ďalej
späť
body

O sieti Eionet

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
2 min read
Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou EEA a jej členských a spolupracujúcich krajín. EEA je zodpovedná za rozvoj siete a koordináciu jej aktivít. Agentúra preto úzko spolupracuje s národnými kontaktnými miestami (NFP), ktoré zvyčajne sídlia v národných environmentálnych agentúrach alebo na ministerstvách životného prostredia. NFP sú zodpovedné za koordináciu vnútroštátnych sietí, ktorých súčasťou sú aj mnohé inštitúcie.

NFP sú zodpovedné za koordináciu sietí národných referenčných centier (NRC), ktoré združujú odborníkov z vnútroštátnych inštitúcií a iných orgánov zapojených do poskytovania informácií o životnom prostredí.

Sieť Eionet, ktorá začala fungovať v roku 1994, sa stala pre Európu známym a dôveryhodným zdrojom údajov, informácií a hodnotení vysokej kvality.

Koncept siete Eionet zahŕňa tieto určujúce prvky:

  • silná inštitucionálna spolupráca na viacerých úrovniach (vnútroštátnej, regionálnej, európskej, medzinárodnej), ako aj partnerstvá s občianskou spoločnosťou sprostredkované koordinujúcim subjektom,
  • odsúhlasený spoločný obsah – údaje, informácie, ukazovatele, analýzy,
  • spoločne využívaná infraštruktúra, normy a nástroje.
Eionetconnects2012finalweb-SK

Členské a spolupracujúce krajiny

V súčasnosti tvorí EEA 32 členských a šesť spolupracujúcich krajín. Týchto 32 členských krajín tvorí 27 členských štátov Európskej únie spolu s Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom.

Spolupracujúcimi krajinami je šesť krajín západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo[i]. Činnosti v oblasti spolupráce týchto krajín sú súčasťou siete Eionet a podporuje ich Európska únia v rámci nástroja predvstupovej pomoci.

EEA sa takisto zapája do medzinárodnej spolupráce s inými krajinami, ako sú jej členské a spolupracujúce krajiny.

Po vystúpení z EÚ dňa 31. januára 2020 prestalo byť Spojené kráľovstvo súčasťou inštitucionálnych sietí a správy agentúry EEA. Okrem toho sa Spojené kráľovstvo už nezúčastňuje na stretnutiach alebo iných koordinačných procesoch súvisiacich s mandátom agentúry EEA. Spojené kráľovstvo v zásade[1] už nemá zákonnú povinnosť uchovávať alebo poskytovať informácie a poradenstvo, alebo pomáhať pri plnení svojich povinností podľa právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia po uplynutí prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 2020.

 

Okrem národných kontaktných miest a národných referenčných centier tvorí sieť Eionet v súčasnosti 7 európskych tematických centier.

GraphCountriesandEIONET-SK

 Ďalšie informácie:


Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu