następne
poprzednie
pozycje

Działalność Europejskiej Agencji Środowiska – transport

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2019-03-08
Topics:
W tej dziedzinie kluczowym elementem działalności Agencji jest realizacja mechanizmu sprawozdawczego na tematy transportu i środowiska (TERM). Roczne raporty TERM ułatwiają monitorowanie wydajności środowiskowej transportu w krajach członkowskich Agencji. W raportach używany jest zestaw wskaźników, które podlegają systematycznej aktualizacji. Agencja pracuje również nad udoskonalaniem wykazów emisji oraz analizuje udział transportu w przyczynianiu się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza i wytwarzaniu hałasu.

Mechanizm sprawozdawczy na tematy transportu i środowiska (TERM) został ustanowiony na wniosek ministrów transportu UE w 1998 r. Jego głównym celem jest monitorowanie postępów i skuteczności wdrażania strategii integracji transportu i środowiska w oparciu o podstawowy zestaw wskaźników.

Oprócz mechanizmu TERM Agencja zajmuje się także innymi zagadnieniami odnoszącymi się konkretnie do transportu i środowiska:

  • Dotacje dla transportu: Agencja dokonała oceny zakresu dotowania sektora transportu i jego wpływu na zrównoważone wykorzystanie różnych środków transportu
  • Wykaz emisji pochodzących z transportu: Agencja prowadzi badania mające na celu zwiększenie dokładności szacowania emisji pochodzących z transportu, także pod względem ich rozkładu geograficznego. Badania obejmują opracowanie standaryzowanych czynników emisji do wykorzystania podczas tworzenia krajowych wykazów (model COPERT, prace podejmowane przez ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) oraz prace nad geograficznym rozkładem emisji w celu lepszego oszacowania korzyści zdrowotnych, jakie przynosi polityka ukierunkowana m.in. na ograniczenie emisji na obszarach miejskich.
  • Prace związane z jakością powietrza — podejmujące tematykę udziału transportu w przyczynianiu się do występowania problemów z jakością powietrza (/pl/themes/air)
  • Przyczynianie się transportu do zmian klimatu oraz strategie łagodzenia problemów, takie jak systemy handlu uprawnieniami do emisji (/pl/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akcje Dokumentu