Activităţi ale AEM

Schimba limba
Pagină expirat Data ultimei modificări 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
Pentru a înţelege legătura dintre utilizarea terenurilor şi impacturile asupra mediului, sunt necesare informaţii la diferite niveluri - global, european şi naţional. Datele privind utilizarea terenurilor reprezintă şi o condiţie prealabilă pentru amenajarea teritoriului la nivel local şi regional. Activităţile AEM se concentrează în principal asupra evaluărilor privind schimbările la nivelul spaţial şi de peisaj din Europa prin folosirea de instrumente de evaluare a ecosistemului şi a terenului şi analize pe baza sistemelor informatice geografice. De asemenea, AEM a fost însărcinată să dezvolte un centru de date privind mediul pentru utilizarea terenurilor ca o contribuţie la un sistem comun de informaţii despre mediu pentru Europa (SEIS).

AEM sprijină cerinţele privind spaţiul din strategiile tematice ale UE privind sistemele marine şi solurile, printre altele, şi acordă o atenţie deosebită schimbărilor privitoare la utilizarea terenurilor în zonele sensibile din punct de vedere ecologic şi protecţiei solurilor.

Centrul tematic european privind utilizarea terenurilor şi informaţiile spaţiale (ETC-LUSI) asigură Agenţiei sprijin tehnic în dezvoltarea de indicatori relevanţi, efectuând inventarii Corine privind învelişul terestru, aplicaţii de evaluare a ecosistemului şi a terenurilor (LEAC) şi analiza geospaţială.

Sursa de date principală a AEM este baza de date Corine privind învelişul terestrucare a fost creată pentru anii 1990, 2000 şi 2006. Aceasta este bazată pe cooperarea stabilită între ţările membre şi sistemul de monitorizare globală pentru mediu şi securitate (GMES).

Pe baza informaţiilor spaţiale, datele despre terenuri obţinute de către AEM asigură evaluări privind amploarea diverselor tipuri de schimbări şi, în acelaşi timp, a distribuirii acesora pe teritoriul european.

Utilizarea terenurilor face parte, deseori, din analizele altor teme, precum adaptarea la schimbările climatice, gestionarea districtului hidrografic, analize în perspectivă, modelele de consum şi producţie, zonele de coastă şi mediul urban.

AEM a dezvoltat şi hărţi interactive şi produse multimedia, inclusiv un centralizator de date privind învelişul terestru. Termenii despre teren pot fi verificaţi în Tezaurul GEMET al Eionet.

Privind spre viitor, PRELUDE (Analiza de mediu de perspectivă a dezvoltării utilizării terenurilor în Europa) este un instrument interactiv care prezintă un set de cinci scenarii diferite de utilizare a terenurilor pentru Europa.

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100