nākamais
iepriekšējais
temati

Fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Vides aģentūrā reglamentē ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Šeit ir sniegta vispārīga informācija. Konkrētu informāciju par apstrādi saistībā ar šo tīmekļa vietni skatīt mūsu reģistrā.

EVA tīmekļa vietne ir mūsu vissvarīgākais saziņas rīks. Šeit mēs informējam plašu sabiedrību un lietpratīgāku auditoriju par mūsu darbu, piemēram, sniedzam datus un kartes, rādītājus un publikācijas par Eiropas vides jautājumiem.

Dažiem mūsu tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem ir nepieciešama jūsu personas datu apstrāde. Šādos gadījumos attiecīgajās lapās ir norādītas saites uz konkrētu apstrādes informāciju, kas ir ietverta reģistra atbilstošajos datu aizsardzības paziņojumos.

Šeit mēs jums sniedzam vispārīgu pārskatu par dažiem veidiem, kā šajā tīmekļa vietnē apstrādā jūsu personas datus, tostarp par sīkdatņu un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu.

Jūsu personas dati un mūsu tīmekļa vietne

 • EVA vāc jūsu personas datus tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams noteikta mērķa sasniegšanai saistībā ar mūsu kā Eiropas Savienības aģentūras uzdevumiem (kas ir paredzēti Regulā (EK) Nr. 401/2009).
 • Mēs informāciju neizmantojam atkārtoti citiem mērķiem, kas atšķiras no norādītā.
 • Mēs esam veikuši pasākumus, lai garantētu jūsu datu pastāvīgu atjaunināšanu un drošu apstrādi.
 • Tiesību aktos paredzētos noteiktos apstākļos mēs varam izpaust jūsu informāciju trešām personām (piemēram, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, Revīzijas palātai vai tiesībaizsardzības iestādēm) likumīgiem, īpašiem nolūkiem, ja tas ir nepieciešams un ir samērīgi.
 • Mēs nekad neizpaužam jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkiem.
 • Jums ir tiesības piekļūt savai personiskajai informācijai, panākt tās izlabošanu un jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) (https://edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu datu aizsardzības tiesības.
 • Mēs nesaglabājam jūsu personisko informāciju ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kuriem to esam savākuši.
 • Taču mēs varam saglabāt jūsu informāciju ilgāk vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniskiem mērķiem, veicot attiecīgus drošības pasākumus.

Jūsu tiesības, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus

Jums ir tiesības zināt, ja EVA apstrādā jūsu personisko informāciju.

Jums ir tiesības piekļūt informācijai un panākt, ka to nekavējoties izlabo, ja tā ir nepareiza vai nepilnīga.

Noteiktos apstākļos jūs varat lūgt to bloķēt.

Tāpat jūs varat iebilst pret datu apstrādi, ja uzskatāt to par negodīgu un pretlikumīgu, kā arī pieprasīt tās dzēšanu.

Jūs varat pieprasīt jebkuru iepriekš minēto izmaiņu paziņošanu citām personām, kurām jūsu dati ir izpausti.

Tāpat jums ir tiesības nepakļauties automātiskiem lēmumiem (ko veic tikai ierīces), kas jūs ietekmē, kā paredzēts tiesību aktos.

Šīs tiesības ir izklāstītas pašreiz spēkā esošās Datu aizsardzības regulas (Regulas (EK) Nr. 45/2001) 13.–19. pantā.

Sīkāku informāciju jūs varat izlasīt mūsu rokasgrāmatā “Data protection at a glance”.

Kā izmantot savas datu aizsardzības tiesības EVA

 • Ja EVA apstrādā jūsu personas datus un jūs vēlētos izmantot savas datu aizsardzības tiesības, lūdzu, atsūtiet mums rakstisku pieprasījumu.
 • Jūs varat sūtīt pieprasījumu EVA pa pastu aizlīmētā aploksnē vai arī izmantot mūsu pieteikuma veidlapu[1].
 • Jūsu pieprasījumā ir jānorāda detalizēts to datu apraksts, kam vēlaties piekļūt.
 • Lai apstiprinātu savu identitāti, jums ir jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta, piemēram, pases, ID kartes vai vadītāja apliecības, kopija. Dokumentā ir jābūt norādītam identifikācijas numuram, izdevējvalstij, derīguma termiņam, kā arī vārdam un uzvārdam.
 • Citus personu apliecinošā dokumenta kopijā iekļautus datus (piemēram, fotogrāfiju, personas pazīmes, dzimšanas datumu un vietu, adresi) neapstrādā, tāpēc tos var aizklāt.
 • Tas, kā mēs izmantojam jūsu personu apliecinošā dokumenta kopijā iekļauto informāciju, ir stingri ierobežots, datus izmanto tikai jūsu identitātes pārbaudei.
 • Dokumentu uzglabā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas.

 

Sīkdatņu politika / Informācija par vietnes izmantošanu

Kas ir sīkdatnes

Sīkdatnes ir īsas teksta datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā lietotāja ierīcē (piemēram, datorā, planšetdatorā vai tālrunī). 

Sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnes tehniskās darbības vai statistikas datu vākšanas mērķiem.

Tāpat parasti izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu individuāli pielāgotu lietotāja pieredzi, piemēram, tiešsaistes pakalpojuma atmiņā saglabājas jūsu lietotāja profils, jums tajā neautorizējoties.

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam savākt atsevišķus datus par jūsu pārlūkošanas darbībām, piemēram, IP adresi, apmeklēto EVA lapu, apmeklēšanas laiku, kā arī tīmekļa vietni, no kuras jūs tikāt pārvirzīts.

Šo informāciju izmanto, lai iegūtu apkopotu un anonīmu statistiku ar mērķi uzlabot mūsu pakalpojumus un lietotāja pieredzi.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sesijas un pastāvīgās sīkdatnes, lai atspoguļotu lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

Sesijas sīkdatne (zināma arī kā atmiņas sīkdatne jeb pagaidu sīkdatne) pastāv tikai pārlūka pagaidu atmiņā, kamēr lietotājs pārlūko tīmekļa vietni. Parasti tīmekļa pārlūki izdzēš sesijas sīkdatnes, kad lietotājs aizver pārlūku. Sesijas sīkdatnes tiek īslaicīgi saglabātas lietotāja pārlūkā, un to vienīgais mērķis ir atspoguļot lietotāja izvēli neatļaut pastāvīgo sīkdatņu lietošanu.

Ja jūs to atļaujat, tīmekļa vietne izmanto arī pastāvīgās sīkdatnes, lai saglabātu lietotāja izvēli un izgūtu to turpmākajos apmeklējumos. Lietotnes sīkdatne, kurā iekļauta lietotāja pozitīva atbilde uz sīkdatņu izmantošanas pieprasījumu, tiek saglabāta lietotāja pārlūkā 11 mēnešus. Pēc šā perioda beigām lietotājam atkal lūdz dot piekrišanu.

Lai saņemtu statistiku, EVA izmantoGoogle Analytics, kas ir tīmekļa analītikas pakalpojums, kuru sniedzGoogle, Inc.(“Google”).Google Analyticsizmanto sīkdatnes, lai palīdzētu EVA tīmekļa komandai analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, tiek nodotaGoogle, kas to uzglabā savos serveros. Lai aizsargātu privātumu,Analyticsnoņem jūsu IP adreses pēdējo daļu pirms tās izmantošanas un uzglabāšanas.Googleizmanto no sīkdatnēm iegūto informāciju, lai izvērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, izveidotu tīmekļa vietnes operatoriem ziņojumus par darbībām tīmekļa vietnē un sniegtu citus pakalpojumus, kas attiecas uz darbību tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. TāpatGooglevar nodot šo informāciju trešām personām, ja to paredz tiesību aktos vai ja šādas trešās personas apstrādā informācijuGoogleuzdevumā.Googlenesaista jūsu IP adresi ar citiemGooglerīcībā esošiem datiem. Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgos pārlūka iestatījumus, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarat pilnvērtīgi izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā, jūs piekrītat, kaGoogleapstrādā datus par jums tādā veidā un tādiem mērķiem, kā aprakstīts iepriekš.

Kā kontrolēt sīkdatnes

Jūs varat kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes pēc vēlēšanās. Sīkāku informāciju skatīt aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kas jau atrodas jūsu datorā, un iestatīt lielāko daļu pārlūku tā, lai novērstu sīkdatņu izvietošanu. Taču, ja rīkojaties šādi, jums var būt manuāli jāpielāgo dažas izvēles ik reizi, kad apmeklējat vietni, un atsevišķi pakalpojumi un funkcijas, iespējams, nedarbojas.

 

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Mēs izmantojam sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai informētu par savu darbu ar plaši lietotu un mūsdienīgu kanālu starpniecību.

Mūsu oficiālie sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāli ir norādīti šajā tīmekļa vietnē.

Piemēram, jūs varat noskatīties EVA videomateriālu, ko augšupielādējam savāYouTubelapā, un sekot saitēm no mūsu tīmekļa vietnes uzTwitterunLinkedIn.

Sīkdatnes netiek iestatītas, kad mūsu vietnē tiek attēlotas sociālo plašsaziņas līdzekļu pogas, kas paredzētas, lai pievienotos šiem pakalpojumiem, kamēr mūsu tīmekļa lapas ir ielādētas jūsu datorā (vai citās ierīcēs), vai ar šo pakalpojumu komponentiem, kas iegulti mūsu tīmekļa lapās.

Katram sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālam ir sava politika, saskaņā ar kuru tas apstrādā jūsu personas datus, kad piekļūstat to vietnei. Piemēram, ja vēlaties skatīties kādu no mūsu videomateriāliem vietnē YouTube, jums lūdz sniegt nepārprotamu piekrišanu YouTube sīkdatņu izmantošanai. Ja jūs aplūkojat mūsu darbību vietnē Twitter, jums lūdz sniegt nepārprotamu piekrišanu Twitter sīkdatņu izmantošanai. Tas pats attiecas uz LinkedIn.

Ja jums rodas kādas bažas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, jums pirms to lietošanas ir rūpīgi jāizlasa to privātuma politika.

 


[1] Lejupielādējiet PIETEIKUMA VEIDLAPU “DATU SUBJEKTA TIESĪBU IZMANTOŠANA SASKAŅĀ AR REGULU (EK) Nr. 45/2001”.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības