EMA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 21-02-2017
This content has been archived on 21-02-2017, reason: Content is outdated
Als we de relatie tussen landgebruik en milieu-impact willen begrijpen, hebben we informatie nodig op verschillende niveaus — wereldwijd, Europees en nationaal. Beschikbaarheid van gegevens over landgebruik is ook een eerste vereiste voor ruimtelijke ordening op lokaal en regionaal niveau. EMA-activiteiten zijn voornamelijk gericht op het uitvoeren van evaluaties van Europese veranderingen in landschap en ruimtelijke ordening met behulp van graadmeters voor land- en ecosysteembeoordeling en analyse van geografische informatiesystemen. Het EMA is ook de taak gesteld een milieugegevenscentrum voor landgebruik te ontwikkelen als bijdrage aan een gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem voor Europa (SEIS).

Het EMA ondersteunt onder meer de ruimtelijke vereisten van Europese thematische strategieën inzake zeesystemen en -bodems en besteedt speciale aandacht aan veranderend landgebruik in ecologisch gevoelige gebieden en aan bescherming van bodems.

Het Europees thematisch centrum voor landgebruik en ruimtelijke informatie (ETC-LUSI) biedt het EMA technische ondersteuning bij de ontwikkeling van relevante indicatoren door het uitvoeren van CORINE-inventarisaties op het gebied van landbedekking, toepassingen voor land- en ecosysteemberekeningen en georuimtelijke analyses.

De belangrijkste EMA-gegevensbron is de CORINE Land Cover-dataset die is geproduceerd voor 1990, 2000 en 2006. Deze productie is gebaseerd op samenwerking met de lidstaten en op het Global Monitoring for Environment and Security-systeem (GMES - Mondiale monitoringsysteem voor milieu en veiligheid).

Op basis van ruimtelijke informatie bieden de door het EMA geproduceerde Land Accounts analyses van de omvang van verschillende typen veranderingen en tegelijkertijd van hun verspreiding over het Europees grondgebied.

Landgebruik is vaak onderdeel van analyses van andere onderwerpen, zoals aanpassing aan klimaatverandering, beheer van rivierbekkens, toekomstige analyse, consumptie- en productiepatronen, kustgebieden en het stadsmilieu.

Het EMA heeft ook interactieve kaarten en multimediaproducten ontwikkeld, inclusief een gegevensgrafiek voor landbedekking. Landgerelateerde termen kunnen worden opgezocht in de Eionet GEMET-thesaurus.

Bij het vooruitblikken naar de toekomst is PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe - Toekomstige milieuanalyse van de ontwikkeling van landgebruik in Europa) een interactief hulpmiddel dat een geheel van vijf verschillende landgebruikscenario's voor Europa laat zien.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100