Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 21.02.2017
This page was archived on 21.02.2017 with reason: Content is outdated
Za razumevanje povezav med rabo zemljišč in okoljskimi učinki so potrebne informacije na različnih ravneh – svetovni, evropski in nacionalni. Podatki o rabi zemljišč so tudi temeljni pogoj za prostorsko načrtovanje na lokalni in regionalni ravni. Dejavnosti agencije EEA so osredotočene predvsem na evropsko krajino in ocene prostorskih sprememb z uporabo orodij za evidentiranje zemljišč in ekosistemov ter analize geografskega informacijskega sistema. Agencija EEA je poleg tega dobila nalogo, da razvije okoljski podatkovni center za rabo zemljišč kot prispevek k skupnemu okoljskemu informacijskemu sistemu za Evropo (SEIS).

Agencija EEA med drugim podpira prostorske zahteve tematskih strategij EU o morskih sistemih in tleh ter namenja posebno pozornost spremembam rabe zemljišč na ekološko občutljivih območjih in varstvu tal.

Evropski tematski center za rabo zemljišč in prostorske informacije (ETC-LUSI) zagotavlja agenciji EEA tehnično podporo pri razvoju ustreznih kazalnikov, izvajanju popisov o prekritju tal Corine, aplikacij o evidencah zemljišč in ekosistemov (LEAC) ter geoprostorski analizi.

Glavni vir podatkov agencije EEA je podatkovni niz o prekritju tal Corine, ki je bil pripravljen za leta 1990, 2000 in 2006. Temelji na vzpostavljenem sodelovanju z državami članicami in sistemu globalnega spremljanja okolja in varnosti (GMES).

Na podlagi prostorskih informacij evidence zemljišč, ki jih pripravi agencija EEA, zagotavljajo ocene obsega različnih vrst sprememb in njihove razširjenosti po evropskem ozemlju.

Raba zemljišč je pogosto del analiz drugih tem, kot so prilagajanje podnebnim spremembam, upravljanje porečij, analiza možnosti, vzorci porabe in proizvodnje, obalna območja in mestno okolje.

Agencija EEA je razvila tudi interaktivne zemljevide in večpredstavnostne izdelke, vključno s pregledovalnikom podatkov o prekritju tal. Izraze v zvezi z zemljišči je mogoče preveriti v Eionetovi aplikaciji GEMET Thesaurus.

Orodje PRELUDE (PRospective Environmental Analysis of Land Use Development in Europe) je v prihodnost usmerjeno interaktivno orodje, ki predstavlja niz petih različnih scenarijev rabe zemljišč za Evropo.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100