volgende
vorige
items

EMA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 13-12-2016
This page was archived on 13-12-2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
De informatievoorziening over klimaatverandering van het EMA ondersteunt de implementatie van het Kyoto-protocol in de EU, de evaluatie van EU-beleid en de ontwikkeling van langetermijnstrategieën voor inperking van en aanpassing aan klimaatverandering. EMA-informatie (gegevens, indicatoren, analyses, projecties) is gericht op trends, beleid en maatregelen op het gebied van uitstoot van broeikasgassen en op de gevolgen van klimaatverandering en aanpassingsacties in Europa. Het EMA wordt het Europees Gegevenscentrum voor uitstoot van broeikasgassen en gevolgen van klimaatverandering.

De EMA-groep voor klimaatverandering en energie leidt de werkzaamheden van het Agentschap op dit terrein. De groep werkt nauw samen met het Europees thematisch centrum (expertisecentrum) voor lucht en klimaatverandering (ETC/ACC) en met het EMA-landennetwerk (Eionet).

Broeikasgas: monitoring, rekenschap en verslaglegging

EDe EMA-werkzaamheden op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen ondersteunen de implementatie van het Kyoto-protocol in de EU. Belangrijke activiteiten en producten zijn onder meer:

Gevolgen en aanpassing

De werkzaamheden van het EMA op het gebied van de gevolgen van en aanpassingsmogelijkheden aan klimaatverandering zijn onder meer:

Toekomstanalyses en scenario's

Het werk van het EMA ondersteunt ook de ontwikkeling van langetermijnstrategieën voor het inperken van en aanpassen aan klimaatverandering middels toekomstanalyses en scenario's voor de periode 2020–2050, bijvoorbeeld:

  • analyse van de langetermijngevolgen van de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering;
  • een beoordeling van mogelijke wegen naar de uitstootreductie van broeikasgassen door internationale actie en een overgang naar een energiesysteem met een laag kolengebruik in Europa tegen 2030;
  • analyse van verwachte veranderingen in Europese luchtkwaliteit tot 2030, en van de mogelijke voordelen van klimaatbeleid voor luchtkwaliteit.

 

Klimaatverandering is ook een van de prioriteitsterreinen die door het EMA wordt behandeld middels geïntegreerde analyses, in het bijzonder:

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties