sonraki
önceki
öğeler

AÇA faaliyetleri — ulaşım

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 08.03.2019
Topics:
AÇA'nın bu alandaki başlıca faaliyeti ulaşım ve çevre raporlama mekanizmasıdır (TERM). Yıllık TERM raporları AÇA'ya üye ülkelerde ulaşımın çevresel performansını izlemeye yardımcı olmaktadır. Raporlarda düzenli olarak güncellenen bir dizi gösterge kullanılmaktadır. AÇA ayrıca emisyon envanterlerinin iyileştirilmesi için de çalışmalar yapmakta ve ulaşımın iklim değişikliği, hava kirliliği ve gürültüye katkısını araştırmaktadır.

Ulaşım ve raporlama mekanizması (TERM) 1998 yılında AB ulaştırma bakanlıklarının talebi üzerine oluşturulmuştur. TERM'in başlıca amacı ulaşım ve çevresel bütünleşme stratejilerinin kaydettiği ilerleme ile bunların etkinliğinin bir dizi ana gösterge temelinde izlenmesidir.

AÇA, TERM'e ek olarak, başka spesifik ulaşım ve çevre hususlarını da ele almaktadır:

  • Ulaşım sübvansiyonları: AÇA ulaşım sektöründeki sübvansiyonların kapsamını ve bunların ulaşım şekilleri arasındaki dengeyi nasıl etkilediğini değerlendirmiştir
  • Ulaşım emisyonu envanterleri: AÇA, ulaşımdan kaynaklanan emisyonları hem doğruluk hem de coğrafi dağılım açısından iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalarda bulunmaktadır. Buna ulusal envanterlerin oluşturulmasında kullanılmaya yönelik standartlaştırılmış emisyon faktörleri hakkındaki çalışmalar (ETC/AAC tarafından yapılan bir çalışma olan COPERT modeli http://air-climate.eionet.europa.eu/) ve söz gelimi, kentsel alanlardaki emisyonların azaltılmasına yönelik politikaların sağlığa ilişkin faydalarını daha iyi değerlendirmek üzere emisyonların coğrafi dağılımı hakkındaki çalışmalar da dahildir
  • Ulaşımın hava kalitesine ilişkin sorunlara katkısını ele alan hava kalitesi çalışmaları (/tr/themes/air)
  • Ulaşımın iklim değişikliğine katkısı ve emisyon ticareti sistemleri gibi hafifletme stratejileri (/tr/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Belge İşlemleri