EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
Norint suprasti santykį tarp žemės naudojimo ir poveikio aplinkai, būtina kelių lygių – pasaulinio, europinio ir šalių – informacija. Žemės naudojimo duomenys taip pat yra būtina sąlyga vietinio ir regioninio lygio teritorijų planavimui. EAA veikla daugiausia sutelkta ties Europos kraštovaizdžio ir teritorijų pokyčių vertinimais pasinaudojant žemės ir ekosistemų apskaitos priemonėmis ir geografinės informacijos sistemine analize. EAA taip pat pavesta parengti žemės naudojimo aplinkosauginių duomenų centrą, taip prisidedant prie bendrosios Europos aplinkos informacijos sistemos (SEIS).

Be kitų dalykų, EAA remia ES jūrinių sistemų ir dirvožemio teminių strategijų erdvės reikalavimus ir skiria ypatingą dėmesį žemės naudojimo pokyčiams ekologiškai jautriose srityse ir dirvožemio apsaugai.

Žemės dangos ir erdvinės analizės teminis centras (ETC-LUSI) teikia EAA techninę paramą rengiant atitinkamus rodiklius, sudarant Corine žemės dangos aprašus, žemės ir ekosistemų apskaitos (LEAC) taikmenims  ir geoerdvinei analizei.

Pagrindinis EAA duomenų šaltinis yra Corine žemės dangos duomenų rinkinys , parengtas 1990 m., 2000 m. ir 2006 m. Jis pagrįstas nusistovėjusius bendradarbiavimu su šalimis narėmis ir Pasauline aplinkos stebėsenos ir saugumo (GMES) sistema.

Remiantis informacija apie erdvę , žemės apskaitose , kurias rengia EAA, pateikiami įvairių tipų pokyčių dydžio, o kartu ir jų pasiskirstymo per visą Europos teritoriją vertinimai.

Žemės naudojimas dažnai sudaro kitų temų, pvz., prisitaikymo prie klimato kaitos, upių baseinų vadybos, perspektyvinės analizės, vartojimo ir gamybos struktūros, pakrančių sričių ir miestų aplinkos, analizės dalį.

EAA taip pat parengė interaktyviųjų žemėlapių ir daugialypės terpės produktų, pvz., žemės dangos duomenų ieškiklį . Su žeme susijusius terminus galima susirasti Eionet GEMET žodyne.

Žvelgiant į ateitį, PRELUDE (Perspektyvinė aplinkosauginė žemės naudojimo plėtros Europoje analizė) yra interaktyvi priemonė, kuria pateikiamas penkių skirtingų Europos žemės naudojimo scenarijų rinkinys.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100