Toprak

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 04.12.2019
3 min read
Topics: ,
Toprak; gıda, yem, elyaf ve yakıt üretiminin % 90'ının temelini oluşturur ve bahçe tarımından inşaat sektörüne kadar birçok faaliyet için hammadde sağlar. Toprak aynı zamanda eko-sistem sağlığı için de gereklidir: suyu arındırır ve düzenler, besin maddeleri döngüsünün motor gücüdür ve genler ve türler için biyolojik çeşitliliği destekleyen bir rezervuardır. İklim değişikliğinin potansiyel olarak yavaşlamasında ve etkilerinde önemli bir rol oynayan küresel bir karbon çukurudur. Dahası, geçmişimizin izlerini koruyarak, kültürel mirasımızın önemli bir unsurunu oluşturur.

Bununla birlikte, toprak, toplumumuz içinde devam eden ve çoğunlukla birbiriyle ters düşen çeşitlitaleplere tabidir. Toprağın eko-sistem hizmetleri sunma yeteneği - gıda üretimi, biyoçeşitlilik havuzuve gazlar, su ve besin maddelerinin düzenleyicisi olarak - bu nedenle baskı altındadır. Gözlemlenen toprak sızdırmazlık oranları, erozyon, organik maddede azalma ve kirlilik, toprak direncini veya maruz kaldığı değişiklikleri absorbe etme kabiliyetini azaltır.

Bir insan yaşamı süresi ele alındığında, toprak bu süre içerisinde yenilenemez bir kaynak olarak kabul edilebilir. Toplum olarak, sunduğu imkanlardan faydalanmak için toprağı sürdürülebilir biçimde yönetmemiz gerekmektedir. Toprağa bağlı olan pek çok faaliyet olmasına rağmen, toprağa ilişkin belirli bir AB mevzuatı bulunmamaktadır. Bugüne kadar su ve havadan farklı olarak, toprak koruma; tarım ve ormancılık, enerji, su, iklim değişikliği, doğa koruma, atık ve kimyasal maddeler gibi dolaylı veya sektörel politikalar kapsamında ele alınmıştır. AB seviyesinde uyumlu bir toprak politikasının olmaması, uyumlaştırılmış toprak verilerinin az olmasında da kendini göstermektedir.

Bununla birlikte, son on yılda politika geliştirme ve koordineli veri çabalarında ilerleme kaydedilmiştir. 2006 tarihli Avrupa Komisyonu Toprak Temalı Stratejisi, toprak işlevlerinin sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğu ihtiyacına işaret etmektedir. Küresel düzeyde, toprak sorunları, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) tarafından kapsamlı arazi bozulması kavramıyla (şimdiye kadar kuru alanlarla sınırlı) ele alınmaktadır. Daha yakın bir tarihte, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından üzerinde anlaşmaya varılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SDG) bir parçası olarak, toprak işlevlerinin korunması kavramı arazi bozunması-tarafsızlık kavramı içine eklenmiştir. SDG'ler ayrıca toprak kalitesi, toprak kirliliği, kimyasalların yönetimi ve atık konularında hedefler de içermektedir. SDG'lerin uygulanması, Avrupa'da toprak koruma önlemleri için önemli bir araç olarak değerlendirilebilir. Toplumsal kullanım için toprak bilgisini uyumlaştırma ve standardize etme çabaları hem küresel düzeyde hem de Avrupa düzeyinde ilerlemektedir.

AÇA arazi kullanımı ve toprak göstergeleri tematik kümesi (LSI seti) altında arazi kullanımı ve toprak konularıyla ilgili gösterge bazlı değerlendirmeler üretmektedir. LSI seti arazi kullanımı, geçirimsizlik, kirli alanların yönetimi, toprak nemi, toprak erozyonu ve toprak organik karbonu gibi göstergelerden oluşmaktadır. Parçalanma ve arazi geri dönüşümü ile ilgili göstergeler planlanmaktadır. Kopernik arazi izleme hizmetleri bu göstergelerin bazıları için düzenli güncellemeler yapar. AÇA toprakla ilgili konularda ihtiyaç duyulan zamanlarda değerlendirmeler yapar ; bunlara kentsel alanlardaki toprak kaynakları verimliliği veya çevreye verilen toprak besin maddesi ve metal yükleri dahildir.

