neste
forrige
elementer
Nyheter Byer kan gi prosumenter av fornybar energi nye muligheter — 30.05.2023
I henhold til en orientering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble offentliggjort i dag, gir Europas urbane sentre beboerne muligheter til å produsere fornybar energi som prosumenter. Byene kan spille en nøkkelrolle i Europas skifte til en lavkarbonbasert fremtid. Ved å legge forholdene til rette for urban prosumpsjon kan denne prosessen akselereres.
Nyheter Fotokonkurranse om klimaendringer og løsninger — 02.06.2021
Klimaendringer påvirker samfunnet og miljøet på mange forskjellige måter. Å takle klimaendringene krever kutt i utslipp for å redusere de verste konsekvensene og tilpasning til de vi ikke lengre kan stoppe. Det europeiske miljøbyråets (EEA) fotokonkurranse «Climate Change PIX» inviterer deltakere til å skildre hvordan klimaendringene ser ut i Europa og hvordan vi reagerer på dem.
Nyheter Motorisert transport: tog, fly, bil eller båt – hva er grønnest? — 26.03.2021
Å reise med tog er generelt den mest miljøvennlige formen for motorisert passasjertransport i Europa. Når det gjelder klimagassutslipp, er det mer miljøvennlig enn å reise med bil eller fly, ifølge to transport- og miljøstudier publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i dag.
Nyheter Plast, et voksende miljø- og klimaproblem: Hvordan kan Europa snu trenden? — 28.01.2021
Den stadig voksende mengden av plast, hvordan den påvirker artsmangfoldet og bidrar til klimaendringer, og hvordan vi kan håndtere den i et sirkulærøkonomisk perspektiv har stått på EUs dagsorden i årevis. Covid-19-pandemien har bare økt oppmerksomheten rundt plastavfall, med bilder av munnbind i havet, og store mengder engangsverneutstyr. I rapporten om sirkulær plastøkonomi som ble publisert i dag, analyserer Det europeiske miljøbyrået (EEA) i hvilken grad det er nødvendig og mulig å omstille seg til en sirkulær og bærekraftig måte å bruke plast på.
Nyheter Klimaendringene utgjør en stadig alvorligere risiko for økosystemer, menneskers helse og økonomien i Europa. — 25.01.2017
Europas regioner står overfor stigende havnivåer og mer ekstremvær, som hyppigere og mer intense hetebølger og episoder med flom, tørke eller storm på grunn av klimaendringene, ifølge en rapport som Det europeiske miljøbyrå offentliggjør i dag. Rapporten vurderer de siste trendene og prognosene for klimaendringer i Europa og konsekvensene av dem, og finner at bedre og mer fleksible tilpasningsstrategier, retningslinjer og tiltak vil bli avgjørende for å redusere disse konsekvensene.
Nyheter Bli med og kjemp for miljøet som hemmelig agent i en tegneserie — 30.04.2008
Nå kan barn lære om miljøvern samtidig som de tar opp jakten på miljøskurker på Det europeiske miljøbyråets nye nettsted ”Miljøagentene”, som er tilgjengelig på 24 språk.

Permalinks

Dokumenter handlinger