następne
poprzednie
pozycje
Aktualności Zagrożenia klimatyczne dla zdrowia związane z powodziami suszami i jakością wody wymagają pilnych działań — 2024-07-01
Według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zmiana klimatu zwiększa częstotliwość występowania powodzi i suszy oraz obniża jakość wody, stanowiąc coraz większe zagrożenie dla naszego zdrowia. Pilnie potrzebne jest szybsze wdrażanie i skuteczniejsza koordynacja starań rządów, organów zajmujących się gospodarką wodną i świadczeniodawców opieki zdrowotnej w celu zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym i ich ograniczania.
Aktualności Octet Stream Europa nie jest przygotowana na szybko rosnące zagrożenia klimatyczne — 2024-03-11
Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a zagrożenia klimatyczne mają wpływ na jej bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, ekosystemy, infrastrukturę, zasoby wodne, stabilność finansową i zdrowie ludzi. Jak wynika z opublikowanej dziś oceny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele z tych zagrożeń osiągnęło już poziom krytyczny i może mieć katastrofalne skutki, jeśli nie zostaną podjęte pilne i zdecydowane działania.
Aktualności Pilna konieczność przemyślenia, jak najlepiej wykorzystać biomasę w Europie — 2024-01-30
Potrzeby w zakresie wykorzystania biomasy w UE rosną i konkurują ze sobą. Używa się jej do wytwarzania bioproduktów np. w budownictwie, energetyce, transporcie, przemyśle meblarskim i tekstylnym, ale także do ochrony przyrody i sekwestracji dwutlenku węgla. W opublikowanym dziś raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podkreślono, że istnieje pilna potrzeba ustalenia priorytetów w zakresie wykorzystania biomasy ze względu na różne role przewidziane dla niej w Europejskim Zielonym Ładzie oraz z powodu potencjalnego niedoboru dostaw biomasy w przyszłości.
Aktualności Emisje gazów cieplarnianych w UE spadły w ubiegłym roku, ale nadal potrzebne jest wdrożenie przyspieszonych działań pozwalających osiągnąć ambitne cele na 2030 r. — 2023-12-22
Emisje gazów cieplarnianych spadły w ubiegłym roku o dwa procenty w całej Unii Europejskiej w porównaniu z poziomami z 2021 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w opublikowanym dziś najnowszym sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Trendy i prognozy”. Pomimo osiągnięć w zakresie redukcji emisji oraz w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę, że pilnie potrzebne są przyspieszone działania pozwalające osiągnąć ambitne cele UE w zakresie klimatu i energii.
Aktualności Miasta mogą zaoferować nowe możliwości prosumentom energii odnawialnej — 2023-05-30
Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), europejskie ośrodki miejskie oferują obywatelom możliwości wytwarzania energii odnawialnej jako prosumentom. Miasta mogą odegrać kluczową rolę w przejściu Europy na niskoemisyjną przyszłość. Proces ten mogą przyspieszyć ułatwienia w zakresie miejskiej prosumpcji.
Aktualności Troff document Tendencje i przewidywania: ograniczony efekt odbicia w zakresie unijnych emisji w kontekście odbudowy po pandemii i kryzysu energetycznego — 2022-11-24
Według najnowszego raportu „Tendencje i prognozy” opublikowanego dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii wzrosły w 2021 r. głównie z powodu odbudowy Europy po pandemii. Większość państw członkowskich UE z powodzeniem osiągnęła cele UE na 2020 r. w zakresie klimatu i energii,a obecnie kieruje swą uwagę na neutralność klimatyczną, jednocześnie zajmując się obecnym kryzysem dostaw energii. Osiągnięcie ambitniejszych celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. będzie wymagało więcej niż podwojenia rocznych postępów w zakresie przyspieszenia wprowadzania odnawialnych źródeł energii, ograniczania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
Aktualności Konkurs fotograficzny na temat skutków zmian klimatu i rozwiązań — 2021-06-09
Zmiany klimatu wpływają na nasze społeczeństwa i środowisko na wiele sposobów. Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga ograniczenia emisji w celu złagodzenia ich najgorszych skutków i dostosowania się do tych, których nie możemy powstrzymać. Konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Climate Change PIX”, który rozpoczyna się dzisiaj, zaprasza uczestników do przedstawienia, jak wyglądają zmiany klimatu w Europie i jak na nie reagujemy.
Aktualności D source code Transport zmotoryzowany: pociąg, samolot, samochód czy statek — który jest najbardziej ekologiczny? — 2021-04-16
Podróże koleją są ogólnie najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem zmotoryzowanego transportu pasażerskiego w Europie - pod względem emisji gazów cieplarnianych - w porównaniu z podróżowaniem samochodem lub samolotem — tak wynika z dwóch badań dotyczących transportu i środowiska opublikowanych dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).
Aktualności Octet Stream Tworzywa sztuczne rosnącym zagrożeniem dla środowiska i klimatu — w jaki sposób można odwrócić ten trend w Europie? — 2021-01-28
Problematyka ciągle zwiększających się ilości tworzyw sztucznych, ich wpływu na bioróżnorodność oraz zmiany klimatyczne oraz sposobów postępowania z tworzywami w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym znajdują się od lat w programie polityk Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 obrazami maseczek pływających w naszych morzach i stosów jednorazowych wyrobów ochronnych nasiliła uwagę kierowaną w stronę odpadów plastikowych . W opublikowanym dziś raporcie dotyczącym tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym Europejska Agencja Środowiska (EEA) analizuje konieczność i możliwości stosowania obiegu zamkniętego i zrównoważonego podejścia do tworzyw sztucznych.
Aktualności Pascal source code Rosnące zużycie energii spowalnia postęp UE w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej — 2019-03-22
Postęp w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej zwalnia, stawiając pod znakiem zapytania zdolność UE do osiągnięcia celów w dziedzine ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Według wstępnych danych opublikowanych dziś w corocznej analizie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczącej postępu w realizacji celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, za spowolnienie to głównie odpowiada wzrost zużycia energii, szczególnie w sektorze transportu.
Aktualności Wzrost emisji gazów cieplarnianych w UE utrudnia postęp na drodze do realizacji celów na 2030 r. — 2019-01-24
Emisje gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej (UE) nieznacznie wzrosły w 2017 r., głównie z powodu sektora transportu. Wstępne dane szacunkowe opublikowane dzisiaj w rocznych ocenach tendencji i prognoz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazują na wzrost emisji o 0,6% w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016. Ten nieznaczny wzrost oznacza, że nadal oczekuje się, iż UE osiągnie swój cel redukcji emisji na 2020 r., chociaż margines ten będzie węższy. Konieczne będzie jednak pilne zwiększenie środków krajowych, aby osiągnąć nowe cele UE w zakresie ograniczenia emisji na 2030 r.
Aktualności C source code Państwa członkowskie UE muszą podjąć bardziej ambitne działania, aby osiągnąć wspólny cel w zakresie energii odnawialnej — 2018-12-18
Udział źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej (UE) podwoił się od 2005 r., ale wzrost ten spowolnił w ostatnich latach, głównie z powodu coraz większego zużycia energii i braku postępu w sektorze transportowym. Nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że państwa członkowskie UE muszą włożyć więcej wysiłku, aby osiągnąć założony cel na 2020 rok w zakresie energii odnawialnej.
Aktualności Zmiana klimatu stwarza coraz poważniejsze zagrożenia dla ekosystemów, zdrowia ludzkiego i gospodarki w Europie — 2017-01-25
Zgodnie z treścią opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu Europejskiej Agencji Środowiska regiony Europy borykają się z problemem podnoszącego się poziomu mórz oraz coraz bardziej ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, takimi jak częstsze i bardziej intensywne fale upałów, powodzie, susze i burze będące wynikiem zmiany klimatu. W raporcie zawarto ocenę najnowszych trendów i prognoz zmian klimatu oraz ich skutków w całej Europie. Stwierdzono w nim także, że lepsze i bardziej elastyczne strategie, polityki i środki z zakresu dostosowania się do zmiany klimatu będą miały kluczowe znaczenie dla złagodzenia tych skutków.
Aktualności Zostań tajnym ekoagentem i chroń środowisko w komiksie! — 2008-04-30
Na nowej stronie Europejskiej Agencji Środowiska - „Ekoagenci”, dostępnej w 24 językach, dzieci mogą dowiedzieć się o tym, jak chronić środowisko poprzez ściganie ekoprzestępców.

Permalinks

Akcje Dokumentu