kitas
ankstesnis
punktai
Naujienos Europa nepasirengusi sparčiai didėjantiems su klimatu susijusiems pavojams — 2024-03-12
Europa yra sparčiausiai šiltėjantis žemynas pasaulyje, o su klimatu susiję pavojai kelia grėsmę jos energetiniam ir apsirūpinimo maisto saugumui, taip pat ekosistemoms, infrastruktūrai, vandens ištekliams, finansiniam stabilumui ir žmonių sveikatai. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) atliktu vertinimu, daugelis šių pavojų jau pasiekė kritinį lygį ir gali turėti katastrofiškų padarinių, jei skubiai nebus imtasi ryžtingų veiksmų.
Naujienos Octet Stream Reikia skubiai apsvarstyti, kaip geriausia naudoti biomasę Europoje — 2024-01-30
ES biomasės naudojimo poreikiai auga ir konkuruoja tarpusavyje: biomasė naudojama biožaliaviniams produktams gaminti statybos, energetikos, transporto, baldų ir tekstilės pramonės sektoriuose, tačiau taip pat gamtos apsaugai ir anglies dioksido sekvestracijai. Lapkričio 8 d. paskelbtoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje pabrėžiama, kad atsižvelgiant į Europos žaliajame kurse numatytas skirtingas biomasės funkcijas ir galimą biomasės tiekimo trūkumą ateityje reikia skubiai nustatyti biomasės naudojimo prioritetus.
Naujienos object code Praėjusiais metais ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo, tačiau norint pasiekti ambicingus 2030 m. tikslus vis dar reikia dėti daugiau pastangų — 2023-12-22
Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Tendencijos ir prognozės“ pateikti skaičiavimai rodo, kad lyginant su 2021 m., praėjusiais metais visoje Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo dviem procentais. Tačiau, nepaisant pasiekimų mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, ataskaitoje įspėjama, kad norint pasiekti ambicingus ES klimato ir energetikos tikslus, reikia skubiai imtis aktyvesnių veiksmų.
Naujienos application/x-troff-ms Miestuose atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminantiems vartotojams gali būti sukurtos naujos galimybės — 2023-05-30
Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešimu, Europos miestų centruose piliečiams, kaip gaminantiems vartotojams, sudaromos galimybės gaminti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Miestai gali atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant Europoje ateitį, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos. Šis procesas gali paspartėti, jei bus palengvintos sąlygos miestuose energiją gaminantiems vartotojams.
Naujienos Tendencijos ir prognozės: ES išmetamas ŠESD kiekis atsigavus po pandemijos ir energetikos krizės laikotarpiu vėl šiek tiek padidėjo — 2022-12-01
Remiantis naujausia šiandien Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbta ataskaita „Tendencijos ir prognozės“, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir energijos suvartojimas 2021 m. išaugo daugiausia dėl to, kad Europa atsigavo po pandemijos. Dauguma ES valstybių narių sėkmingai pasiekė ES 2020 m. klimato ir energetikos tikslus. Dabar jos sutelkė dėmesį į poveikio klimatui neutralumą, tuo pačiu kovodamos su dabartine energijos tiekimo krize. Kad būtų pasiekti platesnio užmojo 2030 m. klimato ir energetikos tikslai, kasmet reikės padaryti daugiau nei dukart didesnę pažangą diegiant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, mažinant energijos vartojimą ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Naujienos object code Nuotraukų konkursas klimato kaitos poveikio ir sprendimo priemonių tema — 2021-06-04
Klimato kaita įvairiai veikia mūsų visuomenę ir aplinką. Norint spręsti su klimato kaita susijusius klausimus reikia sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kad būtų sušvelnintas didžiausias jos poveikis, ir prisitaikyti prie padarinių, kurių negalime išvengti. Šiandien prasidedantis Europos aplinkos agentūros (EAA) nuotraukų konkursas „Climate Change PIX“ kviečia dalyvius atskleisti, kaip klimato kaita atrodo Europoje ir kaip mes į ją reaguojame.
Naujienos Kuri motorinė transporto priemonė – traukinys, lėktuvas, automobilis ar laivas – yra žaliausia? — 2021-04-07
Remiantis šiandien Europos aplinkos agentūros (EAA) paskelbtais dviem transporto ir aplinkos tyrimais, pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį kelionės traukiniu ir toliau yra labiausiai aplinką tausojanti motorinio keleivinio transporto rūšis Europoje, palyginti su kelionėmis automobiliu ar lėktuvu.
Naujienos application/x-troff-me Plastikas kelia vis didesnę grėsmę aplinkai ir klimatui. Kaip Europa galėtų tai pakeisti? — 2021-01-27
Nuolat didėjantis plastiko kiekis, jo poveikis biologinei įvairovei ir klimato kaitai, jo tvarkymas remiantis žiedine ekonomika – tai temos, kurios jau daugelį metų nagrinėjamos Europos Sąjungos politikos darbotvarkėje. O COVID-19 pandemija tik dar labiau išryškino plastiko atliekų problemą, kurią puikiai iliustruoja jūroje plaukiojančių veido kaukių vaizdai ir krūvos vienkartinių apsaugos priemonių. Šiandien paskelbtoje žiedinės plastikų ekonomikos ataskaitoje Europos aplinkos agentūra (EAA) analizuoja perėjimo prie žiedinio ir tvaraus plastikų naudojimo poreikį ir galimybes.
Naujienos Kad pasiektų bendrą tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje, ES valstybės narės turi imtis platesnio užmojo veiksmų — 2019-02-28
Europos Sąjungos (ES) iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos suvartojamos energijos dalis nuo 2005 m. padidėjo du kartus, tačiau pastaraisiais metais šis augimas lėtėja – ypač dėl didėjančio energijos vartojimo ir dėl to, kad nedaroma pažanga transporto sektoriuje. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) naujos ataskaitos matyti, kad ES valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad pasiektų 2020 m. tikslą atsinaujinančiosios energijos srityje.
Naujienos Klimato kaita kelia vis didesnę riziką Europos ekosistemoms, žmonių sveikatai ir ekonomikai — 2017-01-25
Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje teigiama, kad Europos regionams dėl klimato kaitos kyla didėjančio jūros lygio ir vis ekstremalesnių oro sąlygų, pvz., dažnesnių ir intensyvesnių karščio bangų, potvynių, sausrų ir audrų, grėsmė. Ataskaitoje vertinamos naujausios tendencijos ir pateikiamos įžvalgos dėl klimato kaitos ir jos padarinių visai Europai, taip pat daroma išvada, kad, siekiant sušvelninti šiuos padarinius, labai svarbu parengti geresnes ir lankstesnes prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, politiką ir priemones.
Naujienos Tapk slaptu agentu ir saugok aplinką dalyvaudamas nuotaikinguose siužetuose — 2008-04-30
Vaikai gali sužinoti, kaip galima saugoti aplinką, kovodami su gamtos chuliganais naujojoje Europos aplinkos agentūros tinklavietėje „Gamtos agentai“, kurioje informacija pateikiama 24 kalbomis.

Permalinks

Dokumento veiksmai