Kto sme

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 02. 2018
Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie. Našou úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavujeme hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť.

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra EEA, prijala Európska únia v roku 1990. Účinnosť nadobudlo v roku 1993, ihneď po prijatí rozhodnutia umiestniť sídlo agentúry EEA do Kodane. Skutočná práca agentúry začala v roku 1994. Nariadením sa rovnako zriaďovala aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet).

Mandátom agentúry EEA je:

  • Pomáhať Spoločenstvu a členským krajinám prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, začleňovaní environmentálnych kritérií do hospodárskych politík a trendoch smerom k trvalej udržateľnosti.
  • Koordinovať Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet).

Agentúra EEA má v súčasnosti 33 členských krajín a ďalších šesť krajín s ňou spolupracuje. Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jednotlivých krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia. Tie sú zodpovedné za koordináciu vnútroštátnych sietí s mnohými inštitúciami (celkovo približne 350).

Hlavných klientov tvoria inštitúcie Európskej únie – Európska komisia, Európsky parlament, Rada – a naše členské krajiny. Okrem tejto ústrednej skupiny európskych politických subjektov pracujeme aj pre ďalšie inštitúcie EÚ, ako napríklad Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.


K dôležitým subjektom, ktoré používajú naše informácie, patria aj obchodné subjekty, akademická obec a mimovládne organizácie. Pokúšame sa dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby poskytovaným informáciám rozumeli a prijali ich.

Súvisiaci obsah

Súvisiace publikácie

Pozri tiež

Geographic coverage

Akcie dokumentu
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100