За Eionet

Смяна на език
Страница Последна промяна 13-06-2019
1 min read
Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на ЕАОС, на нейните държави-членки и на сътрудничещите държави. ЕАОС отговаря за развитието на Eionet и за координирането на нейните дейности. За осъществяването на тази цел, ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координационни центрове (НКЦ), които обикновено се намират в националните агенции по околна среда или в министерствата на околната среда. НКЦ отговарят за координирането на националните мрежи, които обхващат множество институции.

НКЦ отговарят за координирането на мрежите от национални референтни центрове (НРЦ), като обединяват експерти от националните институции и от други органи, които предоставят информация за околната среда.

След учредяването ѝ през 1994 г. Eionet се превърна в добре познат и достоверен доставчик на висококачествени данни, информация и оценки за Европа.

Концепцията на Eionet обхваща следните определящи елементи:

 • Силно междуинституционално сътрудничество на няколко равнища (национално, регионално, европейско и международно), както и партньорства с гражданското общество, подпомагани от координиращ орган
 • Одобрено общо съдържание — данни, информация, показатели, анализ
 • Поделени инфраструктура, стандарти и инструменти.
Eionetconnects2012finalweb-BG1

 

Държави-членки и сътрудничещи държави

Понастоящем в ЕАОС членуват 33 държави и агенцията има шест сътрудничещи държави. 33-те държави членки включват 28-те държави — членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

Сътрудничещите държави са шест западнобалкански държави: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Косово [i]. Дейностите за сътрудничество с тези държави се интегрират в Eionet и се подпомагат от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

ЕАОС участва и в международно сътрудничество извън рамките на нейните държави членки и сътрудничещите държави.

EEA member countries

Кликнете върху картата, за да увеличите изгледа

 

Освен НКЦ и НРЦ, понастоящем Eionet обхваща и 6 Eвропейски тематични центъра.

  GraphCountriesandEIONET-BG

   

  Допълнителна информация:

   

  Свързано съдържание

  Новини и и статии

  Related briefings

  Свързани публикации

  Вижте също

  Действия към документ
  Абонаменти
  Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
  Следвайте ни