Informacje o sieci EIONET

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2020-01-09
2 min read
Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest siecią partnerską EEA oraz jej państw członkowskich i współpracujących. EEA odpowiada za rozwój sieci EIONET i koordynację jej działań. W tym celu EEA ściśle współpracuje z Krajowymi Punktami Kontaktowymi (ang. National Focal Points, NFP), które zazwyczaj zlokalizowane są w krajowych agencjach środowiska lub przy ministerstwach ochrony środowiska. Krajowe Punkty Kontaktowe odpowiadają za koordynację krajowych sieci, w skład których wchodzi szereg instytucji.

Krajowe Punkty Kontaktowe odpowiadają za koordynację sieci Krajowych Centrów Referencyjnych (ang. National Reference Centres, NRC), obejmujących ekspertów z krajowych instytucji i organizacji zajmujących się tematyką dotyczącą środowiska.

Od czasu rozpoczęcia swojej działalności w roku 1994,  EIONET stał się znanym i godnym zaufania dostawcą wysokiej jakości danych, informacji i analiz w Europie.

Koncepcja działania EIONET opiera się na następujących elementach:

  • silna współpraca instytucjonalna na wielu szczeblach (krajowym, regionalnym, europejskimi, międzynarodowym), a także partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim wspierane przez jednostkę koordynującą;
  • uzgodniona wspólna treść — dane, informacje, wskaźniki, analizy;
  • wspólna infrastruktura, standardy i narzędzia.
Eionetconnects2012finalweb-PL

 

Kraje członkowskie i państwa współpracujące

Do EEA należą obecnie 33 kraje członkowskie i 6 państw współpracujących. W skład 33 krajów członkowskich wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Sześć państw leżących w regionie Bałkanów Zachodnich ma status państwa współpracującego: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia i Kosowo [i] . Działania w zakresie współpracy prowadzone przez te państwa są włączone do EIONET i wpierane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej.

EEA uczestniczy także we współpracy międzynarodowej, wychodzącej poza kraje członkowskie EEA i państwa współpracujące.

EEA member countries


    Kliknij na mapę, aby powiększyć widok

Oprócz Krajowych Punktów Kontaktowych oraz Krajowych Centrów Referencyjnych, w skład Eionet wchodzi obecnie sześć  Europejskich Centrów Tematycznych (ang. European Topic Centres, ETC).

GraphCountriesandEIONET-PL

Więcej informacji: