EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 21.02.2017
This content has been archived on 21.02.2017, reason: Content is outdated
Jotta maankäytön ja ympäristövaikutusten välinen suhde voidaan ymmärtää, tarvitaan tietoa eri mittakaavoissa – maailmanlaajuisesti, Euroopan tasolla ja kansallisesti. Maankäyttöä koskevat tiedot ovat myös aluesuunnittelun edellytys paikallisella ja alueellisella tasolla. Euroopan ympäristökeskuksen toiminnassa keskitytään pääasiassa arvioimaan Euroopan maisemien ja maankäytön muutoksia käyttämällä maankäytön ja ekosysteemien tilinpitomenetelmiä ja paikkatietojärjestelmän analyysia. Osana yhteisen ympäristötietojärjestelmän kehittämistä EYK:n tehtäväksi on annettu myös kehittää maankäyttöä varten ympäristötietokeskus.

EYK avustaa muun muassa meriympäristöjärjestelmiä ja maaperää koskevien EU:n teemakohtaisten strategioiden paikkatietovaatimuksissa sekä kiinnittää erityistä huomiota maaperän suojeluun ja maankäytön muutoksiin ekologisesti aroilla alueilla.

Maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevä Euroopan aihekeskus (ETC-LUSI) antaa EYK:lle teknistä tukea asiaankuuluvien indikaattorien kehittämisessä ja tekee Corine-ohjelmaan kuuluvia maanpeitekartoituksia, maan ja ekosysteemin tilinpitosovelluksia (LEAC) ja paikkatietoanalyyseja.

EYK:n tärkein tietolähde on Corinen maanpeitetietosarja, joka on tuotettu vuosille 1990, 2000 ja 2006. Se perustuu vakiintuneeseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa ja ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuiseen seurantajärjestelmään (GMES).

EYK:n tuottamassa paikkatietoihin perustuvassa maankäytön tilinpidossa annetaan arvioita erilaisten muutosten laajuudesta ja samalla niiden jakautumisesta Euroopan alueella.

Maankäyttö on usein osa analyyseja, jotka liittyvät muihin aiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, vesienhoitoon, ennakoiviin analyyseihin, kulutus- ja tuotantomalleihin, rannikkovyöhykkeisiin ja kaupunkiympäristöön.

EYK on myös kehittänyt vuorovaikutteisia karttoja ja multimediatuotteita, kuten maanpeitetietojen katseluohjelman. Maankäyttöön liittyvät termit voi tarkistaa Eionetin GEMET-tesauruksesta.

Tulevaisuuteen katsova PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) on vuorovaikutteinen työkalu, jossa esitellään viisi erilaista Euroopan maankäytön skenaariota.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100