naslednji
prejšnji
zadetki

Partnerji v Evropski uniji

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.03.2023
1 min read
Agencija EEA je zbiranje informacij in znanja zasnovala tako, da lahko oblikovalcem politik na različnih področjih pomaga pri sprejemanju odločitev, ki prispevajo k razvoju okolju prijaznih in doslednih politik. V ta namen tesno sodeluje z institucijami EU, kot so Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije. Sodeluje tudi s posvetovalnimi organi EU, vključno z Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in drugimi agencijami Evropske unije.

Sodelovanje z institucijami EU

Evropska komisija

Sodelovanje agencije EEA z Evropsko komisijo poteka v točno določenih fazah cikla oblikovanja politik. Prehod na večletno načrtovanje dela v Komisiji in agenciji EEA je takšno sodelovanje olajšal, saj je omogočil boljše usklajevanje med strateškimi programskimi dokumenti, ki jih pripravljata Komisija in agencija EEA.

Generalni direktorat za okolje (GD ENV) in Generalni direktorat za podnebno politiko (GD CLIMA) sta glavna sogovornika agencije EEA pri Evropski komisiji. Te tri organizacije tesno sodelujejo tudi z Generalnim direktoratom za raziskave in inovacije (GD RTD)Skupnim raziskovalnim središčem (JRC) in Eurostatom pri zagotavljanju zbirke znanja za evropsko okoljsko in podnebno politiko.

Ker se okoljski vidiki čedalje bolj vključujejo v posamezne sektorske politike, agencija EEA sodeluje tudi z drugimi generalnimi direktorati Evropske komisije, kot so denimo GD za mobilnost in promet, GD za energijo, GD za kmetijstvo in razvoj podeželja ter GD za regionalno in mestno politiko.

Evropski parlament

Agencija EEA v podporo Evropskemu parlamentu pripravlja informativne predstavitve in organizira delavnice in neuradna srečanja. Na zahtevo sodeluje tudi pri parlamentarnih predstavitvah. Tesno sodeluje tudi z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane in številnimi drugimi od 22 odborov Evropskega parlamenta, kot je na primer Odbor za promet in turizem, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbor za regionalni razvoj.

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije je glavni organ odločanja Evropske unije. Izvršni direktor agencije EEA se redno udeležuje neuradnih srečanj ministrov za okolje držav članic EU. Poleg tega agencija EEA podpira okoljske dejavnosti, ki so organizirane v okviru rotirajočega predsedovanja Svetu EU, na primer s pripravo poročil ali organizacijo delavnic in seminarjev na zahtevo.

Posvetovalni organi EU

Agencija EEA na zahtevo sodeluje tudi s posvetovalnimi organi EU, kot sta Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor. To zajema sodelovanje na konferencah, pripravo informacij za poročevalce in druge neuradne stike.

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta