Krajiny a sieť Eionet

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 17. 08. 2017
Agentúra EEA má v súčasnosti 33 členských krajín a ďalších šesť krajín s ňou spolupracuje. Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jednotlivých krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia. Tie sú zodpovedné za koordináciu vnútroštátnych sietí s mnohými inštitúciami (celkovo približne 350).

Členské a spolupracujúce krajiny

33 členských krajín s 28 členskými štátmi Európskej únie a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom.

Spolupracujúcimi krajinami je týchto  šesť krajín západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, a Srbsko, ako aj Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99. Tieto aktivity spolupráce sú začlenené do siete Eionet a Európska únia ich podporuje v rámci nástroja predvstupovej pomoci.

Agentúra EEA sa zapája aj do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce, ktorá siaha za hranice jej členských štátov.

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet)

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jej členských a spolupracujúcich krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia v členských krajinách.

Národné ohniská sú zodpovedné za koordináciu sietí národných informačných centier, ktoré spájajú dovedna približne 1000 odborníkov z viac než 350 národných inštitúcií a iných orgánov zaoberajúcich sa environmentálnymi informáciami.

Okrem národných ohnísk a národných informačných centier sieť Eionet v súčasnosti pokrýva šesť európskych tematických centier v takých oblastiach ako ovzdušie a zmena klímy, biodiverzita, vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptácia, voda, využitie pôdy a územné informácie a analýzy a udržateľná spotreba a výroba.

Ďalšie informácie:

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100