următorul
anteriorul
articole

Solul

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
3 min read
Topics:
Solul este necesar pentru 90 % din producția totală de alimente, furaje, fibre și combustibili și furnizează materie primă pentru activități variate, de la horticultură până la sectorul construcțiilor. Solul este esențial și pentru sănătatea ecosistemului: purifică apa și reglează cantitatea acesteia, pune în mișcare circuitul nutrienților și reprezintă un rezervor de specii și genuri, susținând biodiversitatea. Solul este un absorbant global de carbon, având un rol important în potențiala încetinire a schimbărilor climatice și a efectelor acestora. În plus, deoarece conservă urmele trecutului nostru, solul este un element important al patrimoniului nostru cultural.

Cu toate acestea, solul este supus unor solicitări continue și adeseori contradictorii din partea societății noastre. Capacitatea solului de a asigura servicii ecosistemice – ca producător de alimente, ca rezervă de biodiversitate și ca regulator de substanțe gazoase, apă și nutrienți– este prin urmare, supus presiunilor. Ratele de impermeabilizare observate, eroziunea și contaminarea solului, precum și reducerea materiei organice din sol, reduc reziliența acestuia sau capacitatea sa de a absorbi modificările la care este expus.

Pe perioada vieții unui om, solul poate fi considerat o resursă neregenerabilă. Ca societate, trebuie să îl gestionăm în mod durabil pentru a ne putea bucura de beneficiile sale. În pofida diversității activităților care depind în definitiv de sol, nu există o legislație specifică a Uniunii Europene cu privire la sol. Până în prezent, spre deosebire de apă și de aer, protecția solului este abordată în mod indirect sau în cadrul unor politici sectoriale: agricultură și silvicultură, energie, apă, schimbări climatice, protecția naturii, deșeuri și substanțe chimice. Lipsa unei politici coerente a solului la nivelul UE se reflectă și în lipsa de date armonizate privind solul.

Și totuși, în ultimii zece ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește eforturile de elaborare a politicilor și a coordonării colectării de date/informații. Strategia Tematică a Comisiei Europene privind solul din 2006 subliniază necesitatea de a proteja funcțiile solului ca element esențial al dezvoltării durabile. La nivel mondial, problematica solului este abordată în cadrul conceptului mai larg de „degradare a terenurilor” (până în prezent limitat la zonele aride) din Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD). Mai recent, noțiunea de conservare a funcțiilor solului a fost inclusă în conceptul de „neutralitate din punctul de vedere al degradării terenului”, ca parte a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) convenite de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2015. ODD cuprind și obiective privind calitatea solului, contaminarea solului, gestionarea substanțelor chimice și a deșeurilor. Punerea în aplicare a ODD poate oferi un instrument important pentru măsurile de protecție a solului în Europa. Eforturile de armonizare și standardizare a informațiilor publice privind solul avansează în consecință, atât la nivel european, cât și mondial.

AEM produce evaluări bazate pe indicatori în numeroase domenii legate de sol și de utilizarea terenurilor, în cadrul grupului tematic pentru indicatorii privind utilizarea terenurilor și solul (setul LSI). Setul LSI cuprinde indicatori privind ocuparea terenurilor, impermeabilitatea, gestionarea zonelor contaminate, umiditatea solului, eroziunea solului și cantitatea de carbon organic din sol. Se planifică să se elaboreze și indicatori referitori la fragmentarea și reciclarea terenurilor. Serviciile Copernicus de monitorizare a teritoriului înlesnesc actualizarea periodică a mai multor indicatori dintre cei amintiți. De asemenea, AEM publică evaluări ad-hoc pe teme specifice legate de sol, cum ar fi eficiența utilizării resurselor de sol în zonele urbane sau nutrienții din sol și conținutul de metal din mediu.

În funcție de temă, AEM cooperează cu parteneri din cadrul Comisiei Europene [în special de la Centrul Comun de Cercetare (JRC) și DG Mediu], cu reprezentanții Eionet din cadrul centrelor naționale de referință pentru sol și pentru exploatarea terenurilor și amenajarea teritoriului, precum și cu alte rețele europene și experți. Printre partenerii săi la nivel mondial se numără Secretariatul UNCCD, Parteneriatul global pentru sol, Inițiativa globală privind indicatorii terenului (facilitată de Programul Națiunilor Unite pentru Așezări Umane) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu.

Activitatea AEM în acest domeniu tematic a fost susținută de Centrele Tematice Europene (ETC-uri) relevante încă din 1996; ETC pentru sisteme urbane, de terenuri și de soluri (ETC/ULS), care este activ din 2014, sprijină în prezent activitatea AEM privind solurile. În anul 2007, activitățile asociate datelor despre sol au fost transferate Centrului european de date privind solul din cadrul JRC.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Acţiuni asupra documentului