AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 21.02.2017
This content has been archived on 21.02.2017, reason: Content is outdated
Arazi kullanımı ve çevresel etkilerin arasındaki ilişkiyi anlamak için, farklı ölçeklerde — küresel, ulusal ve Avrupa düzeyinde — bilgiye ihtiyaç vardır. Arazi kullanımına ilişkin veriler yerel ve bölgesel düzeyde mekansal planlama için de bir önkoşul teşkil etmektedir. AÇA'nın faaliyetleri, arazi ve ekosistem hesaplama araçları ve coğrafi bilgi sistem analizi kullanmak suretiyle, başta Avrupa'nın peyzaj ve mekansal değişim değerlendirmelerine odaklanmaktadır. AÇA'ya ayrıca, Avrupa için paylaşılan bir çevre bilgi sistemine (PÇBS) katkı olarak, arazi kullanımına yönelik bir çevresel veri merkezi geliştirme görevi verilmiştir.

AÇA, diğerleri arasında, deniz sistemleri ve topraklarla ilgili AB tematik stratejilerinin mekansal gereksinimlerini desteklemekte ve ekolojik açıdan hassas alanlardaki arazi kullanımında meydana gelen değişikliklere ve toprakların korunmasına özel önem atfetmektedir.

Avrupa Arazi Kullanımı ve Mekansal Bilgi Konu Merkezi (AKM-AKMB) AÇA'ya ilgili göstergelerin geliştirilmesinde teknik destek sunmakta, Corinearazi örtüsü envanterlerini, arazi ve ekosistem hesaplama (LEAC) uygulamalarını ve jeo-uzamsal analiz gerçekleştirmektedir.

Başlıca AÇA veri tabanı 1990, 2000 ve 2006 için üretilmiş olan Corine arazi örtüsü veri setidir. Üye ülkeler ve Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (GMES) sistemiyle oluşturulan işbirliğine dayanmaktadır.

Mekansal bilgiye dayanan ve AÇA tarafından yapılan arazi hesapları, farklı değişim türlerinin büyüklüğüne ve aynı zamanda Avrupa toprakları üzerindeki dağılımlarına ilişkin değerlendirmeler sağlamaktadır.

Arazi kullanımı genellikle iklim değişikliğine uyum sağlama, nehir havzası yönetimi, geleceğe yönelik analiz, tüketim ve üretim alışkanlıkları, kıyı bölgeleri ve kentsel çevre gibi diğer konulara ilişkin analizlerin bir parçasını oluşturmaktadır.

AÇA, bunun yanı sıra, bir arazi örtüsü veri izleyicisi de dahil olmak üzere, interaktif haritalar ve multimedya ürünleri geliştirmiştir. Araziyle ilgili terimlere Eionet'in GEMET Eşanlamlılar Sözlüğünden bakılabilir.

Gelecekle ilgili bir çalışma olan PRELUDE (Avrupa'da Arazi Kullanımı Gelişiminin Geleceğe Yönelik Çevresel Analizi), Avrupa için arazi kullanımına ilişkin beş farklı senaryo sunan interaktif bir araçtır.

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100