europa: de toenemende vraag naar leefruimte per persoon en de koppeling tussen economische activiteit, verhoogde mobiliteit en groei van de transportinfrastructuur resulteren doorgaans in landinname. Land is een eindige bron: de manier waarop het wordt gebruikt, vormt een van de voornaamste oorzaken van milieuverandering, met aanzienlijke gevolgen voor zowel de levenskwaliteit en ecosystemen als het beheer van de infrastructuur.

Europa is een mozaïek van landschappen dat een weerspiegeling vormt van de stapsgewijze veranderingen die landgebruik in het verleden heeft ondergaan. Ook vandaag de dag blijven veranderingen ons landschap en milieu beïnvloeden, met grote en vaak onuitwisbare sporen tot gevolg. Bijna overal is sprake van toenemende spanningen tussen de behoefte van de maatschappij aan hulpbronnen en ruimte enerzijds en de capaciteit van het land om deze behoeften te ondersteunen en absorberen anderzijds. De huidige situatie leidt tot overexploitatie en steeds verdere achteruitgang van landschappen, ecosystemen en het milieu. Er is een vooruitziend beheer op lange termijn vereist.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Documentacties