Šalys ir Eionet

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2017-08-17
Šiuo metu EAA vienija 33 šalis nares ir šešios bendradarbiaujančias šalis. Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet) – tai EAA ir šalių bendradarbiavimo tinklas. EAA yra atsakinga už tinklo plėtrą ir jo veiklos koordinavimą. Vykdydama šią veiklą agentūra artimai bendradarbiauja su pagrindiniais nacionaliniais centrais, t. y. nacionalinėmis aplinkos apsaugos agentūromis arba aplinkos ministerijomis, kurios yra atsakingos už įvairias institucijas (iš viso maždaug 350) siejančių nacionalinių tinklų koordinavimą.

Narės ir bendradarbiaujančios šalys

33 šalys narės tai – 28 Europos Sąjungos valstybės narės  Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija.

Šeši bendradarbiaujančios šalys – tai Vakarų Balkanų šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/1999. Ši bendradarbiavimo veikla vykdoma per Eionet tinklą ir ją remia Europos Sąjunga pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę.

Tarptautiniu lygmeniu Europos aplinkos agentūra taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitomis šalimis.

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet)

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet) yra EAA ir jos narių bei bendradarbiaujančių šalių partnerystės tinklas. EAA yra atsakinga už tinklo plėtrą ir jo veiklos koordinavimą. Vykdydama šią veiklą agentūra artimai bendradarbiauja su pagrindiniais nacionaliniais centrais (National Focal Points, NFP), t. y. valstybių narių nacionalinėmis aplinkos apsaugos agentūromis arba aplinkos ministerijomis.

Pagrindiniai nacionaliniai centrai koordinuoja nacionalinių informacijos centrų tinklus, vienijančius apie 1 000 ekspertų iš 350 aplinkos apsaugos informaciją tvarkančių nacionalinių institucijų ir kitų įstaigų.

Be pagrindinių nacionalinių ir informacijos centrų Eionet tinklas šiuo metu jungia šešis Europos teminius centrus: oro ir klimato kaitos, biologinės įvairovės, klimato kaitos poveikio, sukelto pažeidžiamumo ir prisitaikymo prie padarinių, vandens, žemės naudojimo ir erdvinės informacijos ir analizės, tvaraus vartojimo ir gamybos.

Daugiau informacijos rasite

Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100