nästa
föregående
poster
Nyheter Europa är inte redo för snabbt ökande klimatrisker — 2024-03-14
Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast, och klimatriskerna hotar dess energi- och livsmedelssäkerhet, ekosystem, infrastruktur, vattenresurser, finansiella stabilitet och folkhälsa. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) bedömning, som publiceras i dag, har många av dessa risker redan nått kritiska nivåer och kunde bli katastrofala utan snabba och kraftfulla åtgärder.
Nyheter Troff document Frågan om hur biomassa bäst kan användas i Europa brådskar — 2024-01-30
Det finns ett ökande krav på att använda biomassa i EU, som medför konkurrens mellan användning av biomassa för biobaserade produkter inom sektorer som byggnads-, energi-, transport-, möbel- och textilindustrin, och att låta biomassa stå oberörd för att bevara naturen och binda koldioxid ur atmosfären. I Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport, som offentliggörs i dag, betonas att det finns ett akut behov av att prioritera bland de olika roller som den europeiska gröna given förutser för användning av biomassa, framför allt eftersom det kan bli brist på biomassa i framtiden.
Nyheter Troff document EU:s växthusgasutsläpp minskade förra året, men det krävs fortfarande ökade insatser för att uppnå de ambitiösa målen för 2030 — 2023-12-22
Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent i hela EU förra året jämfört med 2021 års nivåer, enligt uppskattningar i Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport ”Trends and Projections” som publicerades idag. Trots de framsteg som gjorts i fråga om minskade utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet, varnar man i rapporten för att det finns ett akut behov av snabbare åtgärder för att uppfylla EU:s ambitiösa klimat- och energimål.
Nyheter Städer kan erbjuda nya möjligheter för prosumenter av förnybar energi — 2023-05-30
Europas stadscentrum erbjuder sina invånare möjligheten att producera förnybar energi som prosumenter, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som gavs ut idag. Städer kan spela en central roll i Europas övergång till en koldioxidsnål framtid. Genom att underlätta stadsrelaterad prosumtion kan denna process påskyndas.
Nyheter Tendenser och prognoser: begränsade rekyleffekter på EU:s utsläpp i samband med energikrisen och återhämtningen efter pandemin — 2022-12-01
Enligt den senaste rapporten om tendenser och prognoser som offentliggjorts i dag av Europeiska miljöbyrån (EEA) ökade utsläppen av växthusgaser och energianvändningen under 2021, främst på grund av Europas återhämtning efter pandemin. De flesta av medlemsstaterna lyckades med framgång nå EU:s klimat- och energimål för 2020 och siktar nu mot att bli klimatneutrala samtidigt som de tar itu med den nuvarande energiförsörjningskrisen. För att nå de ambitiösare klimat- och energimålen för 2030 kommer det att krävas mer än en fördubbling av de årliga framstegen när det gäller utbyggnaden av förnybara energikällor samt minskningen av energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.
Nyheter Fototävling på temat klimatförändringars effekter och lösningar — 2021-06-28
Klimatförändringar påverkar samhället och miljön på många sätt. För att bekämpa klimatförändringar måste utsläppen minskas så att de värsta effekterna mildras, men vi måste också anpassa oss till de klimatförändringar som inte längre går att hejda. I dag lanserar Europeiska miljöbyrån (EEA) sin nya fototävling Climate Change PIX. Den syftar till att gestalta hur klimatförändringarna tar sig uttryck runt om i Europa och visa vad vi gör för att anpassa oss till eller motverka förändringarna.
Nyheter application/x-msdos-program Tåg, flyg, bil eller båt – vilket transportsätt är miljövänligast? — 2021-03-26
Om man ser till utsläppen av växthusgaser är tåg generellt sett det miljövänligaste motordrivna färdmedlet för persontransporter i Europa, jämfört med flyg och bil. Det visar två transport- och miljöstudier som Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggör i dag.
Nyheter C source code header Plast, ett växande miljö- och klimatproblem: hur kan Europa vända trenden? — 2021-01-28
Den ständigt ökande mängden plast, dess inverkan på den biologiska mångfalden och bidrag till klimatförändringarna och hur man ska handskas med den utifrån en cirkulär ekonomi har i flera år varit en fråga för EU. Covid-19-pandemin har i ännu högre grad riktat uppmärksamheten mot plastavfallet, med bilder av masker och munskydd i haven och stora mängder skyddsutrustning för engångsbruk. I sin rapport om cirkulär plastekonomi, som offentliggörs idag, analyserar Europeiska miljöbyrån (EEA) behovet av och möjligheten att övergå till en cirkulär och hållbar strategi för plastanvändning.
Nyheter EU-länderna måste höja ribban för att klara det gemensamma målet för förnybar energi — 2019-02-18
Andelen förnybar energi i EU har fördubblats sedan 2005 men ökningen har saktat av på senare år. Det beror särskilt på den ökade energiförbrukningen och på bristande framsteg i transportsektorn. I Europeiska miljöbyråns (EEA) nya rapport konstateras att det krävs större ansträngningar från EU:s medlemsstater om 2020-målet för förnybar energi ska kunna uppnås.
Nyheter Klimatförändringen innebär allt allvarligare risker för ekosystem, människors hälsa och ekonomin i Europa. — 2017-01-25
Europas regioner kommer att drabbas av stigande havsnivåer och extremare väder, t.ex. fler och kraftigare värmeböljor, översvämningar, torka och stormar till följd av klimatförändringen, enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån offentliggjorde i dag. I rapporten analyseras den aktuella utvecklingen och prognoserna för klimatförändringen och dess effekter i hela Europa. Slutsatsen är att bättre och flexiblare anpassningsstrategier, politik och åtgärder kommer att ha avgörande betydelse för att mildra effekterna.
Nyheter Försvara miljön som hemlig agent i en tecknad serie — 2008-04-30
Nu kan barnen lära sig att skydda miljön på olika sätt medan de jagar miljöbovar på Europeiska miljöbyråns nya webbplats Eco Agents, som finns på 24 språk.

Permalinks

Dokumentåtgärder