nākamais
iepriekšējais
temati
Jaunumi Plūdu, sausuma un ūdens kvalitātes radītie klimata riski prasa steidzamu rīcību — 01.07.2024
Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā teikts, ka klimata pārmaiņas pasliktina plūdu un sausuma situāciju un pasliktina ūdens kvalitāti, radot arvien lielākus draudus mūsu veselībai. Lai novērstu un mazinātu ietekmi uz veselību, ir steidzami jāpaātrina īstenošana un jāuzlabo valdību, ūdensapgādes iestāžu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju centienu koordinācija.
Jaunumi Eiropa nav gatava strauji augošajiem klimata riskiem — 11.03.2024
Eiropa ir visstraujāk sasilstošais kontinents pasaulē, un klimata riski apdraud tās energoapgādes drošību un nodrošinājumu ar pārtiku, ekosistēmas, infrastruktūru, ūdens resursus, finanšu stabilitāti un cilvēku veselību. Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) novērtējumu daudzi no šiem riskiem jau ir sasnieguši kritisku līmeni un var kļūt katastrofāli bez steidzamas un izlēmīgas rīcības.
Jaunumi backup file Steidzama nepieciešamība apsvērt, kā vislabāk izmantot biomasu Eiropā — 30.01.2024
ES pieaug un konkurē pieprasījums pēc biomasas izmantošanas, izmantojot to biobāzētiem produktiem tādās nozarēs kā būvniecība, enerģētika, transports, mēbeļu ražošana un tekstilrūpniecība, kā arī pārstrādājot to dabas aizsardzībai un oglekļa sekvestrēšanai. Šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā uzsvērts, ka ir steidzami jānosaka biomasas lietojumi, jo biomasai Eiropas zaļajā kursā ir paredzētas dažādas lomas un nākotnē varētu trūkt biomasas piedāvājuma.
Jaunumi Octet Stream ES siltumnīcefekta gāzu emisijas pagājušajā gadā samazinājās, taču joprojām irjāpieliek pūles, lai sasniegtu vērienīgos 2030. gada mērķus. — 22.12.2023
Saskaņā ar šodien publicētajām aplēsēm jaunākajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā “Tendences un prognozes” siltumnīcefekta gāzu emisijas pagājušajā gadā visā Eiropas Savienībā samazinājās par 2 %, salīdzinot ar 2021. gada līmeni. Tomēr, neraugoties uz sasniegumiem emisiju samazināšanas, atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā, ziņojumā ir izteikts brīdinājums par steidzamu rīcību, lai sasniegtu ES vērienīgos mērķus klimata un enerģētikas jomā.
Jaunumi Pilsētas var piedāvāt jaunas iespējas ražojošiem patērētājiem, kuri ražo atjaunojamo enerģiju — 30.05.2023
Saskaņā ar šodien publicēto Eiropas Vides aģentūras (EVA) brīfingu Eiropas pilsētās iedzīvotājiem tiek piedāvātas iespējas ražot atjaunojamo enerģiju kā ražojošiem patērētājiem. Pilsētām var būt svarīga loma Eiropas pārejā uz mazoglekļa nākotni. Ražojoša patēriņa veicināšana pilsētās var paātrināt šo procesu.
Jaunumi Tendences un prognozes: ES emisiju ierobežots kāpums, ņemot vērā atveseļošanos pēc pandēmijas un enerģētikas krīzi — 24.11.2022
Siltumnīcefekta gāzu emisijas un enerģijas patēriņš 2021. gadā palielinājās galvenokārt saistībā ar Eiropas atveseļošanos pēc pandēmijas - to liecina jaunākais ziņojums “Tendences un prognozes”, ko šodien publicējusi Eiropas Vides aģentūra (EVA). Lielākā daļa ES dalībvalstu ir sekmīgi sasniegušas ES 2020. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un tagad pievērš lielāku uzmanību klimatneitralitātei, vienlaikus risinot arī pašreizējās energoapgādes krīzes jautājumus. Lai sasniegtu vērienīgākos 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus, nāksies vairāk nekā divkāršot ikgadējo progresu, ieviešot atjaunojamos energoresursus un samazinot enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Jaunumi Fotokonkurss par klimata pārmaiņu ietekmi un risinājumiem — 04.06.2021
Klimata pārmaiņas daudzējādā ziņā ietekmē mūsu sabiedrību un vidi. Lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu, ir jāsamazina emisijas, lai mazinātu to smagāko ietekmi, un jāpielāgojas tām pārmaiņām, ko mēs nevaram apturēt. Šodien atklājot Eiropas Vides aģentūras (EVA) fotokonkursu “Climate Change PIX”, dalībnieki tiek aicināti parādīt, kādas klimata pārmaiņas ir novērojamas Eiropā un kā mēs reaģējam uz tām.
Jaunumi object code Motorizēti transportlīdzekļi: vilciens, lidmašīna, auto vai kuģis – kurš ir zaļāks? — 26.03.2021
Saskaņā ar diviem Eiropas Vides aģentūras (EVA) šodien publicētajiem transporta un vides pētījumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņā ceļošana ar vilcienu kopumā joprojām ir videi visdraudzīgākais pasažieru transporta veids salīdzinājumā ar ceļošanu, izmantojot automašīnu vai lidmašīnu.
Jaunumi Plastmasa rada arvien lielākas bažas vides un klimata jomā. Kā Eiropa var mainīt šo tendenci? — 28.01.2021
Jautājums par arvien pieaugošo plastmasas daudzumu, tās ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un lomu klimata pārmaiņās, arī , kā šo problēmu risināt aprites ekonomikas perspektīvā, ir bijis Eiropas Savienības politikas darba kārtībā gadiem ilgi. Covid-19 pandēmija ir tikai palielinājusi uzmanību, kas vērsta uz plastmasas atkritumiem, ar attēliem, kuros redzamas sejas maskas mūsu jūrās, un lielu daudzumu vienreizlietojamu aizsarglīdzekļu. Šodien publicētajā ziņojumā par plastmasas aprites ekonomiku Eiropas Vides aģentūra (EVA) analizē nepieciešamību un iespējas pāriet uz aprites un ilgtspējīgu pieeju plastmasas izmantošanai.
Jaunumi ES dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles atjaunojamo energoresursu kopīgo mērķu sasniegšanai — 26.02.2019
Atjaunojamo enerģijas avotu daļa Eiropas Savienības (ES) enerģijas izmantojumā kopš 2005. gada ir dubultojusies, taču šī izaugsme pēdējos gados ir mazinājusies, jo īpaši tādēļ, ka enerģijas patēriņš pieaug un transporta nozarē izpaliek progress. Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunajā ziņojumā redzams, ka ES dalībvalstīm nepieciešams pastiprināt centienus, lai sasniegtu 2020. gada mērķi par atjaunojamo enerģiju.
Jaunumi Klimata pārmaiņas rada arvien smagākus riskus ekosistēmām, cilvēku veselībai un ekonomikai Eiropā — 25.01.2017
Kā vēsta šodien publicētais Eiropas Vides aģentūras ziņojums, Eiropas reģioni klimata pārmaiņu dēļ piedzīvo jūras līmeņa paaugstināšanos un ekstremālākus laika apstākļus, tādus kā biežākas un intensīvākas svelmes, plūdi, sausums un vētras. Ziņojumā ir izvērtētas jaunākās tendences un prognozes par klimata pārmaiņām un to ietekmi Eiropā un konstatēts, ka labākas un elastīgākas pielāgošanās stratēģijas, politikas un pasākumi būs izšķiroši svarīgi šīs ietekmes seku mazināšanai.
Jaunumi Kļūsti par komiksa varoni – slepeno aģentu, aizsargā vidi! — 30.04.2008
Tagad bērni var apgūt vides aizsardzības metodes, vajājot ekonoziedzniekus Eiropas Vides aģentūras jaunajā „Ekoaģentu” tīmekļa vietnē, kas pieejama 24 valodās.

Permalinks

Dokumentu darbības