Zanieczyszczenie powietrza

Konieczne są ukierunkowane działania w celu lepszej ochrony osób ubogich i starszych oraz dzieci przed zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz skrajne temperatury, szczególnie w regionach wschodnich i południowych Europy. Opublikowane dzisiaj sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ostrzega, że pomimo ogólnej poprawy jakości środowiska w Europie zdrowie najbardziej wrażliwych obywateli Europy nadal jest nieproporcjonalnie narażone na te zagrożenia.

Przeglądaj katalog