Konunun işlevi altında AÇA, Avrupa Komisyonu'ndan meslektaşları (özellikle Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ve  Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü (DG ENV) ), Eionet Toprak ve Arazi Kullanımına Yönelik Referans Merkezi ve Mekansal Planlama temsilcileri ya da diğer Avrupa Ağlar ve uzmanlarla işbirliği yapmaktadır. Küresel ortaklar arasında UNCCD Sekreterliği, Küresel Toprak Ortaklığı, Küresel Toprak Göstergesi Girişimi (BM Habitatı tarafından kolaylaştırılmış) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı bulunmaktadır.

AÇA'nın bu tematik alandaki çalışmaları 1996 yılından bu yana ilgili Avrupa Konu Merkezleri (ETC) tarafından desteklenmektedir; 2014 yılından beri faal olarak çalışan Kent, Arazi ve Toprak Sistemleri ile İlgili ETC (ETC/ULS) EÇA'nın toprakla ilgili çalışmalarını desteklemektedir. 2007 yılında toprak veri aktiviteleri JRC Avrupa Toprak Veri Merkezi'ne aktarılmıştır.

İlgili içerik

İlgili göstergeler

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.
Progress in management of contaminated sites Local soil contamination in 2011 was estimated at 2.5 million potentially contaminated sites in the EEA-39, of which about 45 % have been identified to date. About one third of an estimated total of 342 000 contaminated sites in the EEA-39 have already been identified and about 15 % of these 342 000 sites have been remediated. However, there are substantial differences in the underlying site definitions and interpretations that are used in different countries.   Four management steps are defined for the management and control of local soil contamination, namely site identification (or preliminary studies), preliminary investigations, main site investigations, and implementation of risk reduction measures. Progress with each of these steps provides evidence that countries are identifying potentially contaminated sites, verifying if these sites are actually contaminated and implementing remediation measures where these are required. Some countries have defined targets for the different steps.   Thirty of the 39 countries surveyed maintain comprehensive inventories for contaminated sites: 24 countries have central national data inventories, while six countries, namely Belgium, Bosnia-Herzegovina, Germany, Greece, Italy and Sweden, manage their inventories at the regional level. Almost all of the inventories include information on polluting activities, potentially contaminated sites and contaminated sites.   Contaminated soil continues to be commonly managed using “traditional” techniques, e.g. excavation and off-site disposal, which accounts for about one third of management practices. In-situ and ex-situ remediation techniques for contaminated soil are applied more or less equally.   Overall, the production sectors contribute more to local soil contamination than the service sectors, while mining activities are important sources of soil contamination in some countries. In the production sector, metal industries are reported as most polluting whereas the textile, leather, wood and paper industries are minor contributors to local soil contamination. Gasoline stations are the most frequently reported sources of contamination for the service sector.   The relative importance of different contaminants is similar for both liquid and solid matrices. The most frequent contaminants are mineral oils and heavy metals. Generally, phenols and cyanides make a negligible overall contribution to total contamination.   On average, 42 % of the total expenditure on the management of contaminated sites comes from public budgets. Annual national expenditures for the management of contaminated sites are on average about EUR 10.7 per capita. This corresponds to an average of 0.041 % of the national GDP. Around 81 % of the annual national expenditures for the management of contaminated sites is spent on remediation measures, while only 15 % is spent on site investigations. It should be noted that all results derive from data provided by 27 (out of 39) countries that returned the questionnaire, and not all countries answered all questions.

Ayrıca bkz.

Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin