nākamais
iepriekšējais
temati

Article

EVA un Eionet stratēģija 2021.–2030. gadam. Dati un zināšanas, lai sasniegtu Eiropas mērķus klimata un vides jomā

Mainīt valodu
Article Publicēts 05.02.2021 Pēdējās izmaiņas 19.01.2022
5 min read
Mūsu kopējā stratēģija nosaka mūsu darbības virzienu. Ar to tiek ieviests jauns veids, kā sadarboties un radīt dinamiskākas, reaģētspējīgākas, proaktīvākas un praktiski pielietojamākas zināšanas, kas mums ļaus risināt problēmas, ar kādām saskarsimies, un iegūt zināšanas, kādas mums būs vajadzīgas nākamajā desmitgadē.

Esiet veseli! Un padarīsim 2021. gadu par neaizmirstamu pagrieziena punktu ceļā uz zaļu un digitālu Eiropu!

Mēs visi noteikti atcerēsimies 2020. gadu. Covid-19 pandēmija ir skārusi visu pasauli. Vien dažu mēnešu laikā tā mums lika mainīt veidu, kā dzīvojam, mācāmies, strādājam, pārvietojamies un pat socializējamies. Daži no mums ir zaudējuši tuviniekus, citi saslima paši. Daži no mums strādāja no mājās izveidotiem pagaidu birojiem, savukārt citi stājās šīs cīņas pirmajās rindās, lai palīdzētu visneaizsargātākajām sabiedrības grupām. Tuvojoties gada beigām, lielākā daļa Eiropas valstu piedzīvo otro Covid-19 vilni, un tā ietekme uz sabiedrības veselību, ekonomiku un vidi kļūst aizvien skaidrāka.

Šīs pandēmijas apmēri un straujā izplatīšanās ir atklājusi, cik neaizsargāti esam un cik izturīgi un reaģētspējīgi varam būt. Saskaroties ar daudziem nezināmajiem un lielu nenoteiktību, valsts iestādēm bija jāveic un jāīsteno radikāli pasākumi, lai ierobežotu pandēmiju un līdz minimumam samazinātu tās ietekmi. Dienu no dienas daudziem no mums nācās apgūt jaunus tiešsaistes rīkus, kas nepieciešami darbam un mācībām. Tas mums parādīja, ka spējam pieņemt sarežģītus lēmumus, kā arī pielāgoties jaunām tehnoloģijām un dzīvesveidiem.

Atkārtoti apstiprinātas Eiropas saistības attiecībā uz vidi un klimatu

Aptuveni pirms gada Urzulas fon der Leienas (Ursula von der Leyen)jaunizveidotā Komisija paziņoja par Eiropas zaļo kursu — vērienīgu politisko prioritāšu kopumu ar mērķi panākt klimatneitralitāti, ekonomikas ilgtspēju un taisnīgu pārkārtošanos. Tas ir visai iespaidīgi, ka gadu vēlāk, neraugoties uz Covid-19 radīto satricinājumu un sociālekonomisko ietekmi, Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķi vides un klimata jomā joprojām ir palikuši nemainīgi. Gluži pretēji, tiek ierosināts aizvien lielāks skaits politikas iniciatīvu, tostarp Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, stratēģija “No lauka līdz galdam”, Ķimikāliju stratēģija un Eiropas Klimata pakts. Gan Eiropas Parlaments, gan Eiropadome nesen apstiprināja vērienīgu mērķi līdz 2030. gadam par vismaz 55 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Zinātnieki jau gadu desmitiem skaļi brīdina par klimata pārmaiņām, vides degradāciju un to potenciālo ietekmi uz mūsu labklājību. Taču tagad esam nonākuši pagrieziena punktā, un nākamā desmitgade piedāvā unikālu iespēju, kāda mums nekad iepriekš nav bijusi. Pirmo reizi zināšanas un politika ir savstarpēji saskaņotas, lai panāktu ilgtspēju visā kontinentā. Eiropas saistības ir palikušas nemainīgas pat situācijā, kad pandēmijas ekonomiskās ietekmes dēļ nācās veikt steidzamus ekonomikas atveseļošanas pasākumus. Tiesību aktu kopumi tagad ir pilnībā saskaņoti ar zaļās un digitālās ekonomikas atveseļošanas mērķiem.

Šīs stingrās saistības un politiskie mērķi ir būtiski, taču ar tiem vien nepietiek. Tie būs jāpārvērš konkrētās politikas nostādnēs un pasākumos, kas pakāpeniski jāīsteno visā atveseļošanas procesā, kurš savukārt būs jāvirza un jāatbalsta ar uzticamām un praktiski pielietojamām zināšanām, lai nodrošinātu Eiropas ceļu pareizajā virzienā, sasniedzot  ilgtermiņa mērķus vides un klimata jomā. Un tieši to nodrošināsim mēs — Eiropas Vides aģentūra un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet).

EVA unEionet: kopīgs redzējums un kopīga stratēģija 2021.–2030. gadam

Nākamajā desmitgadē vides un klimata problēmas, ar kādām Eiropa saskarsies, prasīs sistēmiskus risinājumus, kā arī politikas nostādņu pilnīgu īstenošanu un ilgtspējas mērķu pilnvērtīgu iekļaušanu sociālekonomiskajā politikā. Būtiska būs arī sabiedrības informētība, kas ļaus izdarīt ilgtspējīgākas izvēles un nodrošināt globālu koordināciju.

EVA un Eionet stratēģijas 2021.–2030. gadam mērķis ir sniegt šo problēmu risināšanai nepieciešamos datus un zināšanas. Mūsu redzējums ir šāds: “nodrošināt ilgtspējīgas Eiropas izveidi, pieņemot pārdomātus un uz uzticamām un praktiski pielietojamām zināšanām balstītus lēmumus par vides un klimata prioritātēm un risinājumiem saskaņā ar Eiropas politikas mērķiem”. EVA unEionet būs vadošais tīkls ar vidi un klimatu saistīto zināšanu sniegšanai,  izstrādājot politiku Eiropas Savienības un valstu līmenī.  

Šobrīd mūsu plašajā tīklā ir iesaistījušās simtiem iestāžu no 38 dalībvalstīm un sadarbības valstīm. Eionet ietver arī Eiropas tematiskos centrus — konsorcijus, ko veido Eiropas organizācijas ar īpašām zināšanām konkrētās vides jomās. Tas ir unikāls tīkls, ar mērķi  atbalstīt politikas veidošanu, sniedzot ekspertu zināšanas, kuru pamatā ir kvalitatīvi dati, spēju veidošana un inovatīva e-ziņošanas datu infrastruktūra.

Mēs esam noteikuši savus stratēģiskos mērķus nākamajai desmitgadei. Mēs turpināsim atbalstīt politikas nostādņu īstenošanu un pāreju uz ilgtspējīgu attīstību un sniegsim savlaicīgu ieguldījumu ilgtspējas problēmu risināšanā. Lai nodrošinātu vajadzīgās zināšanas, mēs veidosim spēcīgākus tīklus un partnerības un pilnībā izmantosim datu, tehnoloģiju un digitalizācijas potenciālu, vienlaikus nodrošinot mūsu kompetences un spēju pilnveidošanu visā tīklā.

Mēs sniegsim praktiski pielietojamas zināšanas piecās darba jomās: bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas; klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām; cilvēku veselība un vide; aprites ekonomika un resursu izmantošana; tendences, perspektīvas un reaģēšanas pasākumi ilgtspējas jomā. Šajās piecās savstarpēji saistītajās darba jomās tiks aplūkotas Eiropas ražošanas nozares, kā arī patēriņa un ražošanas sistēmas.

Mūsu kopējā stratēģija nosaka mūsu darbības virzienu. Ar to tiek ieviests jauns veids, kā sadarboties un radīt dinamiskākas, reaģētspējīgākas, proaktīvākas un praktiski pielietojamākas zināšanas, kas mums ļaus risināt problēmas, ar kādām saskarsimies, un iegūt zināšanas, kādas mums būs vajadzīgas nākamajā desmitgadē.

Esiet veseli! Un padarīsim 2021. gadu par neaizmirstamu pagrieziena punktu ceļā uz zaļu un digitālu Eiropu!

 

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
EVA izpilddirektors

Ievadraksts publicēts EVA informatīvā biļetena 2020 gada decembra izdevumā Nr. 04/2020

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības