Tarptautinis bendradarbiavimas

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2017-05-11
Daugelis aplinkosaugos klausimų yra tarpvalstybinio pobūdžio, ne vienas jų – pasaulinio masto. Veiksmingai juos spręsti valstybės gali tik bendradarbiaudamos viena su kita. EAA prioritetiniais laiko šiuos pasaulinės svarbos klausimus: klimato kaitos, oro taršos, tausojančios gamybos ir vartojimo, biologinės įvairovės, sveikatos ir aplinkosaugos ir bendros aplinkosauginės informacijos sistemos.

EAA bendradarbiauja ir palaiko ryšius ne tik su 33 šalimis narėmis ir 6 bendradarbiaujančiomis Vakarų Balkanų šalimis , bet ir su savo kaimynais ir kitomis šalimis bei regionais, dalyvaujančiais ES kaimynystės politikoje.

Toliau pateikiamas EAA bendradarbiavimo iniciatyvų ir partnerysčių su regionais ir tarptautinėmis organizacijomis sąrašas.

 

Regioninis bendradarbiavimas

ES kaimynai ir jų kaimynai

  • Rytų kaimynai: Baltarusija, Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Rusija
  • Pietų kaimynai (Viduržemio jūros regionas):  Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestinos savivalda, Sirija, Tunisas
  • Vidurinė Azija: Kazachstanas, Kirgizstanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas

 

Europos kaimynystės projektas
Vykdydama regioninio bendradarbiavimo politiką Europos aplinkos agentūra 2010–2014 m. įgyvendina ENPI-SEIS projektą, kurio pagrindinis tikslas skatinti aplinkos apsaugą šalyse, kurioms taikomos Europos kaimynystės ir partnerystės politikos priemonės (6 Europos kaimynystės politikoje dalyvaujančios Rytų šalys, Rusijos Federacija ir 9 Pietų šalys). Vienas iš konkrečių šio projekto tikslų – gerinti aplinkos stebėseną ir dalijimąsi duomenimis ir informacija bendros informacijos apie aplinką sistemos (SEIS) principų taikymą pamažu išplečiant į Europos kaimynines šalis.

Visas pasaulis

 

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Pasauliniu lygiu

Regioniniu lygiu

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100