Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 13.12.2016
This content has been archived on 13.12.2016, reason: Other (included in the main presentation page)
Agencija EEA z informacijami o podnebnih spremembah podpira izvajanje Kjotskega protokola v EU, ocenjevanje politik EU in razvoj dolgoročnih strategij za ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam. Informacije agencije EEA (podatki, kazalniki, ocene, napovedi) so osredotočene na smernice, politike in ukrepe v zvezi z emisijami toplogrednih plinov ter na učinke podnebnih sprememb in prilagoditvenih ukrepov v Evropi. Agencija EEA bo postala evropski podatkovni center o učinkih emisij toplogrednih plinov in podnebnih sprememb.

Skupina agencije EEA za podnebne spremembe in energijo vodi delo Agencije na tem področju. Skupina tesno sodeluje z Evropskim tematskim centrom za zrak in podnebne spremembe (ETC/ZPS) ter mrežo držav agencije EEA (Eionet).

Spremljanje, evidentiranje in poročanje o toplogrednih plinih

Cilj dejavnosti agencije EEA v zvezi z emisijami toplogrednih plinov je podpirati izvajanje Kjotskega protokola v EU. Ključne dejavnosti in izdelki vključujejo:

Vplivi in prilagajanje

Delo agencije EEA v zvezi z vplivi podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje vključuje:

Napovedi in scenariji

Delo agencije EEA podpira tudi razvoj dolgoročnih strategij za ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s študijami o prihodnjih napovedih in scenarijih v obdobju 2020–2050, na primer:

 

Podnebne spremembe so prav tako eno izmed prednostnih področij, ki jih  agencija EEA obravnava v celovitih ocenah, zlasti:

Geographic coverage

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100