următorul
anteriorul
articole

Activităţi ale AEM

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-12-13
This page was archived on 2016-12-13 with reason: Other (included in the main presentation page)
Cu informaţiile sale despre schimbările climatice, AEM sprijină aplicarea Protocolului de la Kyoto în UE, evaluarea politicilor UE şi dezvoltarea strategiilor pe termen lung pentru atenuarea consecinţelor şi adaptarea la schimbările climatice. Informaţiile AEM (date, indicatori, evaluări, estimări) sunt orientate asupra tendinţelor, politicilor şi măsurilor referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră şi asupra impacturilor produse de schimbările climatice şi a acţiunilor din Europa de adaptare la acestea. AEM va deveni centrul de date european privind emisiile de gaze cu efect de seră şi impacturile schimbărilor climatice.

Grupul AEM pentru schimbări climatice şi energie conduce activitatea Agenţiei în acest domeniu. Grupul colaborează strâns cu Centrul Tematic European pentru Aer şi Schimbări Climatice (ETC/ACC) şi cu Reţeaua de ţări AEM (Eionet).

Monitorizarea, justificarea şi raportarea în privinţa gazelor cu efect de seră

Activitatea AEM privind emisiile de gaze cu efect de seră urmăreşte să sprijine aplicarea Protocolului de la Kyoto în UE. Activităţile şi produsele esenţiale includ:

Impacturi şi adaptare

Activitatea AEM privind impacturile şi adaptarea la schimbările climatice cuprinde:

Perspective şi scenarii

Activitatea AEM susţine şi dezvoltarea de strategii pe termen lung pentru atenuarea efectelor şi adaptarea la schimbările climatice prin studii viitoare ale scenariilor şi perspectivelor în orizontul 2020-2050, de exemplu:

 

Schimbările climatice reprezintă totodată unul dintre domeniile proritare abordate de AEM în evaluările integrate, în special în:

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului