следващ
предишен
елементи

Новини

Природата на Европа е подложена на натиск — предизвикателства и решения

Смяна на език
Новини Публикуван 10-12-2021 Последна промяна 09-02-2023
1 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и други оценки показват, че европейските екосистеми са сериозно застрашени. Векове на експлоатация са оставили своя отпечатък върху естествения свят на Европа и повечето защитени местообитания и видове не са в добро екологично състояние. В сигналите на ЕАОС за 2021 г. се прави преглед на проблемите пред природата в Европа и се посочват стратегии за промяна на положението.

Стойността на природата надхвърля преките ползи, които тя ни предоставя. Природата има също културна стойност и формира фона на нашето съществуване като човешки същества, като ни осигурява необходимите условия за добро физическо и психическо здраве, както и за емоционално и духовно благосъстояние.

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

„Сигнали на ЕАОС за 2021 г. — природата на Европа“ представя моментното състояние на европейската природа — нейните местообитания и видове, както и поглед към света на опазването, събирането на данни и стратегиите за възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите. „Сигнали на ЕАОС“ e поредица от кратки статии на основата на публикувани преди това данни, информация и интервюта с експерти на ЕАОС.

Тазгодишните сигнали на ЕАОС са с фокус върху стойността на природата и защо здравите екосистеми са важни за благосъстоянието на хората. В статия относно състоянието на природата са очертани настоящите предизвикателства за природата на Европа, а в други статии се разглеждат основните причини за тревожното положение и най-надеждните начини да се даде възможност на природата да се възстанови и процъфтява.

James Vause, водещ икономист в Световния център за мониторинг на опазването на околната среда към Програмата на ООН за околната среда (UNEP-WCMC) и съавтор на прегледа на Дасгупта „Икономика на биологичното разнообразие“, дава интервю за това как отчетността може да помогне за спиране на загубата на биологично разнообразие.

Д-р Beate Jessel, председател на германската федерална агенция за опазване на природата, дава информация за връзката между биологичното разнообразие и изменението на климата и за това какво може да се направи, за да се повиши устойчивостта на природата в условията на променящ се климат.

Petr Voříšek от Чешкото общество по орнитология и член на координационния екип на „Европейския атлас за гнездящите птици 2“ обяснява как се събират данните за популациите от птици и какви са конкретните предизвикателства пред тези популации в Европа днес.

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. е дългосрочният план на Европа за опазване на природата и обръщане на тенденцията на влошаване на състоянието на екосистемите. Наред с други инициативи тя е основна част от Европейския зелен пакт, в който се разглежда дългосрочната амбиция на ЕС до 2050 г. Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент с устойчива икономика.

„Сигнали на ЕАОС“ е ежегодна публикация, която е лесна за четене и разглежда важни въпроси във връзка с околната среда и климата. В последните доклади на ЕАОС със сигнали се разглеждат замърсяването (2020 г.), почвата (2019 г.), водата(2018 г.) и енергетиката (2017 г.).

Последният доклад на ЕАОС „Състояние на природата в ЕС“ показва тревожни резултати за отчетния период 2013—2018 г. Много видове и местообитания в Европа са изправени пред несигурно бъдеще, освен ако не бъдат предприети спешни действия за промяна на ситуацията.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals, biodiversity, nature
Действия към документ