sonraki
önceki
öğeler

Avrupa Çevre Ajansı

 

Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) temel amacı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve politika yapıcılar ile halka zamanında, hedefe yönelik, konuyla ilgili ve güvenilir bilgiler sağlamak yoluyla Avrupa’nın çevresinde anlamlı ve ölçülebilir bir iyileşme sağlamaktır.

 

EEA, Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet) aracılığıyla hem bilgi toplar hem de bilgi yayar. Eionet, EEA ve üyesi olan 32 ülkenin bir işbirliği ağı olup, AB ve işbirliği yapan ülkelerdeki Ulusal Odak Noktalarını (NFP), Avrupa Konu Merkezlerini (ETC), Ulusal Referans Merkezlerini ve Komisyon’un uzmanlarını bir araya getirir.

 

EEA’nın çalışmaları arasında Avrupa Komisyonu servisleri, EEA üye ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, konvansiyonlar ve sözleşmelerden gelen çevreyle ilgili ortak bilgileri toplamak ve bunların analizini yapmak, politikayla ilgili tavsiyelerde bulunmak ve bu bilgilerin geniş yayılımını sağlamak bulunmaktadır.

 

EEA bu çağrıyı (EEA/SC/2008/001-014), Bilimsel Komite’ye çağrı kapsamında tanımlanan alanlarda uzmanlığı olan dokuz üye atamak üzere yapmaktadır.

 

EEA Bilimsel Komitesi’nin rolü

 

Bilimsel Komite (BK) EEA Yönetim Kurulu ve Yetkili Müdüre bilimsel tavsiyelerde bulunmak ve EEA’nın çalışma alanlarındaki herhangi bir bilimsel konuda profesyonel görüş bildirmekte yardımcı olur.

 

EEA Bilimsel Komitesi, Avrupa Çevre Ajansı ile Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet’in) kuruluşu hakkında 1210/90 sayılı (AET) Konsey Tüzüğünün 10. Maddesi esas alınarak kurulmuştur. BK’nin belli başlı görevleri arasında Ajans’ın yıllık ve çok yıllık çalışma programları, bilimsel personelin işe alınması ve EEA’nın faaliyetleri ile ilgili tüm bilimsel konular hakkında görüş bildirmek bulunur.

 

Çağrının kapsamı

 

Aşağıdakiler EEA Bilimsel Komitesi tarafından ele alınacak önemli alanlar olarak belirlenmiştir:

 1. Atmosferik süreçler, hava kirliliği, iklim değişikliği hafifleme ve uyum sağlama stratejileri
 2. Biyolojik çeşitlilik
 3. İş ve çevresel girişimcilik
 4. Ekolojik ekonomi
 5. Enerji (hafifletme ve uyum sağlama stratejileri dahil)
 6. Çevre tarihi
 7. Avrupa ve uluslararası çevre hukuku
 8. Tatlı su (yeraltı suyu dahil olmak üzere)
 9. Tümleşik çevre değerlendirmesi ve göstergeler
 10. Mekansal planlama ve doğal kaynakların yönetimi
 11. Tarım
 12. Yersel ekosistemler, topraklar, ormanlar, meralar dahil olmak üzere
 13. Modern teknolojiler (nanoteknolojiler, GDO vs. dahil olmak üzere)
 14. Ulaşım ve çevre

 

EEA Bilimsel Komitesinin Yapısı

 

EEA Bilimsel Komitesi, Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili tüm çevreyle ilgili alanları kapsayacak şekilde 32 EEA üyesi ülkeden bağımsız bilim insanlarından oluşur. BK üyeleri bir açık seçim süreciyle belirlenir.

 

Bilimsel Komite’nin Başkanı ve iki Başkan Yardımcısı üyeleri arasından seçilir.

 

Bilimsel Komite’nin üye sayısı 20 uzmanı aşmayacaktır.

 

Topluca olabilecek en geniş disiplin yelpazesini kapsayacak şekilde Komite’deki uzmanların birincil uzmanlık alanlarına ek olarak çevreyle ilgili bir veya daha fazla alanda derin bilgiye sahip olmaları olumlu karşılanan bir ek özelliktir.

 

Toplantılara katılma

 

Bilimsel Komite’nin üyelerinin Komite toplantılarına yılda en az üç kez olmak üzere düzenli olarak katılmaları beklenir. Normal koşullarda Bilimsel Komite’nin toplantıları EEA’nın Kopenhag’daki merkezinde yapılır.

 

Bilimsel Komite’nin üyeleri maaşla çalışmazlar ama her tam toplantı günü için belli bir ücrete hak kazanırlar. Üyeler ayrıca seyahat ve otel masraflarını karşılamak üzere Ajans’ın politikalarına uygun olarak bir seyahat ödeneği alırlar.

 

Başkan ve raportörler, görüş taslaklarının koordinasyonuyla ilgili maliyetleri karşılamak üzere bir ücrete hak kazanırlar.

 

 

Uygunluk

 

Adaylar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

§         ilgili bir bilimsel alanda, tercihen lisansüstü düzeyde bir üniversite diploması,

§         vasıfların uygun olduğu bir düzeye kadar en az 10 yıl profesyonel deneyim,

§         EEA’nın üye ülkelerinden birinin vatandaşı olmak (Avrupa Birliği Üye Devletleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre ve Türkiye).

 

Seçim ölçütleri

 

Uygun bulunan ilgi beyanları aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırmalı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır:

§         istenen ehliyet ve uzmanlık alanlarında değerlendirme yapma ve/veya bilimsel tavsiyede bulunma konusunda deneyim,

§         tercihen EEA’nın ilgilendiği alanlarla ilişkili olmak üzere bilimsel çalışmalar ve yayınların akran değerlendirmesinde deneyim,

§         karmaşık bilgiler ve dosyaların analizini yaparak taslak bilimsel görüş ve raporlar hazırlayabilme,

§         kalite temini süreçlerinde beceri,

§         başvuru sahibinin uzmanlık sahibi alanında kanıtlanmış bilimsel kusursuzluk,

§         tercihen uluslararası bir bağlamda olmak üzere çok disiplinli bir ortamda profesyonel deneyim,

§         Komite’nin çalışma dili İngilizce olduğundan iyi İngilizce bilmek bir artıdır. Ajans’ın bu teknikleri en iyi şekilde kullanma niyeti düşünüldüğünde modern, elektronik belge alışverişi ve iletişim yollarını kullanabilme de bir avantajdır.

 

Yetkili Müdür bir panelin adayların profesyonel deneyimini değerlendirmelerini talep edebilir.

 

Atanma, çalışma süresi ve yedek listesi

 

Yukarıdaki ölçütleri en iyi karşılayan uzmanlar dört yıllık bir süreyle atanırlar ve bu süre bir kez en fazla dört yıllığına uzatılabilir.

 

Üyelik gereklerini karşılayan fakat atanmayan uzmanlar bir yedek listesinde tutulurlar. Yedek listesi benzer faaliyetler için kullanılabilir ve [örneğin] 31 Aralık 2010’a kadar (uzatılabilir) 2 yıllık bir süreyle geçerlidir. Yedek listesinin geçerliliği uzatılabilir.

 

Bağımsızlık ve niyet beyanları

 

Seçilen uzmanlar kişisel esaslı olarak atanır. Uzmanların bir bağlılık beyanı ve yılda bir de bağımsızlıklarını olumsuz etkileyebilecek çıkarların bir beyanında bulunmaları istenir.

 

Fırsat eşitliği

 

EEA fırsat eşitliği sağlayan bir işveren olup her türlü ayrımcılığı önleme konusunda kararlıdır.

 

Başvuru usulü

 

İlgilenen adayların aşağıdaki bağlantıların her birinin altında bulunan çevrimiçi başvuru formu ve şablon cv'yi doldurarak ilgi beyanlarını göndermeleri istenmektedir.

 

CV’de başvuru sahibinin tercihen İngilizce bilimsel yayınlarının bir listesi ve diğer profesyonel deneyimi bulunmalıdır.

 

Birincil uzmanlık alanı dışında adaylar, EEA’nın çalışmalarının tematik alanlarında kolaylık ve daha iyi destek sağlamak üzere dikkate alınabilecek olan ikinci ve üçüncü uzmanlık alanlarını da belirteceklerdir.

 

EEA’nın Bilimsel Komitesi’nin geçerli usul kuralları aşağıdaki bağlantı altında da bulunabilir:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(İngilizce belge)

 

Çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla başvuru yaparken lütfen aşağıdakilerden emin olun:

 

1.      Başvurunuzu gönderirken saat dilimlerini dikkate almayı unutmayın.

 

2.      Başvurunuz gönderildikten sonra otomatik bir yanıt alacaksınız.

 

3.      Başvurunuzun kanıtı olarak otomatik yanıt iletisini saklama sorumluluğu size aittir.

 

4.      Otomatik bir yanıt mesajı almamanız durumunda lütfen başvurunuzu tekrar gönderin.

 

EEA ilgi beyanlarının çevrimiçi başvuru formuyla yapılmasını teşvik eder. 

 

Adayların değerlendirmeye girmek istedikleri uzmanlık alanını zarf üzerinde açıkça belirtmeleri koşuluyla posta ile yapılan ilgi beyanları da kabul edilecektir.

 

Farklı alanlar için çevrimiçi başvuru formları (İngilizce) ve şablon CV aşağıdaki bağlantılar altında bulunabilir:

 

Alan 1. Atmosferik süreçler, hava kirliliği, iklim değişikliği hafifleme ve uyum sağlama stratejileri

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Alan 2. Biyolojik çeşitlilik

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Alan 3. İş ve çevresel girişimcilik

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Alan 4. Ekolojik ekonomi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Alan 5. Enerji (hafifletme ve uyum sağlama stratejileri dahil)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Alan 6. Çevre tarihi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Alan 7. Avrupa ve uluslararası çevre hukuku

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Alan 8. Tatlı su (yeraltı suyu dahil olmak üzere)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Alan 9. Tümleşik çevre değerlendirmesi ve göstergeler

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Alan 10. Mekansal planlama ve doğal kaynakların yönetimi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Alan 11. Tarım 

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Alan 12. Yersel ekosistemler, topraklar, ormanlar, meralar dahil olmak üzere 

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Alan 13. Modern teknolojiler (nanoteknolojiler, GDO vs. dahil olmak üzere)  

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Alan 14. Ulaşım ve çevre

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

Postayla gönderilen başvurular aşağıdaki adrese gönderilecektir:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (please indicate number 1-14 accordingly)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Danimarka

 

Adayların bu çağrıyla ilgili olabilecek sorularını aşağıdaki e-posta adresine göndermeleri rica edilir: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Daha sonraki bir aşamada destekleyici belgeler istenebilir.

 

Tüm ilgi beyanları gizli tutulacaktır.

 

EEA’nın ilgi beyanları adaylara iade etmeyeceğini hatırlatırız. EEA’nın adaylardan istediği kişisel bilgiler Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in kişisel verilerin Topluluk kurum ve kuruluşları tarafından korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında 18 Aralık 2000 tarih ve 45/2001 sayılı (AT) Tüzüğüne uygun olarak işleme konulacaktır. Kişisel bilgileri işleme koymanın amacı ilgi beyanlarını EEA’nın Bilimsel Komitesi’nin Üyelerinin ön seçimi, seçimi ve atanması için yönetmektir.

 

 

Kapanış tarihi

 

İlgi beyanları 30 Haziran 2008 tarihine kadar özel çevrimiçi başvuru formu (12.00 Merkezi Avrupa Saati) veya yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla iletilecektir.

 

 

Permalinks

Belge İşlemleri