EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
Et mõista maakasutuse ja selle keskkonnamõjude vahelist suhet, on vaja teavet mitmesuguses mastaabis – ülemaailmsel, Euroopa ja riigisisesel tasemel. Maakasutuse andmeid on vaja ka ruumiliseks planeerimiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil. EEA tegevus on suunatud peamiselt Euroopa maastiku ja ruumilise muutumise hindamisele maa ja ökosüsteemide arvestamisvahendite ning geograafilise teabesüsteemi analüüside abil. Samuti on EEAle tehtud ülesandeks arendada maakasutuse keskkonnaandmete keskust Euroopa ühise keskkonnateabe süsteemi (SEIS) jaoks.

EEA toetab muu hulgas Euroopa Liidu meresüsteemide ja pinnase temaatiliste strateegiate ruumikäsitlusi ning pöörab erilist tähelepanu maakasutuse muutustele ökoloogiliselt tundlikel aladel, samuti mullakaitsele.

Euroopa maakasutuse ja ruumiandmete teemakeskus (ETC-LUSI) pakub EEAle tehnilist tuge asjakohaste näitajate väljatöötamiseks, CORINE maakatte programmi ülevaadete tegemiseks, maa- ja ökosüsteemide arvestuse (LEAC) taotlemiseks ning georuumiliste analüüside tegemiseks.

EEA peamine andmeallikas on programmi CORINE maakatte programmi andmekogum, mis on koostatud 1990., 2000. and 2006. aasta kohta. See põhineb koostööl liikmesriikidega ning ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) süsteemil.

EEA loodavatel ruumiandmetel põhinevad maa-arvestused hindavad eri tüüpi muutuste ulatust ja samal ajal ka nende asukohta Euroopa territooriumil.

Maakasutus kuulub sageli muude teemade analüüsi juurde, nagu kliimamuutustega kohanemine, jõgikondade majandamine, perspektiivanalüüsid, tarbimis- ja tootmistavad, rannikualad ja linnakeskkond.

EEA on välja arendanud ka interaktiivsed kaardid ja multimeediatooted, sealhulgas maakatte andmete vaaturi. Maaga seotud termineid saab kontrollida Eioneti programmis GEMET Thesaurus.

Tulevikku vaatav PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) on interaktiivne vahend, mis esitab viis Euroopa maakasutuse stsenaariumit.

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100