sonraki
önceki
öğeler
Haberler Sel, kuraklık ve su kalitesinden kaynaklanan iklim sağlığı riskleri acil eylem çağrısı — 01.07.2024
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre iklim değişikliği, selleri ve kuraklıkları daha da kötüleştirmekte, su kalitesini düşürmekte ve sağlığımız için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Sağlık üzerindeki etkilerin önlenmesi ve azaltılması için uygulamanın hızlandırılmasına ek olarak hükûmetlerin, su idarelerinin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının çabalarının daha iyi koordine edilmesi acilen gereklidir.
Haberler Avrupa hızla büyüyen iklim risklerine karşı hazırlıklı değil — 15.03.2024
Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası. İklim riskleri, enerji ve gıda güvenliğini, ekosistemleri, altyapıyı, su kaynaklarını, finansal istikrarı ve insanların sağlığını tehdit ediyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, bu risklerin birçoğu halihazırda kritik seviyelere ulaşmış durumda. Acil ve kararlı adımlar atılmadığı takdirde felakete dönüşebilir.
Haberler Avrupa'da biyokütlenin en iyi şekilde nasıl kullanılacağının acilen değerlendirilmesi gerekiyor — 30.01.2024
AB'de biyokütlenin inşaat, enerji, ulaşım, mobilya ve tekstil endüstrileri gibi sektörlerde biyo-bazlı ürünler için kullanılmasının yanı sıra doğanın korunması ve karbon tutumu için saklanmasına yönelik artan ve birbiriyle rekabet eden talepler bulunuyor. Bugün yayınlanan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda biyokütle için öngörülen farklı roller ve gelecekte biyokütle arzında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle biyokütle kullanımlarına öncelik verilmesi yönünde acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
Haberler Octet Stream AB'nin sera gazı emisyonlarında geçen yıl düşüş yaşandı; ancak, yine de, 2030 hedeflerine ulaşılması için bu yöndeki çabaların hızlandırılması gerekiyor — 22.12.2023
Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan son 'Eğilimler ve Projeksiyonlar' raporundaki tahminlere göre, sera gazı emisyonları geçen yıl Avrupa Birliği genelinde 2021 seviyelerine kıyasla yüzde iki oranında azaldı. Bununla birlikte, emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında elde edilen kazanımlara rağmen, rapor, AB'nin iklim ve enerji hedeflerinin karşılanabilmesi için, hızlandırılmış bir eylem sürecine acilen ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.
Haberler Şehirler yenilenebilir enerji alanında, üreten tüketiciler için yeni fırsatlar sunabilir — 30.05.2023
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan bir brifinge göre Avrupa'nın kent merkezleri, vatandaşların üreten tüketiciler olarak yenilenebilir enerji üretmeleri için fırsatlar sunuyor. Şehirler, Avrupa'nın düşük karbonlu bir geleceğe geçişinde kilit bir rol oynayabilir. Kentsel alanlarda tüketiciler tarafından gerçekleştirilecek enerji üretiminin kolaylaştırılması bu sürecin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
Haberler İklim değişikliği etkileri ve çözümleri hakkında fotoğraf yarışması — 09.06.2021
İklim değişikliği, toplumlarımızı ve çevremizi pek çok açıdan etkiliyor. İklim değişikliğiyle mücadele, en kötü etkilerini hafifletmek amacıyla emisyonları azaltmayı, durduramayacağımız etkilerine ise uyum sağlamayı gerektiriyor. Bugün başlayan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) fotoğraf yarışması "Climate Change PIX", katılımcıları iklim değişikliğinin Avrupa'da nasıl göründüğünü ve buna nasıl tepki verdiğimizi tasvir etmeye davet ediyor.
Haberler Motorlu taşımacılık: tren, uçak, karayolu veya gemi- hangisi en yeşil? — 26.03.2021
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan iki ulaşım ve çevre çalışmasına göre; tren yolculuğu, genel olarak Avrupa'daki motorlu yolcu taşımacılığında (sera gazı emisyonları açısından) araba veya uçakla seyahate nazaran en çevre dostu yol olmaya devam etmektedir.
Haberler Gittikçe büyüyen bir çevre ve iklim sorunu olan plastikler: Avrupa bu eğilimi nasıl tersine çevirebilir? — 28.01.2021
Gittikçe artan plastik miktarı, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisi, iklim değişikliğine katkısı ve bu durumun döngüsel ekonomi bakış açısıyla nasıl ele alınacağı yıllardır Avrupa Birliği’nin politika gündeminde bulunuyor. COVID-19 salgını, denizlerimizdeki maskelerin görüntüleri ve büyük miktardaki tek kullanımlık koruyucu ekipmanların nedeniyle plastik atıklara olan dikkati sadece biraz daha arttırdı. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), bugün yayımlanan döngüsel plastik ekonomisi raporunda plastik kullanımımıza dair döngüsel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma geçiş ihtiyacını ve potansiyelini analiz ediyor.
Haberler İklim değişikliği, Avrupa'daki ekosistemler, insan sağlığı ve ekonomi için giderek daha ciddi riskler yaratıyor — 25.01.2017
Avrupa Çevre Ajansı’nın bugün yayınladığı rapora göre, Avrupa'nın bölgeleri yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliğinden kaynaklanan daha sık ve daha şiddetli ısı dalgaları, sel, kuraklık ve fırtınalar gibi aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya bulunuyor. Rapor, iklim değişikliği ve Avrupa'daki etkileri hakkındaki son trendleri ve projeksiyonları değerlendirip bu etkileri azaltmak için daha iyi ve daha esnek adaptasyon stratejileri, politikaları ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.
Haberler Bir çizgi romanda çevreyi koruyacak gizli ajan olun — 30.04.2008
Çocuklar artık Avrupa Çevre Ajansı’nın 24 dilde yayımlanan yeni ‘Eko Ajanları’ web sitesindeki eko kötüleri kovalayarak çevreyi korumanın yollarını öğrenebilir.

Permalinks

Belge İşlemleri