Solul

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2019-12-04
3 min read
Topics: ,
Solul este necesar pentru 90 % din producția totală de alimente, furaje, fibre și combustibili și furnizează materie primă pentru activități variate, de la horticultură până la sectorul construcțiilor. Solul este esențial și pentru sănătatea ecosistemului: purifică apa și reglează cantitatea acesteia, pune în mișcare circuitul nutrienților și reprezintă un rezervor de specii și genuri, susținând biodiversitatea. Solul este un absorbant global de carbon, având un rol important în potențiala încetinire a schimbărilor climatice și a efectelor acestora. În plus, deoarece conservă urmele trecutului nostru, solul este un element important al patrimoniului nostru cultural.

Cu toate acestea, solul este supus unor solicitări continue și adeseori contradictorii din partea societății noastre. Capacitatea solului de a asigura servicii ecosistemice – ca producător de alimente, ca rezervă de biodiversitate și ca regulator de substanțe gazoase, apă și nutrienți– este prin urmare, supus presiunilor. Ratele de impermeabilizare observate, eroziunea și contaminarea solului, precum și reducerea materiei organice din sol, reduc reziliența acestuia sau capacitatea sa de a absorbi modificările la care este expus.

Pe perioada vieții unui om, solul poate fi considerat o resursă neregenerabilă. Ca societate, trebuie să îl gestionăm în mod durabil pentru a ne putea bucura de beneficiile sale. În pofida diversității activităților care depind în definitiv de sol, nu există o legislație specifică a Uniunii Europene cu privire la sol. Până în prezent, spre deosebire de apă și de aer, protecția solului este abordată în mod indirect sau în cadrul unor politici sectoriale: agricultură și silvicultură, energie, apă, schimbări climatice, protecția naturii, deșeuri și substanțe chimice. Lipsa unei politici coerente a solului la nivelul UE se reflectă și în lipsa de date armonizate privind solul.

Și totuși, în ultimii zece ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește eforturile de elaborare a politicilor și a coordonării colectării de date/informații. Strategia Tematică a Comisiei Europene privind solul din 2006 subliniază necesitatea de a proteja funcțiile solului ca element esențial al dezvoltării durabile. La nivel mondial, problematica solului este abordată în cadrul conceptului mai larg de „degradare a terenurilor” (până în prezent limitat la zonele aride) din Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD). Mai recent, noțiunea de conservare a funcțiilor solului a fost inclusă în conceptul de „neutralitate din punctul de vedere al degradării terenului”, ca parte a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) convenite de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2015. ODD cuprind și obiective privind calitatea solului, contaminarea solului, gestionarea substanțelor chimice și a deșeurilor. Punerea în aplicare a ODD poate oferi un instrument important pentru măsurile de protecție a solului în Europa. Eforturile de armonizare și standardizare a informațiilor publice privind solul avansează în consecință, atât la nivel european, cât și mondial.

AEM produce evaluări bazate pe indicatori în numeroase domenii legate de sol și de utilizarea terenurilor, în cadrul grupului tematic pentru indicatorii privind utilizarea terenurilor și solul (setul LSI). Setul LSI cuprinde indicatori privind ocuparea terenurilor, impermeabilitatea, gestionarea zonelor contaminate, umiditatea solului, eroziunea solului și cantitatea de carbon organic din sol. Se planifică să se elaboreze și indicatori referitori la fragmentarea și reciclarea terenurilor. Serviciile Copernicus de monitorizare a teritoriului înlesnesc actualizarea periodică a mai multor indicatori dintre cei amintiți. De asemenea, AEM publică evaluări ad-hoc pe teme specifice legate de sol, cum ar fi eficiența utilizării resurselor de sol în zonele urbane sau nutrienții din sol și conținutul de metal din mediu.

În funcție de temă, AEM cooperează cu parteneri din cadrul Comisiei Europene [în special de la Centrul Comun de Cercetare (JRC) și DG Mediu], cu reprezentanții Eionet din cadrul centrelor naționale de referință pentru sol și pentru exploatarea terenurilor și amenajarea teritoriului, precum și cu alte rețele europene și experți. Printre partenerii săi la nivel mondial se numără Secretariatul UNCCD, Parteneriatul global pentru sol, Inițiativa globală privind indicatorii terenului (facilitată de Programul Națiunilor Unite pentru Așezări Umane) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu.

Activitatea AEM în acest domeniu tematic a fost susținută de Centrele Tematice Europene (ETC-uri) relevante încă din 1996; ETC pentru sisteme urbane, de terenuri și de soluri (ETC/ULS), care este activ din 2014, sprijină în prezent activitatea AEM privind solurile. În anul 2007, activitățile asociate datelor despre sol au fost transferate Centrului european de date privind solul din cadrul JRC.

Conţinut similar

Indicatori similari

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.
Progress in management of contaminated sites Local soil contamination in 2011 was estimated at 2.5 million potentially contaminated sites in the EEA-39, of which about 45 % have been identified to date. About one third of an estimated total of 342 000 contaminated sites in the EEA-39 have already been identified and about 15 % of these 342 000 sites have been remediated. However, there are substantial differences in the underlying site definitions and interpretations that are used in different countries.   Four management steps are defined for the management and control of local soil contamination, namely site identification (or preliminary studies), preliminary investigations, main site investigations, and implementation of risk reduction measures. Progress with each of these steps provides evidence that countries are identifying potentially contaminated sites, verifying if these sites are actually contaminated and implementing remediation measures where these are required. Some countries have defined targets for the different steps.   Thirty of the 39 countries surveyed maintain comprehensive inventories for contaminated sites: 24 countries have central national data inventories, while six countries, namely Belgium, Bosnia-Herzegovina, Germany, Greece, Italy and Sweden, manage their inventories at the regional level. Almost all of the inventories include information on polluting activities, potentially contaminated sites and contaminated sites.   Contaminated soil continues to be commonly managed using “traditional” techniques, e.g. excavation and off-site disposal, which accounts for about one third of management practices. In-situ and ex-situ remediation techniques for contaminated soil are applied more or less equally.   Overall, the production sectors contribute more to local soil contamination than the service sectors, while mining activities are important sources of soil contamination in some countries. In the production sector, metal industries are reported as most polluting whereas the textile, leather, wood and paper industries are minor contributors to local soil contamination. Gasoline stations are the most frequently reported sources of contamination for the service sector.   The relative importance of different contaminants is similar for both liquid and solid matrices. The most frequent contaminants are mineral oils and heavy metals. Generally, phenols and cyanides make a negligible overall contribution to total contamination.   On average, 42 % of the total expenditure on the management of contaminated sites comes from public budgets. Annual national expenditures for the management of contaminated sites are on average about EUR 10.7 per capita. This corresponds to an average of 0.041 % of the national GDP. Around 81 % of the annual national expenditures for the management of contaminated sites is spent on remediation measures, while only 15 % is spent on site investigations. It should be noted that all results derive from data provided by 27 (out of 39) countries that returned the questionnaire, and not all countries answered all questions.

A se vedea şi

Acţiuni asupra documentului
Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne