kitas
ankstesnis
punktai

Kas mes esame?

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-15
1 min read
Europos aplinkos agentūra (EEA) – tai Europos Sąjungos agentūra. Mūsų užduotis – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. Mes esame pagrindinis informacijos šaltinis tiems, kurie rengia, tvirtina, įgyvendina ir vertina aplinkosaugos politiką, taip pat ir plačiajai visuomenei.

Reglamentą, kuriuo įsteigta EAA, Europos Sąjunga priėmė 1990 m. Jis įsigaliojo 1993 m. pabaigoje, iškart po to, kai EAA nuspręsta įkurti Kopenhagoje. Tikrasis darbas prasidėjo 1994 m. Minėtu reglamentu taip pat įsteigtas Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet).

EAA yra įgaliota:

  • padėti Bendrijai ir šalims narėms priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl aplinkos gerinimo, atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus formuojant ekonomikos politiką ir siekti darnaus vystymosi;
  • koordinuoti Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą (Eionet).

Šiuo metu EAA vienija 32 šalis nares ir šešios bendradarbiaujančias šalis. Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet) – tai EAA ir šalių bendradarbiavimo tinklas. EAA yra atsakinga už tinklo plėtrą ir jo veiklos koordinavimą. Vykdydama šią veiklą agentūra artimai bendradarbiauja su pagrindiniais nacionaliniais centrais, t. y. nacionalinėmis aplinkos apsaugos agentūromis arba aplinkos ministerijomis, kurios yra atsakingos už įvairias institucijas (iš viso maždaug 350) siejančių nacionalinių tinklų koordinavimą.

Pagrindiniai EEA klientai yra Europos Sąjungos institucijos –   Europos Komisija, Europos Parlamentas, Taryba – ir mūsų šalys narės. Be šios pagrindinės Europos politikos formuotojų grupės, talkiname ir kitoms ES institucijoms, pvz., Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Svarbūs mūsų informacijos naudotojai yra verslo bendruomenė, mokslo darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės grupės. Stengiamės palaikyti abipusį ryšį su savo klientais siekdami teisingai nustatyti jų informacijos poreikius ir užtikrinti, kad mūsų teikiama informacija būtų suprantama ir naudinga.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai