Press Release Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa — 26.11.2012
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Europa må styre transportpolitikken i riktig retning — 27.03.2009
Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.
Press Release EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål — 14.02.2008
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Nedgang i utslippene av klimagasser i EU i 2005 — 13.06.2007
Ifølge den årlige rapporten om klimagasser i Det europeiske fellesskap utarbeidet av Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København, var det en nedgang i utslippene av alle klimagasser som bidrar til klimaendringene fra 2004 til 2005.
Press Release Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen — 22.02.2007
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.
Press Release object code Nytt nettbasert overvåkingssystem for luftforurensning — 18.07.2006
Med Ozone Web, det nye internettverktøyet som ble lansert i København i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA), har brukerne for første gang mulighet til å overvåke og spore nivået av bakkenært ozon i paneuropeisk skala.
Press Release object code Klimaendringer topper listen over miljøutfordringer — Europa kjenner varmen — 29.11.2005
Beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordinger nå - eller betale dyrt senere
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100