следващ
предишен
елементи
Солидарност в Европа по време на война

Руската военна агресия в Украйна промени внезапно живота на украинците. Последиците от тази необоснована война се усещат не само в Украйна, но и далеч отвъд границите ѝ и ще продължат да оказват въздействие върху всички нас в продължение на години, и дори за следващите поколения.

Прочетете повече

Солидарността е от ключово значение за възстановяването от Covid-19 и за едно по-добро и устойчиво бъдеще

2021 г. беше белязана от Covid-19 и въздействието върху изменението на климата. При по-високите цени на енергията и опасенията във връзка със здравето, пред които сме изправени, възстановяването на Европа изисква през 2022 г. да бъдат взети трудни решения. Забавените действия или по-скромните амбиции вероятно ще имат по-висока социална и икономическа цена в дългосрочен план. Преодоляването на социалните неравенства в този преход към устойчивост е ключът към по-добро бъдеще за всички.

Прочетете повече

Страните от Западните Балкани са важен партньор на ЕАОС за справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата

Европейската агенция по околна среда си сътрудничи с голям брой страни, включително страните от Западните Балкани. Как това сътрудничество допринася за работата на ЕС в областта на околната среда и как то е от полза за Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Косово? Срещаме се с Люк Бас, ръководител на Програмата за координация, мрежи и стратегии, за да научим как ЕАОС работи с тези страни по въпросите на околната среда.

Прочетете повече

Подобряване на екологичните резултати в организациите

Освен, че предоставя надеждна информация за околната среда и климата, Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) работи за подобряване на собствените си екологични резултати като организация. Проведохме интервю с Мелани Спорер, която координира тези усилия в ЕАОС чрез използване на Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).

Прочетете повече

Как европейските градове се адаптират към изменението на климата и постигат устойчиво бъдеще?

Адаптацията към последиците от изменението на климата е основен приоритет в Европейския съюз. Какво кара градовете да въвеждат важни мерки, за да бъдат смекчени тези въздействия и да бъде повишена гъвкавостта и устойчивостта на градските центрове? Разговаряхме с Ивон Перейра Мартинш, експерт на Европейска агенция по околна среда (ЕАОС) по въпросите на устойчивостта на градовете, за това какво прави Агенцията, за да подпомогне тази жизненоважна работа.

Прочетете повече

Здравето и околната среда, включително замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване — във фокуса на дейността на ЕАОС

Замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и въздействията от изменението на климата са основните рискове за здравето и благосъстоянието на европейците в ежедневния им живот. Разговаряме с Катрин Ганцлебен, ръководител на групата по замърсяването на въздуха, околната среда и здравето, Алберто Гонзалес, експерт от ЕАОС по качеството на въздуха и Юлалия Перис, експерт от ЕАОС по шумовото замърсяване, за да научим повече за това какво прави ЕАОС за подобряване на знанията в тази важна област .

Прочетете повече

Стратегия на ЕАОС и Eionet за периода 2021—2030 г.: Осигуряване на данни и знания за постигане на амбициите на Европа в областта на климата и околната среда

Нашата съвместна стратегия указва посоката, към която се насочваме. Тя въвежда нов начин за съвместна работа и генериране на знания, който е по-гъвкав, по-добре съобразен, проактивен и позволяващ в по-голяма степен предприемането на действия и който съответства на предизвикателствата, пред които ще се изправим, и на знанията, от които ще се нуждаем през предстоящото десетилетие.

Прочетете повече

Екологични ли са новите продукти от биоразградима, компостируема и произведена на биологична основа пластмаса?

Знаем, че замърсяването с пластмаса и пластмасовите отпадъци са сериозен проблем за околната среда. През последните години на пазара бяха пуснати нови пластмасови продукти, за които се твърди, че са по-добри за околната среда. В публикуван наскоро анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се оценяват екологичните им параметри. За да научим повече, разговаряхме с Алмут Райхел, експерт на ЕОАС по устойчиво използване на ресурсите и управление на отпадъците.

Прочетете повече

Докладът „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“ на ЕАОС е важен фактор за подпомагане на подновения стремеж на Европа към устойчивост

По-рано този месец Европейската агенция по околна среда публикува своя доклад „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г. (SOER 2020)“. В доклада е изразено становището, че Европа няма да постигне своите цели за 2030 г., ако не предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, нарастващото въздействие на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. Освен това в доклада се предлагат някои важни решения, които ще помогнат на Европа отново да поеме по правилния път към изпълнение на тези цели и задачи. Заедно с Тобиас Лунг, експертът на ЕАОС по координация и оценка на SOER, дискутираме ролята на SOER 2020.

Прочетете повече

Време е за действия за защита на климата, природата и хората

2019-та година ще бъде запомнена като повратна точка в действията за защита на климата и околната среда в Европа. Милиони европейци и хора от целия свят участват в демонстрации и призовават политиците да предприемат действия. Оценки, базирани на научни доказателства, включително докладът за състоянието на околната среда (SOER 2020) на Европейската агенция за околна среда, изтъкват изключителното значение на предстоящите предизвикателства и нуждата от спешни действия. Тези призиви вече се превръщат в политическа пътна карта. Европейският зелен пакт, представен от Европейската комисия, е обещаващо начало на предстоящото критично десетилетие.

Прочетете повече

Адаптирането към изменението на климата е от основно значение за бъдещето на селското стопанство в Европа

Силните горещини и екстремните метеорологични явления през изминалото лято поставиха нови климатични рекорди в Европа и още веднъж напомниха за значението на адаптирането към изменението на климата. Заедно с Блаж Курник, експерт от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) по въздействието на изменението на климата и адаптирането към него, обсъдихме новия доклад на ЕАОС, който бе публикуван по-рано този месец и е посветен на това как изменението на климата влияе върху селското стопанство в Европа.

Прочетете повече

Превръщане на устойчивостта в реалност: нови европейски политики предлагат уникална възможност

Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи политическите приоритети на своя екип за следващите пет години. Европейският „Зелен курс“, който очертава по-амбициозни действия по отношение на кризите в областта на климата и биологичното разнообразие, заема централно място в дневния ред на Комисията. Европейските политики от дълго време са насочени към справяне с влошаването на състоянието на околната среда и изменението на климата, в резултат на което са налице някои успехи и някои неуспехи. Подкрепен от увеличаващите се призиви от страна на обществеността за действия, този нов политически мандат (заедно с новата Европейска комисия и новия Европейски парламент) предоставя уникална възможност за разширяване и ускоряване на екологичния и справедлив преход за Европа.

Прочетете повече

ЕАОС става на 25: принос за устойчиво развитие в Европа въз основа на опит

Каква ще бъде околната среда в Европа след 25 години? Ще постигнем ли общата цел „да живеем добре в пределите на нашата планета“? Ще съумеем ли да ограничим глобалното затопляне и да изградим устойчиви на изменението на климата градове, заобиколени от природа в добро състояние? Както стана ясно в неотдавнашните избори за Европейски парламент, европейците са все по-загрижени. Следващото поколение европейци призовава за спешни действия, но по какъв начин техните искания за устойчиво бъдеще ще повлияят на европейските политики в областта на околната среда и социално-икономическото развитие? По случай 25-ата ни годишнина правим преглед на развитието на знанията и политиката на Европа в областта на околната среда през последните 25 години и как ние в ЕАОС, заедно с нашите мрежи, можем да допринесем за постигане на устойчивост през следващите 25 години.

Прочетете повече

Предотвратяването е от решаващо значение за преодоляване на кризата с пластмасовите отпадъци

Проблемът с пластмасовите отпадъци е огромен и продължава да расте. Какво обаче прави Европейският съюз, за да се справи с проблема? Йоанис Бакас, експерт от ЕАОС по предотвратяване на образуването на отпадъци, описва накратко доклада на ЕАОС относно предотвратяването на пластмасовите отпадъци в Европа, публикуван по-рано този месец.

Прочетете повече

Здравословната околна среда е задължително условие за устойчива икономика и справедливо общество

Планетата ни е изправена пред безпрецедентни предизвикателства в областта на околната среда и климата, които заедно застрашават нашето благосъстояние. Въпреки това все още не е късно да се предприемат решителни действия. Задачата може да изглежда трудна, но все още имаме възможност да променим някои от отрицателните тенденции, да се адаптираме, за да ограничим вредите до минимум, да възстановим екосистемите от съществено значение и да осигурим много по-силна защита на това, с което все още разполагаме. За постигане на трайна устойчивост е необходимо да подходим към околната среда, климата, икономиката и обществото като към неразделни части от едно общо цяло.

Прочетете повече

ЕАОС: 25 години на увеличаващо се познание в подкрепа на европейските политики в областта на околната среда

Европейският съюз (ЕС) има едни от най-амбициозните цели в областта на околната среда и климата, които обхващат широк спектър от области— от качеството на въздуха, отпадъците и качеството на водите, до енергетиката и транспорта. Въз основа на данните, докладвани от държавите членки, Европейската агенция по околна среда спомага за наблюдението на напредъка и за определянето на областите, в които са необходими допълнителни усилия. От своето създаванепреди 25 години ЕАОС развива данните и познанията сив подкрепа на създаването на политики в Европа.

Прочетете повече

Инвестиране в устойчивост

Европейската комисия прие наскоро пакет от законодателни предложения за насърчаване на финансирането за устойчиво развитие в Европейския съюз (ЕС). Предложенията на Комисията се основават на препоръките на експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, съставена от експерти от гражданското общество, финансовия сектор, академичните среди и европейските и международните институции. Говорихме с представителя на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в експертната група — Андреас Баркман, който изготвя стратегически съвети по въпросите, свързани с изменението на климата и енергетиката.

Прочетете повече

Проследяване на напредъка на Европа за постигане на целите за 2020 г. по отношение на климата и енергията

Европейският съюз (ЕС) се е ангажирал с няколко цели, свързани с климата и енергията, чрез които да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на енергийната ефективност и стимулиране на използването на възобновяеми енергийни източници. Как ЕАОС проследява постигнатия от държавите — членки на ЕС, напредък за постигане на тези цели? Помолихме Мелани Спорер, експерт от ЕАОС в областта на намаляване на последиците от изменението на климата и енергетиката, да разясни ролята на Агенцията в тази задача. Тя ни разказа и за постигнатия през годината напредък, отразен в последния доклад „Тенденции и прогнози“.

Прочетете повече

Изменението на климата в Европа: реагиране при бедствия и подготовка за едно несигурно бъдеще

Наводнения, силни ветрове, горещини, суша… Изменението на климата и екстремните метеорологични явления породени от това са причина за все повече загриженост не само в Европа, но и навсякъде по света. От такива екстремни явления са засегнати много общности и те трябва да вземат мерки, за да предотвратят и сведат до минимум щетите. Как могат общностите да се приспособят към променящия се климат и да се подготвят за реакция при бедствия, свързани с климата? Интервюирахме Серджо Кастелари, експерт от ЕАОС в областта на въздействието от изменението на климата, уязвимостта и адаптацията.

Прочетете повече

Кръговата икономика в Европа: всички имаме личен принос

За повечето хора идеята за кръгова икономика си остава абстрактно, ако не и твърде далечно понятие. Постигането на екологосъобразно бъдеще е все по-популярна тема в цял свят, но много хора все още не осъзнават по-големите промени на нашия начин на живот, които трябва да са направят, с цел осигуряване на устойчиво бъдеще и благосъстояние в дългосрочен план.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