EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 21/02 2017
This content has been archived on 21/02 2017, reason: Content is outdated
For at forstå forholdet mellem arealanvendelsen og miljøindvirkningen er der behov for oplysninger på forskellige niveauer - globalt, europæisk og nationalt. Data om arealanvendelse er også en forudsætning for arealplanlægning på lokalt og regionalt niveau. EEA's aktiviteter fokuserer primært på vurderinger af Europas landskab og geografiske ændringer ved at anvende værktøjer til at forklare areal og økosystemer og analyser af geografiske informationssystemer. EEA er også blevet pålagt at udvikle et center for miljødata vedrørende arealanvendelse som et bidrag til et fælles informationssystem for Europa (SEIS).

EEA bidrager til EU's temastrategier om bl.a. havsystemer og jord og er særligt opmærksom på ændringer i arealanvendelsen i økologisk følsomme områder, og på jordbeskyttelse.

Det Europæiske Temacenter for Arealanvendelse og Spatiel Information (ETC-LUSI) yder EEA teknisk støtte til udvikling af relevante indikatorer og varetager undersøgelser af land cover via Corine, indberetning af arealer og økosystemer (LEAC)  og geospatial analyse.

EEA's primære datakilde er Corine Land Cover-datasættet, der er fremstillet for 1990, 2000 og 2006. Det er baseret på et samarbejde, der er etableret mellem medlemslandene og det globale miljø- og sikkerhedsovervågningssystem (GMES).

På baggrund af spatiel information producerer EEA landerapporter, der vurderer størrelsen af de forskellige typer ændringer samt deres fordeling på det europæiske territorium.

Arealanvendelsen er ofte en del af analyser af andre emner, såsom klimatilpasning, forvaltning af afvandingsområder, fremtidsanalyse, forbrugs- og produktionsmønstre, kystområder og bymiljøet.

EEA har også udviklet interaktive kort og multimedieprodukter, herunder enarealdække-dataviewer. Arealrelaterede udtryk kan slås op i Eionet's GEMET Thesaurus.

Se ind i fremtiden med PRELUDE (Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe), der er et interaktivt værktøj, som præsenterer fem forskellige scenarier for arealanvendelse i Europa.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100