next
previous
items

Ailt

Change language

 

An t-uisce a ithimid — talmhaíocht agus an costas trom a bhaineann le h-uisciú

Cuireann an talmhaíocht dianbhrú atá ag dul i méid ar acmhainní uisce na hEorpa, ag bagairt ganntanas uisce agus damáiste d'éiceachórais. D'fhonn úsáid inbhuanaithe uisce a bhaint amach, caithfear na dreasachtaí praghais, an chomhairle agus an cuidiú ceart a thabhairt d'fheirmeoirí.

Read more

Má thriomaítear an tobar - Oiriúnú athraithe aeráide agus uisce

Deir Barış Tekin agus é ag labhairt óna árasán in Beşiktaş, dúiche stairiúil Iostanbúl, áit a bhfuil cónaí air lena bhean agus lena iníon go 'múchtar an t-uisce as uair nó dhó sa mhí, nó níos minice ná sin uaireanta’. 'Tá thart ar 50 lítear uisce i mbuidéil againn san árasán do níochán agus do ghlanadh, ar fhaitíos go dteastódh sé uainn. Má mhúchtar an t-uisce as ar feadh tréimhse fada téimid chomh fada le teach m’athar nó teach thuismitheoirí mo mhná,' a deir Barış, ollamh le heacnamaíocht in Ollscoil Marmara.

Read more

Slugaí marfacha agus coimhthígh eile - Tá bithéagsúlacht na hEorpa ag imeacht as radharc ar luas lasrach

An aoibhinn leat roinnt ama a chaitheamh amuigh sa ghairdín? Más aoibhinn agus má tá tú ag cur fút i lár nó i ndeisceart na hEorpa, seans maith go n-áiríonn tú an 'sluga marfach' ar cheann de do naimhde pearsanta. Tá an chosúlacht ar an scéal nach mbíonn tionchar ar bith ag na bearta rialaithe ar an sluga, a thugann faoi do chuid luibheanna agus do chuid ghlasraí go fíochmhar.

Read more

Iasc ar thalamh tirim - Bainistíocht mhuirí in aeráid athraitheach

Scéal an iascaire I gcaitheamh na hoíche 6 Deireadh Fómhair 1986 ghabh iascairí portán ó bhaile beag Gilleleje, lastuaidh de Chóbanhávan, lán a líontán de ghliomaigh na hIorua agus iad amuigh ar Mhuir an Kattegat. Bhí go leor de na hainmhithe marbh nó ag fáil bháis. Bhí dath aisteach ar thart ar leath díobh.

Read more

Ní baothchaint amháin - Taidhleoireacht Dhomhanda agus an cuardach do chomharba ar Phrótacal Kiótó

Gach uile bliain osclaítear geataí Gairdíní Cáiliúla Tivoli i gCóbanhávan, páirc shiamsaíochta seanbhunaithe i lár na cathrach, chun tús oifigiúil a chur le saoire na Nollag. Tá an chosúlacht ar an scéal an Nollaig seo nach iad soilse glioscarnacha Tivoli a bheidh sa spot sholas in aon chor d’fhonn go mbeidh aird na ndaoine dírithe COP 15 — an cruinniú athraithe aeráide is tábhachtaí riamh — nuair a thiocfaidh na mílte taidhleoirí, polaiteoirí, lucht gnó, comhshaolaithe agus saineolaithe aeráide ó ar fud na cruinne go príomhchathair na Danmhairge.

Read more

Gach anáil a tharraingíonn tú - Caighdeán an aeir san Eoraip

* Carachtair fhicseanúla atá luaite sa scéal seo. Mar sin féin is sonraí cearta atá in úsáid. Is ar 27 Iúil 2008 a tharla an scéal seo tráth ar eisíodh rabhadh maidir le caighdeán an aeir sa Bhruiséil

Read more

Ní ar chúl mo thí — Lastais idirnáisiúnta dramhaíola agus an comhshaol

Dramhaíl gan teorainneacha: Tuilleann Zhang Guofu, 35 bliain d’aois, EUR 700 sa mhí, ar pá rímhór sa tSín é lasmuigh de na príomhchathracha, agus é ag scagadh na dramhaíola ina bhfaightear málaí siopadóireachta ó shraith ollmhargaí Bhriotanach agus DVDanna as Béarla. Is í an lomfhírinne gur fusa don dramhaíl a chaitear in araid éigin thall i Londain dul chomh fada ar siúl le 5 000 míle le bheith istigh i monarcha athchúrsála éigin i nDeilt Abhainn an Phéarla anonn sa tSín.

Read more

Bithfhuinneamh, má thiteann an lug ar an lag - Níl an t-aistriú ó ola go bithfhuinneamh saor ó bhaol

Ní haon ní nua é an bithfhuinneamh. Tá daoine tar éis bheith ag dó an adhmaid leis na mílte bliain anuas. Tugadh 'breoslaí iontaise', go príomha an gual agus an ola, chun cinn leis an réabhlóid thionsclaíoch i lár na 1800aidí. Tá breoslaí iontaise ag éirí níos deacra le teacht orthu agus le baint, níos daoire agus faoi réir géardhíospóireachta polaitiúla.

Read more

Permalinks

Document Actions