Az EEA tevékenységei

Nyelv megváltoztatása
Lap lejárt Utolsó módosítás 2017. 02. 21.
This content has been archived on 2017. 02. 21., reason: Content is outdated
A földhasználat és a környezeti hatások közötti összefüggések megértéséhez különböző – globális, európai és nemzeti – szinteket átfogó információkra van szükség. A földhasználatra vonatkozó adatok megléte előfeltétele úgy a helyi, mint a regionális szintű területhasználati tervezésnek is. Az EEA tevékenységei jobbára az Európa tájainak és területeinek változásait értékelő, föld- és ökoszisztéma-számbavételi eszközök alkalmazásával, illetve földrajzi információs rendszerek elemzésével készített felmérésekre összpontosulnak. Az EEA feladatul kapta egy környezetvédelmi adatközpontnak a közös környezeti információs rendszerhez (SEIS) való hozzájárulásként elvégzett kidolgozását is.

Az EEA támogatja többek között az EU tengeri rendszerekről és talajokról szóló tematikus stratégiáinak területi követelményeit, illetve különös figyelmet szentel az ökológiailag érzékeny területeken folyó földhasználat változásainak és a talaj védelmének is.

A vonatkozó mutatók kidolgozásához szükséges technikai segítséget az EEA részére – a CORINE felszínborítási adatbázis összeállításával, föld- és ökoszisztéma-számbavételi (LEAC) alkalmazásokkal, valamint térinformatikai elemzéssel – a földhasználati és területi információs európai témaközpont (ETC-LUSI) biztosítja.

Az EEA fő adatforrása az 1990., a 2000. és a 2006. évre vonatkozóan összeállított CORINE felszínborítási adatbázis, amely a tagországokkal, illetve a Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési (GMES) rendszerrel kialakított együttműködésen alapszik.

Az EEA által összeállított földszámbavétel, amelyek térinformációkon alapulnak, értékelést adnak a különféle típusú változások nagyságrendjéről, ezzel együtt azoknak Európa területén való megoszlásáról is.

A földhasználat gyakran része más olyan témákról szóló elemzéseknek is, mint például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a vízgyűjtő-gazdálkodás, az előretekintő elemzés, a fogyasztási és termelési minták, a tengerparti zónák és a városi környezet.

Az EEA interaktív térképeket és multimédiás termékeket is kifejlesztett, köztük a felszínborítási adatokat megjelenítő alkalmazást. A földdel kapcsolatos fogalmak áttekinthetők az Eionet GEMET magyarázó szójegyzékében.

A jövőbe tekintő PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, Előretekintő környezeti elemzés Európa területhasznosításának alakulásáról) interaktív eszköz az európai földhasználat öt különféle forgatókönyv szerinti alakulását mutatja be.

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100