Brochure No 2/2015
Cover Image
Cieľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je podporovať trvalo udržateľný rozvoj poskytovaním pomoci pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe na základe včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií pre tvorcov politík a verejnosť.

Obsah

Informácie o objednávke

Objednať tlačenú verziu on-line (EÚ Kníhkupectvo).

: TH-01-15-053-SK-N
: FREE
zahrnuté do: ,
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100