neste
forrige
elementer

Nyheter

Motorisert transport: tog, fly, bil eller båt – hva er grønnest?

Endre språk
Nyheter Publisert 26.03.2021 Sist endret 09.02.2023
2 min read
Photo: © Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Å reise med tog er generelt den mest miljøvennlige formen for motorisert passasjertransport i Europa. Når det gjelder klimagassutslipp, er det mer miljøvennlig enn å reise med bil eller fly, ifølge to transport- og miljøstudier publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i dag.

Å reise med fly, tog eller bil: Det er ikke alltid opplagt hva som er mest miljøvennlig. Den nyeste årlige Transport and Environment Report 2020 (TERM) tar opp dette spørsmålet og ser på hva som er best av å reise med tog og fly. Samtidig pågår arbeidet med å få på plass den europeiske miljøavtalen. Den europeiske miljøavtalen omfatter en målsetting om å redusere klimagassutslipp fra transport med 90 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990. En overgang til mer bærekraftig transport kan bidra til å nå dette målet. For passasjertransport kan en overgang fra fly- til togtransport spille en viktig rolle ifølge rapporten.

 

Hvordan tog og fly påvirker miljøet

Transport sto for 25 prosent av EUs klimagassutslipp i 2018. Utslipp fra denne sektoren komme primært fra veitransport (72 prosent), mens sjø- og luftfart representerer andeler på henholdsvis 14 prosent og 13 prosent av utslippene og tog en andel på 0,4 prosent (bare utslipp fra dieseltog). Bortsett fra det direkte bidraget til global oppvarming og luftforurensning medregnes også utslipp som finner sted under produksjon, overføring og distribusjon av energi som brukes av tog og fly. Transport forårsaker også utslipp av andre luftforurensende stoffer enn eksos, f.eks. fra slitasje på bremser, hjul og dekk eller jernbanespor.

 

Tog eller fly?

Rapporten ser spesifikt på konsekvensene av tog- og flytransport, som begge utgjør en stor del av Europas passasjertransportsektor. Vurderingen fastslår at tog er den beste og mest fornuftige transportformen, bortsett fra gåing eller sykling.  Utslippene fra fly har langt større konsekvenser pr. passasjerkilometer. Men rapporten påpeker at fly ikke nødvendigvis er det mest skadelige valget. Det kan være mer skadelig å bruke bensin- eller dieselbil, særlig dersom man reiser alene.

Vurderingen fastslår at tog er den beste og mest fornuftige transportformen, bortsett fra gåing eller sykling.

Rapporten påpeker imidlertid at over lengre distanser øker miljøkostnadene med flyreiser mindre, fordi miljøkostnadene ved landing og avgang ikke endrer seg med distansen på en direkteflygning.

Vurderingen er basert på en sammenligning av reiser mellom 20 par byer i hele Europa.

En egen EEA-orientering basert på en studie bestilt av EEA ble også publisert i dag, og den sier at både tog og båt er de minst karbonintensive valgene for motorisert transport. Tog og båt har de laveste utslippene pr. transportert kilometer og enhet, mens fly og bil slipper ut vesentlig mer.

Mens både tog og fly ble langt mer effektivt i løpet av den femårige studieperioden, stagnerte effektiviteten for andre transportmåter. Det bør oppfordres til at tog og båt tas i bruk mer, samtidig som alle motoriserte transportformer bør bli mer klimagasseffektive ifølge orienteringen.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics