seuraava
edellinen
kohdat

Yhteistyökumppanit Euroopan unionissa

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
1 min read
Euroopan ympäristökeskus (EEA) tarjoaa tietoa ja osaamista, jolla autetaan eri alojen päätöksentekijöitä tekemään ympäristön kannalta järkeviä ja johdonmukaista politiikkaa edistäviä päätöksiä. Tätä varten EEA tekee tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten, kuten Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston kanssa. EEA tekee yhteistyötä myös EU:n neuvoa-antavien elinten eli alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä unionin virastojen kanssa.

Yhteistyö EU:n toimielinten kanssa

Euroopan komissio

EEA:n vuorovaikutus Euroopan komission kanssa on varmistettava päätöksenteon asiaankuuluvissa vaiheissa. Tätä helpottaa siirtyminen monivuotisiin työohjelmiin sekä komissiossa että ympäristökeskuksessa. Se mahdollistaa EEA:n strategisten ohjelma-asiakirjojen sovittamisen entistä tiukemmin yhteen komission strategisten ohjelma-asiakirjojen kanssa.

Ympäristöasioiden pääosasto (DG ENV) ja ilmastotoimien pääosasto (DG CLIMA) ovat EEA:n tärkeimmät yhteistyökumppanit Euroopan komissiossa. Nämä kolme organisaatiota tekevät tiivistä yhteistyötä myös tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (DG RTD), yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) ja Eurostatin kanssa kehittääkseen tietopohjaa eurooppalaista ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa varten.

Ympäristönäkökohdat otetaan yhä enemmän huomioon alakohtaisessa politiikassa, ja EEA tekeekin yhteistyötä myös muiden Euroopan komission pääosastojen kanssa, kuten energian ja liikenteen, tutkimuksen, maatalouden sekä aluepolitiikan pääosastojen kanssa.

Euroopan parlamentti

EEA antaa tukea Euroopan parlamentille laatimalla tilannekatsauksia, järjestämällä työpajoja ja epävirallisia kokouksia sekä osallistumalla pyynnöstä kuulemisiin. Erityisesti yhteistyötä tehdään ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kanssa. Parlamentilla on 22 valiokuntaa, joista myös monien muiden kanssa EEA tekee yhteistyötä, muun muassa liikenne- ja matkailuvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan kanssa.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto on Euroopan unionin tärkein päätöksentekoelin. EEA:n johtaja kutsutaan säännöllisesti EU:n ympäristöministerien epävirallisiin kokouksiin. Lisäksi EEA tukee EU:n kulloistakin puheenjohtajavaltiota ympäristöasioissa esimerkiksi valmistelemalla raportteja tai järjestämällä pyynnöstä työpajoja ja seminaareja.

EU:n neuvoa-antavat elimet

EEA tekee pyynnöstä yhteistyötä EU:n neuvoa-antavien elinten eli alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Yhteistyö käsittää osallistumista konferensseihin, lausuntoja mietintöjen esittelijöille ja epävirallisia yhteyksiä.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet