następne
poprzednie
pozycje

Zanieczyszczenie powietrza

Komisja Europejska publikuje dziś pierwsze sprawozdanie zatytułowane „Monitorowanie realizacji i perspektyw zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń”, w którym wyznacza działania na rzecz czystszego powietrza, wody i gleby. Sprawozdanie Komisji, wraz z oceną monitorowania opracowaną przez Europejską Agencję Środowiska, pokazuje, że polityka Unii przyczyniła się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, jak również zanieczyszczenia pestycydami. Jednakże problemy nadal występują w innych obszarach np. w obszarze szkodliwego hałasu, zanieczyszczenia związkami biogennymi i wytwarzania odpadów komunalnych. Wyniki wskazują, że jeśli Unia Europejska ma osiągnąć cele zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2030 r., konieczne będą znacznie bardziej zdecydowane działania takie jak przyjęcie nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i lepsze wdrożenie istniejących przepisów.

Jakość powietrza w Europie stale się poprawia, a liczba osób umierających przedwcześnie lub cierpiących na choroby z powodu zanieczyszczenia powietrza spada. Jednak według opublikowanej dziś analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza jest nadal największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie i potrzebne są bardziej ambitne środki, aby spełnić wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zdrowia.

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) narażenie na zanieczyszczenie powietrza, wtórny dym tytoniowy, radon, promieniowanie ultrafioletowe, azbest, niektóre związki chemiczne i inne substancje zanieczyszczające odpowiada za ponad 10% wszystkich przypadków nowotworów w Europie. Na szczęście takim zagrożeniom można zapobiec.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu