EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 21.02.2017
This content has been archived on 21.02.2017, reason: Content is outdated
Lai saprastu saistību starp zemes izmantošanu un ietekmi uz vidi, ir nepieciešama dažāda - globāla, Eiropas un valsts - mēroga informācija. Zemes izmantošanas dati ir priekšnoteikums telpiskai plānošanai vietējā un reģionālā līmenī. EVA aktivitātes vērstas galvenokārt uz Eiropas ainavas un telpisko pārmaiņu novērtēšanu, izmantojot zemes un ekosistēmas uzskaites instrumentus un ģeogrāfisko informācijas sistēmu analīzi. EVA ir arī saņēmusi uzdevumu izveidot vides datu centru par zemes izmantošanu kā ieguldījumu Eiropas kopējā vides informācijas sistēmā (SEIS).

EVA atbalsta ar nepieciešamiem datiem par telpu, citu starpā, ES tematiskās stratēģijas par jūras sistēmām un augsnēm, un pievērš īpašu uzmanību izmaiņām zemes izmantošanā ekoloģiski jutīgos rajonos un augšņu aizsardzībai.

Eiropas tematiskais centrs par zemes izmantošanu un telpisko informāciju (ETC-LUSI) sniedz EVA tehnisku palīdzību, lai attīstītu būtiskus radītājus, sagatavojot Corine zemes virsmas apauguma datu bāzes, zemes un ekosistēmu uzskaites (LEAC) lietojumprogrammas un ģeotelpisko analīzi.

Galvenais EVA datu avots ir Corine zemes virsmas apauguma datu kopa, kas tika sagatavota 1990., 2000. un 2006. gadam. Tā pamatojas uz iedibināto sadarbību ar dalībvalstīm un Globālo vides un drošības monitoringa (GMES) sistēmu.

Pamatojoties uz telpisko informāciju zemes uzskaite, ko veido EVA, sniedz novērtējumu dažāda veida izmaiņu lielumam un, vienlaikus, par to sadalījumu Eiropas teritorijā.

Zemes izmantošana bieži ir citu tēmu analīzes daļa, piemēram, pielāgošanās klimata pārmaiņām, upes baseina pārvaldība, perspektīvā analīze, patēriņa un ražošanas modeļi, piekrastes zonas un pilsētvide.

EVA ir izstrādājusi ārī interaktīvas kartes un multivides projektus, ieskaitot zemes apauguma datu skatītāju. Ar zemi saistītus terminus var pārbaudīt Eionet GEMET krātuvē.

Ieskatoties nākotnē, PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe jeb Vides perspektīvu analīze zemes izmantošanas attīstībai Eiropā) ir interaktīvs rīks, kas parāda piecu dažādu Eiropas zemes izmantošanas scenāriju kopu.

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100