neste
forrige
elementer

EEAs aktiviteter

Endre språk
Side Sist endret 13.12.2016
Topics:
This page was archived on 13.12.2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
Ved hjelp av informasjon om klimaendringene støtter EEA gjennomføringen av Kyoto-protokollen i EU, evalueringen av EUs politiske tiltak og utviklingen av langsiktige strategier for å redusere og tilpasse seg klimaendringene. EEAs informasjon (data, indikatorer, vurderinger, framskrivninger) fokuserer på trender innen klimagassutslipp, politiske tiltak og initiativer og på konsekvenser av klimaendringene og tilpasningstiltak i Europa. EEA skal bli det europeiske datasenteret for klimagassutslipp og konsekvenser av klimaendringene.

EEAs gruppe for klimaendringer og energi leder byråets arbeid på dette feltet. Gruppen samarbeider tett med Europeisk emnesenter for luft og klimaendringer (ETC/ACC) og med EEAs nettverk av land (Eionet).

Klimagasser – overvåking, revisjon og rapportering

Hensikten med EEAs arbeid på området klimagassutslipp er å støtte gjennomføringen av Kyoto-protokollen i EU. Sentrale aktiviteter og produkter omfatter:

Konsekvenser og tilpasning

EEAs arbeid med konsekvenser av og tilpasning til klimaendringene omfatter:

Utsikter og scenarier

EEAs arbeid støtter også utviklingen av langsiktige strategier for reduksjon av og tilpasning til klimaendringene gjennom studier av framtidsutsikter og scenarier i perioden 2020–2050, f.eks.:

  • Analyse av de langsiktige konsekvensene av klimagassutslipp og klimaendringer.
  • Vurdering av mulige måter å redusere klimagassutslippene på som lar seg gjennomføre takket være globale tiltak og en overgang til et lavkarbon energisystem i Europa innen 2030.
  • Analyse av forventede endringer i luftkvaliteten i Europa fram til 2030 og av de mulige fordelene av klimapolitiske tiltak for luftkvaliteten.

 

Klimaendringer er også et av de prioriterte områdene som EEA behandler i integrerte vurderinger, spesielt:

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger