dalje
prethodno
stavke

Tlo

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-03-15
3 min read
Topics:
O tlu ovisi 90 % sveukupne proizvodnje hrane, stočne hrane, vlakana i energenata. Dodatno, tlo pruža sirovine za razne djelatnosti, od hortikulture do građevinskog sektora. Tlo je nužno i za zdravlje ekosustava: pročišćava i regulira vodu, pokretač je ciklusa hranjivih tvari i spremnik za gene i vrste, čime podržava bioraznolikost. Globalni je spremnik ugljika i igra važnu ulogu u potencijalnom usporavanju klimatskih promjena i njihovih utjecaja. Osim toga, s obzirom da čuva tragove naše prošlosti, važan je element naše kulturne baštine.

Međutim, tlo je i predmet neprestanih, često proturječnih zahtjeva našeg društva. Stoga je sposobnost tla da pruža usluge ekosustava – u pogledu proizvodnje hrane, u ulozi akumulatora bioraznolikosti te regulatora plinova, vode i hranjivih tvari – stalno izložena pritisku. Zabilježene stope prekrivanja tla umjetnim površinama, erozije, smanjenja organskih tvari i kontaminacije smanjuju otpornost tla odnosno njegovu sposobnost apsorbiranja promjena kojima je izloženo.

U vremenskom okviru jednog ljudskog života možemo smatrati da je tlo neobnovljiv resurs. Kao društvo, tlom moramo održivo gospodariti kako bismo mogli uživati njegove dobrobiti. Unatoč brojnim djelatnostima koje u konačnici ovise o tlu, ne postoje posebni zakonski propisi EU-a o tlu. Za razliku od vode i zraka, zaštita tla spominje se neizravno ili u sklopu sektorskih politika: poljoprivrede i šumarstva, energetike, vode, klimatskih promjena, zaštite prirode, otpada i kemikalija. Nedostatak dosljedne politike o tlu na razini EU-a odražava se i u nedostatku usklađenih podataka o tlu.

Ipak, u posljednjih deset godina ostvaren je napredak u razvoju politika te se ulažu napori u usklađivanju podataka. Tematska strategija Europske komisije za zaštitu tla iz 2006. naglašava potrebu očuvanja funkcije tla kao ključnog elementa održivog razvoja. Na globalnoj razini, u Konvenciji Ujedinjenih naroda o borbi protiv dezertifikacije (UNCCD) problemima tla pristupa se u sklopu šireg koncepta degradacije tla (što je za sada ograničeno na sušna područja). Pojam očuvanja funkcija tla odnedavno je ugrađen u koncept svijeta bez degradacije zemljišta, u sklopu ciljeva održivog razvoja (SDG-ova) koji su usuglašeni na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 2015. SDG-ovi uključuju i ciljeve o kvaliteti tla, kontaminaciji tla, gospodarenju kemikalijama i otpadom. Provedba SDG-ova može biti važno sredstvo za mjere zaštite tla u Europi. U skladu s time, na svjetskoj i europskoj razini u tijeku su napori za usklađivanje i standardizaciju informacija o tlu namijenjenih za javnu uporabu.

EEA izrađuje procjene koje se temelje na pokazateljima o mnogim temama povezanima s uporabom zemljišta i tlom u okviru tematskog skupa pokazatelja uporabe zemljišta i tla (skup LSI). Skup LSI obuhvaća pokazatelje o prenamjeni zemljišta, nepropusnosti, gospodarenju kontaminiranim područjima, vlažnosti tla, eroziji tla i organskom ugljiku u tlu. U planu su pokazatelji o fragmentiranosti i obnovi zemljišta. Usluge praćenja kopna u sklopu sustava Copernicus omogućuju redovita ažuriranja nekoliko navedenih pokazatelja. Jednako tako, EEA objavljuje ad hoc procjene pojedinih tema povezanih s tlom kao što su učinkovitost tla kao resursa u urbaniziranim područjima ili opterećenje okoliša hranjivim tvarima i metalima u tlu.

Za potrebe ove teme, EEA surađuje s kolegama iz Europske komisije (posebice iz Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) i GU za okoliš), s predstavnicima Eioneta iz Nacionalnog referentnog centra za tlo i uporabu zemljišta te prostorno planiranje, odnosno s drugim europskim mrežama i stručnjacima. Globalni partneri uključuju: Tajništvo UNCCD-a, Globalno partnerstvo za tlo, Globalnu inicijativu za pokazatelje o zemljištu (koju podupire UN-Habitat) i Program Ujedinjenih naroda za okoliš.

Mjerodavni europski tematski centri (ETC-ovi) pružaju podršku radu EEA-e u ovom tematskom području od 1996. ETC o urbanim i zemljišnim sustavima te sustavima tla (ETC/ULS), koji djeluje od 2014. godine, trenutno podržava rad EEA-e na temu tla. Aktivnosti povezane s podacima o tlu prenesene su 2007. godine u Europski podatkovni centar za tlo pri JRC-u .

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:

Tags

Filed under:
Filed under: soil
Radnje vezane za dokument