Press Release Octet Stream Strategie polityczne kierują Unię Europejską na dobrą drogę dla osiągnięcia celów dotyczących klimatu i energii na rok 2020, ale konieczny jest większy wysiłek na 2030 r. — 2014-10-28
Najnowsze analizy opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wskazują, że emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) spadła o prawie 2% w okresie 2012-2013, co zbliża UE do osiągnięcia celu redukcji emisji na 2020 r. UE jest również na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch innych celów: zwiększenia udzia łu energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej do 2020 r.
Press Release Zanieczyszczenia związane z ruchem samochodowym nadal szkodliwe dla zdrowia w wielu częściach Europy — 2012-11-26
Transport w Europie jest odpowiedzialny za szkodliwe poziomy zanieczyszczeń powietrza oraz jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Według ostatniego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele spośród wynikających z tego problemów środowiskowych można rozwiązać poprzez zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do realizacji nowych celów Unii Europejskiej.
Press Release Gazy cieplarniane w UE w 2011 r.: coraz więcej państw jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów z Kioto, spadek poziomu emisji o 2,5 % — 2012-10-19
Poziom emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) zmniejszył się średnio o 2,5% w latach 2010–2011, choć w odniesieniu do szeregu państw zaobserwowano wzrost emisji. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dwóch sprawozdaniach opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), prawie wszystkie kraje europejskie poczyniły postępy w realizacji zobowiązań spoczywających na nich na mocy protokołu z Kioto w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Press Release object code Pozaprzemysłowe emisje kluczem do osiągnięcia celów z Kioto — 2009-11-09
Opublikowany dziś raport Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że Unia Europejska i wszystkie, z wyjątkiem jednego, państwa członkowskie są na dobrej drodze do wywiązania się ze zobowiązań zawartych w Protokole z Kioto do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Press Release Europa powinna skierować politykę transportową na właściwe tory — 2009-03-26
Transport przyczynia się nadal w sposób niewspółmierny do emisji gazów cieplarnianych, złej jakości powietrza i hałasu w Europie. Jednocześnie, wciąż wykorzystywane są najmniej wydajne środki transportu osób i towarów.
Press Release UE-15 na dobrej drodze do realizacji celu z Kioto, pomimo zróżnicowanych wyników — 2008-10-15
Kraje UE-15 powinny osiągnąć swój wspólny cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 8% w latach 2008-2012. Część tego ograniczenia będzie możliwa do osiągnięcia dzięki projektom dotyczącym ograniczenia emisji, które kraje UE będą finansowały w innych krajach, zgodnie z nowym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).
Press Release Unii Europejskiej nie udaje się ograniczyć emisji pochodzących z transportu: potrzeba radykalnych zmian i jasnych celów — 2008-02-28
Nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska wskazuje, że sektor transportu w UE musi wprowadzić rygorystyczne środki, aby Europa osiągnęła cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych.
Press Release Cele z Kioto w zasięgu UE — 2007-11-23
Według nowego raportu opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska, opublikowanego w dniu dzisiejszym w Kopenhadze, kraje UE-15 mogą osiągnąć, a nawet przekroczyć cel z Kioto na 2012 r. dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do poziomu z 1990 r., o ile wdrożą wszystkie planowane dodatkowe założenia polityczne.
Press Release Spadek emisji gazów cieplarniach w UE w 2005 r. — 2007-08-10
Według opracowanego w Kopenhadze dorocznego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG ang. greenhouse gases) wpływających na zmiany klimatu, emisja ta spadła w latach 2004-2005.
Press Release object code Transport — znów ostatnie miejsce w klasyfikacji Kioto — 2007-02-22
Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu nadal są najważniejszą, ale możliwą do uniknięcia, przeszkodą w osiągnięciu przez UE ustalonych w Kioto celów związanych ze zmianą klimatu — stwierdza Europejska Agencja Środowiska (EEA) w nowym sprawozdaniu opublikowanym dziś w Kopenhadze.
Press Release text/x-perl W Europie coraz cieplej - zmiana klimatu najważniejszym wyzwaniem środowiskowym — 2005-11-29
Decydenci, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne muszą zająć się już teraz problemami ochrony środowiska, by w przyszłości słono za nie nie płacić
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100