Nyheter EU-länderna måste höja ribban för att klara det gemensamma målet för förnybar energi — 2019-02-18
Andelen förnybar energi i EU har fördubblats sedan 2005 men ökningen har saktat av på senare år. Det beror särskilt på den ökade energiförbrukningen och på bristande framsteg i transportsektorn. I Europeiska miljöbyråns (EEA) nya rapport konstateras att det krävs större ansträngningar från EU:s medlemsstater om 2020-målet för förnybar energi ska kunna uppnås.
Nyheter Klimatförändringen innebär allt allvarligare risker för ekosystem, människors hälsa och ekonomin i Europa. — 2017-01-25
Europas regioner kommer att drabbas av stigande havsnivåer och extremare väder, t.ex. fler och kraftigare värmeböljor, översvämningar, torka och stormar till följd av klimatförändringen, enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån offentliggjorde i dag. I rapporten analyseras den aktuella utvecklingen och prognoserna för klimatförändringen och dess effekter i hela Europa. Slutsatsen är att bättre och flexiblare anpassningsstrategier, politik och åtgärder kommer att ha avgörande betydelse för att mildra effekterna.
Nyheter Försvara miljön som hemlig agent i en tecknad serie — 2008-04-30
Nu kan barnen lära sig att skydda miljön på olika sätt medan de jagar miljöbovar på Europeiska miljöbyråns nya webbplats Eco Agents, som finns på 24 språk.
Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss