következő
előző
tételek

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség

 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) fő célkitűzése a fenntartható fejlődés támogatása és az Európa környezeti állapotában bekövetkező jelentős mértékű és mérhető javulás elősegítése, a politikai döntéshozók és a nyilvánosság időszerű, célzott, megfelelő és megbízható tájékoztatása révén.

 

Az EEA az Európai Környezeti Információs és Megfigyelőhálózat (Eionet) segítségével adatokat és információt gyűjt és terjeszt. Az Eionet az EEA és annak 32 tagállamának együttműködési hálózata, amely az EU és az együttműködő államok nemzeti fókuszpontjait (NFP-ket), az Európai Témaközpontokat (ETC-ket), a Nemzeti Referenciaközpontokat (NRC-ket) és a bizottsági szakértőket köti össze.

 

Az EEA feladata többek közt az Európai Bizottság szolgálataitól, az EEA tagországaitól, a nemzetközi szervezetektől, egyezményekből és megállapodásokból származó, megosztott környezeti adatok összegyűjtése és elemzése, a szakpolitika szempontjából hasznos tanácsadás, és az információk széles körben való elérhetővé tétele.

 

Az EEA ezen felhívás (EEA/SC/2008/001-014) révén kilenc olyan tagot kíván kinevezni a Tudományos Bizottságba, akik a felhívásban meghatározott területek szakértői.

 

Az EEA Tudományos Bizottságának szerepe

 

A Tudományos Bizottság (TB) segítséget nyújt az EEA igazgatótanácsa és az ügyvezető igazgató számára az EEA tevékenységi területeihez tartozó bármely tudományos témára vonatkozó szakvélemény és tudományos tanácsadás/ajánlások biztosításában.

 

Az EEA Tudományos Bizottságát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelőhálózat (Eionet) létrehozásáról szóló 1210/90/EGK tanácsi rendelet 10. cikke alapján hozták létre. A TB fő feladata az Ügynökség éves és többéves munkaprogramjaival, a tudományos alkalmazottak toborzásával és az EEA tevékenységéhez kötődő bármely tudományos témával kapcsolatos vélemények kialakítása.

 

A felhívás tárgya

 

Az EEA Tudományos Bizottsága által fontosnak tartott lefedni kívánt területek a következők:

 1. Légköri folyamatok, levegőszennyezés, az éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó stratégiák
 2. Biodiverzitás
 3. Üzleti és környezetvédelmi vállalkozás
 4. Ökológiai gazdaságtan
 5. Energia (beleértve a hatáscsökkentő és alkalmazkodási stratégiákat)
 6. Környezettörténet
 7. Európai és nemzetközi környezetvédelmi jog
 8. Édesvíz (beleértve a felszín alatti vizeket)
 9. Integrált környezetértékelés és indikátorok
 10. Területhasználati tervezés és természetierőforrás-gazdálkodás
 11. Mezőgazdaság
 12. Szárazföldi ökoszisztémák, beleértve a talajokat, az erdőket és a gyepterületeket
 13. Modern technológiák (beleértve a nanotechnológiát, a géntechnológiával módosított szervezeteket stb.)
 14. Közlekedés és környezet

 

Az EEA Tudományos Bizottságának összetétele

 

Az EEA Tudományos Bizottságot az EEA 32 tagországának független tudósai alkotják, akik az Ügynökség tevékenységeivel kapcsolatos valamennyi környezetvédelmi területet lefedik. A TB tagjait nyílt kiválasztási eljárás során jelölik ki.

 

A Tudományos Bizottság elnökét és a két elnökhelyettesét a tagok közül választják.

 

A Tudományos Bizottság tagjainak száma legfeljebb 20 lehet.

 

Örömmel vesszük, ha a bizottsági szakértők elsődleges területükön kívül alapos ismeretekkel rendelkeznek egy vagy több további környezetvédelmi területen is, ily módon a lehető legtöbb szakágat lefedve.

 

Az üléseken való megjelenés

 

A Tudományos Bizottság tagjai felé elvárás, hogy rendszeresen – legalább évi három alkalommal – megjelenjenek a Bizottság ülésein. A Tudományos Bizottság üléseire rendszerint az EEA székhelyén, Koppenhágában kerül sor.

 

A Tudományos Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban, de minden egész ülésnap után költségtérítésre jogosultak. A tagok emellett az Ügynökség utazási és szállásköltségek térítésére vonatkozó eljárási szabályzatának megfelelően utazási térítést és napidíjat kapnak.

 

Az elnök és az előadók jogosultak a vélemények tervezetének összehangolásával kapcsolatos költségeket fedező térítésre.

 

 

Jogosultság

 

A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • egyetemi, lehetőleg posztgraduális fokozat az adott tudományos területen;
 •  a végzettségének megfelelő szinten szerzett, legalább 10 éves szakmai tapasztalat;
 • az EEA egyik tagországának állampolgára (az Európai Unió tagállamai és Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, illetve Törökország).

 

A kiválasztás kritériumai

 

A kiírásnak megfelelő szándéknyilatkozatokat összehasonlító értékelésnek vetik alá a következő kritériumok szerint:

 • tudományos értékelési és/vagy tudományos tanácsadási tapasztalat a kívánt szakterületen;
 • mások – lehetőleg az EEA tevékenységi területéhez kapcsolódó – tudományos munkájának és publikációinak szakértői értékelése terén szerzett tapasztalat;
 • képesség komplex információk és dokumentációk elemzésére, valamint tudományos szakvélemények és jelentések tervezetének megírására;
 • minőségbiztosítási eljárások terén szerzett ismeretek;
 • igazolt tudományos eredmények a pályázó szakterületén/szakterületein;
 • multidiszciplináris, lehetőleg nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat;
 • az angol nyelv megfelelő szintű ismerete előny, mivel ez a bizottság munkanyelve. Mivel az Ügynökség szeretné kihasználni a modern elektronikus dokumentum-továbbítási és kommunikációs technológiák adta lehetőségeket, ezek gyakorlati ismerete előnyt jelent.

 

Az ügyvezető igazgató felkérhet egy bizottságot a jelentkezők szakmai tapasztalatának értékelésére.

 

Kinevezés, hivatali idő és tartaléklista

 

A fenti feltételeknek leginkább megfelelő szakértőket négyéves időtartamra nevezik ki, amely egy alkalommal, legfeljebb egy újabb négyéves időszakra újítható meg.

 

A tagságra vonatkozó előírásoknak megfelelő azon szakértők, akik nem nyernek kinevezést, tartaléklistára kerülnek. A tartaléklista hasonló tevékenységekhez használható fel, és [pl.] 2010. december 31-éig, 2 éves időtartamig érvényes (meghosszabbítható). A tartaléklista érvényessége meghosszabbítható.

 

Függetlenség és érdekeltségi nyilatkozat

 

A kiválasztott szakértők kinevezése személyre szólóan történik. Alá kell írniuk egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot, és évente nyilatkozatot kell tenniük azokról az érdekeltségeikről, amelyek hátrányosan érinthetik a függetlenségüket.

 

Esélyegyenlőség

 

Az EEA az esélyegyenlőséget szem előtt tartó munkáltató, és elkötelezett abban, hogy a megkülönböztetés minden formáját elkerülje.

 

Pályázati eljárás

 

Az érdekelt pályázókat arra kérjük, hogy szándéknyilatkozatukat az alábbi linkeken található on-line jelentkezési lap és önéletrajzsablon kitöltése útján nyújtsák be.

 

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó tudományos publikációinak (lehetőleg angol nyelven) és más szakmai tapasztalatainak felsorolását.

 

Az elsődleges szakterület mellett a pályázóknak fel kell tüntetniük másodlagos és harmadlagos szakterületeiket is, amelyeket figyelembe lehet venni annak érdekében, hogy biztosított legyen az EEA munkája horizontális és tematikus területeinek jobb támogatása.

 

Az EEA Tudományos Bizottságának alkalmazandó eljárási szabályzata is elérhető a következő címen:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(angol nyelvű dokumentum)

 

Ha az on-line jelentkezési lap útján nyújtja be jelentkezését, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra:

 

1.      Pályázatának benyújtásakor ne feledkezzen meg az időzónákról!

 

2.      Pályázatának benyújtását követően automatikus választ fog kapni.

 

3.      Az Ön felelőssége, hogy a pályázat benyújtásának igazolásaként megőrizze ezt az automatikus választ.

 

4.      Amennyiben nem kap automatikus válaszüzenetet, kérjük, nyújtsa be ismét a pályázatot!

 

Az EEA támogatja a szándéknyilatkozatok on-line jelentkezési lap útján történő beküldését. 

 

Az Ügynökség a postán beadott szándéknyilatkozatokat is elfogadja, amennyiben a pályázó a borítékon világosan megjelöli azt a szakterületét, amellyel kapcsolatban pályázni kíván.

 

A különböző területek on-line jelentkezési lapjai (angolul) és önéletrajzsablonjai (angolul) a következő címeken érhetők el:

 

1. terület: Légköri folyamatok, levegőszennyezés, az éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó stratégiák

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

2. terület: Biodiverzitás

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

3. terület: Üzleti és környezetvédelmi vállalkozás

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

4. terület: Ökológiai gazdaságtan

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

5. terület: Energia (beleértve a hatáscsökkentő és alkalmazkodási stratégiákat)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

6. terület: Környezettörténet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

7. terület: Európai és nemzetközi környezetvédelmi jog

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

8. terület: Édesvíz (beleértve a felszín alatti vizeket)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

9. terület: Integrált környezetértékelés és indikátorok

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

10. terület: Területhasználati tervezés és természetierőforrás-gazdálkodás

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10 

11. terület: Mezőgazdaság

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

12. terület: Szárazföldi ökoszisztémák, beleértve a talajokat, az erdőket és a gyepterületeket

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

13. terület: Modern technológiák (beleértve a nanotechnológiát, a géntechnológiával módosított szervezeteket stb.)

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

14. terület: Közlekedés és környezet

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

A postai úton érkező pályázatokat az alábbi címre kell küldeni:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (kérjük, adja meg a választott szakterület számát, 1-től 14-ig)

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Dánia

 

Kérjük a pályázókat, hogy a jelen felhívással kapcsolatos minden kérdésüket a következő e-mail címre küldjék: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Egy későbbi fázisban sor kerülhet igazoló dokumentumok bekérésére.

 

Minden szándéknyilatkozatot bizalmasan kezelünk.

 

Tájékoztatjuk, hogy az EEA nem juttatja vissza a szándéknyilatkozatokat a pályázóknak. Az EEA által a pályázóktól bekért személyes információk feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történik. A pályázók által benyújtott személyes adatok feldolgozásának az a célja, hogy a szándéknyilatkozatokat az előzetes kiválasztás, a kiválasztás és az EEA Tudományos Bizottsága tagjainak kinevezése céljából kezeljék.

 

 

Határidő

 

A szándéknyilatkozatokat az on-line jelentkezési lap segítségével (12.00 közép-európai idő szerint) vagy postai úton a fent megadott címre (a feladás dátumát a postai bélyegző tanúsítja) legkésőbb 2008. június 30-ig kell beküldeni.

 

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések