Naujienos Kad pasiektų bendrą tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje, ES valstybės narės turi imtis platesnio užmojo veiksmų — 2019-02-28
Europos Sąjungos (ES) iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos suvartojamos energijos dalis nuo 2005 m. padidėjo du kartus, tačiau pastaraisiais metais šis augimas lėtėja – ypač dėl didėjančio energijos vartojimo ir dėl to, kad nedaroma pažanga transporto sektoriuje. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) naujos ataskaitos matyti, kad ES valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad pasiektų 2020 m. tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje.
Naujienos Klimato kaita kelia vis didesnę riziką Europos ekosistemoms, žmonių sveikatai ir ekonomikai — 2017-01-25
Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje teigiama, kad Europos regionams dėl klimato kaitos kyla didėjančio jūros lygio ir vis ekstremalesnių oro sąlygų, pvz., dažnesnių ir intensyvesnių karščio bangų, potvynių, sausrų ir audrų, grėsmė. Ataskaitoje vertinamos naujausios tendencijos ir pateikiamos įžvalgos dėl klimato kaitos ir jos padarinių visai Europai, taip pat daroma išvada, kad, siekiant sušvelninti šiuos padarinius, labai svarbu parengti geresnes ir lankstesnes prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, politiką ir priemones.
Naujienos Tapk slaptu agentu ir saugok aplinką dalyvaudamas nuotaikinguose siužetuose — 2008-04-30
Vaikai gali sužinoti, kaip galima saugoti aplinką, kovodami su gamtos chuliganais naujojoje Europos aplinkos agentūros tinklavietėje „Gamtos agentai“, kurioje informacija pateikiama 24 kalbomis.
Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us