volgende
vorige
items

Partners van de Europese Unie

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 15-03-2023
2 min read
Het EEA ondersteunt beleidsmakers op uiteenlopende gebieden met informatie en kennis ter bevordering van een milieuvriendelijk en consistent beleid. Hiertoe werken we nauw samen met EU-instellingen, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Daarnaast werken we samen met adviesorganen van de EU, waaronder het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité, en met andere agentschappen van de Europese Unie.

Samenwerking met EU-instellingen

Europese Commissie

Het overleg tussen het EEA en de Europese Commissie moet op de juiste momenten in de beleidscyclus plaatsvinden. De invoering van meerjarige werkprogramma’s binnen de Commissie en het agentschap vereenvoudigt dit en draagt bij aan de onderlinge strategische afstemming.

De directoraten-generaal Milieu (DG ENV) en Klimaat (DG CLIMA) zijn de belangrijkste partners van het EEA bij de Europese Commissie. Deze drie organisaties werken ook nauw samen met het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD), het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) en Eurostat aan de kennisbasis voor het Europees milieu- en klimaatbeleid.

In verband met de toenemende integratie van milieuoverwegingen in sectoraal beleid, werkt het EEA ook samen met andere directoraten-generaal van de Europese Commissie, zoals die voor Vervoer, Energie, Landbouw en Regionaal Beleid.

Europees Parlement

Het EEA houdt briefings en organiseert workshops en informele bijeenkomsten ter ondersteuning van het Europees Parlement. Bovendien nemen wij op verzoek deel aan hoorzittingen. Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen het EEA en de Commissie  milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en we werken ook samen met vele andere van de 22 commissies, zoals die voor Vervoer en toerisme, Industrie, onderzoek en energie, Landbouw en plattelandsontwikkeling en Regionale ontwikkeling.

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Europese Unie. De uitvoerend directeur van het EEA wordt regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan de informele bijeenkomsten van de EU-ministers van Milieu. Daarnaast ondersteunt het EEA de milieuactiviteiten van de roulerende EU-voorzitterschappen, bijvoorbeeld door op verzoek verslagen op te stellen of workshops en seminars te organiseren.

Adviesorganen van de EU

Desgevraagd werkt het EEA samen met adviesorganen van de EU, zoals het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. In dit kader neemt het EEA deel aan conferenties, voorziet het rapporteurs van input en onderhoudt het informele contacten.

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties