Współpraca międzynarodowa

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2017-05-11
Większość problemów ochrony środowiska ma charakter transgraniczny, a wiele rozciąga się na skalę globalną. Mogą być więc rozwiązywane skutecznie jedynie dzięki międzynarodowej współpracy. Do priorytetowych zagadnień, jakimi zajmuje się Europejska Agencja Środowiska, o zasięgu globalnym należą: zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zrównoważona produkcja i konsumpcja, różnorodność biologiczna, ochrona zdrowia i środowiska oraz wspólny środowiskowy system informacyjny.

Oprócz 33 krajów członkowskich i 6 współpracujących  (Bałkany Zachodnie) Agencja utrzymuje również współpracę i i umacnia partnerskie stosunki z państwami sąsiadującymi oraz innymi krajami i regionami w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa.

Poniżej znajduje się wykaz wybranych inicjatyw realizowanych w ramach współpracy oraz inicjatyw partnerskich Agencji z regionami i organizacjami międzynarodowymi.

Współpraca regionalna

Kraje sąsiadujące z UE i ich sąsiedzi

  • Kraje sąsiadujące od wschodu: Białoruś, Mołdawia, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Rosja
  • Kraje sąsiadujące od południa (region śródziemnomorski): Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja
  • Azja Środkowa: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan

 

Europejski Program Sąsiedztwa
W ramach współpracy na poziomie regionalnym EEA wdraża w latach 2010-2014 projekt ENPI-SEIS mający ogólnie na celu promocję środowiska w państwach obszaru Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) (6 państw objętych europejską polityką sąsiedztwa (ENP) leżących na Wschodzie, wraz z Federacją Rosyjską, oraz 9 państw objętych ENP leżących na Południu). Jednym ze szczegółowych celów programu jest poprawa monitoringu środowiska i dzielenia się danymi i informacjami, poprzez stopniowe rozszerzanie SEIS (ang. Shared Environment Information System – wspólny system informacji o środowisku) na państwa sąsiadujące z Unią.


Na świecie

 

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Na poziomie globalnym

Na poziomie regionalnym

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100