Il-Pajjiżi u l-Eionet

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 17 Aug 2017
L-EEA issa għandha 33 pajjiż membru u sitt pajjiżi li jikooperaw. In-netwerk Ewropew tal-Informazzjoni u l-Osservazzjoni tal-ambjent (Eionet) huwa netwerk ta' sħubija tal-EEA u l-pajjiżi. L-EEA hija responsabbli għall-iżvilupp tan-netwerk u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. Sabiex jiġi mwettaq dan, l-EEA taħdem mill-viċin mal-punti fokali nazzjonali, li ħafna drabi huma l-aġenziji nazzjonali għall-ambjent jew il-ministeri għall-ambjent. Dawn huma responsabbli għall-koordinazzjoni tan-netwerks nazzjonali li jinvolvu ħafna istituzzjonijiet (madwar 350 b'kollox).

Il-pajjiżi membri u li jikkooperaw

It- 33 pajjiż membruu nbsp; jinkludu s-28 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Iżlanda, Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija.

Is-sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent huma pajjiżi li jikkooperaw: l-Albanija, il-Bosnja- Ħerzegovina, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja kif ukoll il-Kosovo skont ir-Riżoluzzjoni 1244/99 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni huma integrati f’Eionet u huma appoġġati mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni.

L-EEA tinvolvi ruħha wkoll f’kooperazzjoni internazzjonali estensiva ’lil hinn mill-pajjiżi membri tagħha stess.

In-netwerk Ewropew tal-Informazzjoni u l-Osservazzjoni tal-Ambjent (Eionet).

In-netwerk Ewropew tal-Informazzjoni u l-Osservazzjoni tal-ambjent (Eionet) huwa netwerk ta' sħubija tal-EEA u l-pajjiżi membri tagħha u li jikkooperaw magħha. L-EEA hija responsabbli għall-iżvilupp tan-netwerk u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. Sabiex jiġi mwettaq dan, l-EEA taħdem mill-qrib mal-Punti Fokali Nazzjonali (NFPs), li ħafna drabi huma l-aġenziji nazzjonali għall-ambjent jew il-ministeri għall-ambjent fil-pajjiżi membri.

L-NFPs huma responsabbli għall-koordinazzjoni tan-netwerks taċ-Ċentri ta’ Referenza Nazzjonali (NRCs), li jlaqqgħu flimkien madwar 1000 espert minn aktar minn 350 istituzzjoni nazzjonali u korpi oħrajn li jitrattaw tagħrif ambjentali.

Minbarra NFPs u NRCs, attwalment Eionet ikopri sitt Ċentri Topiċi Ewropej (ETCs) fl-oqsma tal-arja u  t-tibdil fil-klima, id-diversità bioloġika, l-impatti tat-tibdil fil-klima, il-vulnerabbiltà u l-addattament, l-ilma, l-użu tal-art u informazzjoni u analiżi spazjali u l-konsum u l-produzzjoni sostennibbli.

Aktar informazzjoni:

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100