następne
poprzednie
pozycje

Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-12-13
This page was archived on 2016-12-13 with reason: Other (included in the main presentation page)
Dostarczając informacje na temat zmian klimatu, Agencja wspiera wdrożenie protokołu z Kioto w UE, ocenę unijnej polityki oraz opracowywanie długoterminowych strategii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do nich. Wspomniane informacje (dane, wskaźniki, oceny, prognozy) dotyczą głównie tendencji, polityki i środków w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz wpływu zmian klimatu i działań przystosowawczych w Europie. Agencja stanie się europejskim centrum danych o emisji gazów cieplarnianych i wpływie zmian klimatycznych.

Pracom Agencji w tej dziedzinie przewodzi zespół ds. zmian klimatu i energii. Zespół ściśle współpracuje z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Powietrza i Zmiany Klimatu (ETC/ACC) oraz z siecią partnerską Agencji(Eionet).

Monitorowanie, ewidencja i raportowanie emisji gazów cieplarnianych

Celem prac Agencji związanych z emisją gazów cieplarnianych jest wsparcie wdrożenia protokołu z Kioto w UE. Na prace te składają się następujące działania i materiały:

Wpływ zmian klimatu i działania przystosowawcze

Prace Agencji w zakresie wpływu zmian klimatu i działań przystosowawczych obejmują:

Opracowania perspektywiczne i scenariusze

Prace Agencji wspomagają również przygotowanie długofalowych strategii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do nich poprzez dostarczanie opracowań perspektywicznych i przeprowadzanie badań scenariuszowych na lata 2020–2050, na przykład:

 

Zmiany klimatu są również jedną z priorytetowych dziedzin objętych zintegrowaną oceną prowadzoną przez Agencję. Zwłaszcza

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu