seuraava
edellinen
kohdat

Tietoa Eionetistä

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
1 min read
Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkko (Eionet) on EYK:n ja sen jäsenvaltioiden ja yhteistyömaiden kumppanuusverkosto. EYK vastaa Eionetin kehittämisestä ja sen toiminnan koordinoinnista. Tässä työssä EYK tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten koordinointikeskusten kanssa, jotka toimivat yleensä maansa ympäristövirastossa tai -ministeriössä. Koordinointikeskukset vastaavat useista laitoksista koostuvien kansallisten verkostojen koordinoinnista.

Koordinointikeskukset vastaavat kansallisten asiantuntijalaitosten verkostojen koordinoinnista ja tuovat yhteen asiantuntijoita kansallisista laitoksista ja muista ympäristötietoja käsittelevistä elimistä.

Eionetin työ alkoi vuonna 1994, ja siitä on tullut tunnettu ja luotettavana pidetty korkealaatuisten tietojen ja arviointien tarjoaja Euroopassa.

Eionetin käsitteeseen kuuluvat seuraavat sitä määrittelevät elementit:

 • Vahva laitosten välinen yhteistyö monilla tasoilla (kansallinen taso, aluetaso, Euroopan taso, kansainvälinen taso) sekä kumppanuudet kansalaisyhteiskunnan kanssa koordinoivan yhteisön johdolla
 • Sovittu yhteinen sisältö  – tiedot, indikaattorit, analyysi
 • Yhteinen infrastruktuuri, yhteiset standardit ja välineet.

Eionetconnects2012finalweb-FI

Jäsen- ja yhteistyömaat

EYK:lla on tällä hetkellä 32 jäsenvaltiota ja kuusi yhteistyömaata. Näihin 32 jäsenvaltioon kuuluvat Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki.

Seuraavat kuusi Länsi-Balkanin valtiota ovat yhteistyömaita: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia ja Kosovo[i] . Näiden maiden yhteistyötoimet on liitetty osaksi Eionetiä, ja Euroopan unioni tukee niitä liittymistä valmistelevan tukivälineen avulla.

EYK osallistuu myös kansainväliseen yhteistyöhön muidenkin maiden kuin sen omien jäsenvaltioiden ja yhteistyömaiden kanssa.

Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta 31. tammikuuta 2020 se lakkasi olemasta osa Euroopan ympäristökeskuksen institutionaalisia verkostoja ja hallintoa. Yhdistynyt kuningaskunta ei myöskään enää osallistu kokouksiin tai muihin koordinointiprosesseihin, jotka liittyvät Euroopan ympäristökeskuksen toimeksiantoon. Lähtökohtaisesti [1] Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole enää oikeudellista velvollisuutta ylläpitää tai antaa tietoja ja neuvoja tai avustaa EU:n ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä sen jälkeen, kun siirtymäkausi on päättynyt 31. joulukuuta 2020.

 

Kansallisten koordinointikeskusten ja kansallisten asiantuntijalaitosten lisäksi Eionetiin kuuluu tällä hetkellä 7 Euroopan aihekeskusta.

  GraphCountriesandEIONET-FI

   Lisätietoja:

   

  [1] Ilmaisu ”lähtökohtaisesti” koskee myös keskeneräisiä asioita, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen saattaa olla tarpeen siirtymäkauden loppuun saakka.

   

  Permalinks

  Geographic coverage

  tallenna toimenpiteet